เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 7 เดือน 25 วัน

ล่องเรือสำราญ เลือกที่ใช่ แล้วไปกับเรา WTRAVEL

09/05/2019s | by WTravel

🛳ล่องเรือสำราญ เลือกที่ใช่ แล้วไปกับเรา WTRAVEL ► CABIN ONLY 🛳⭕✈❌🚐❌ ◆ ห้องพักบนเรือ ◆ กิจกรรม โชว์บนเรือ ◆ อาหารครบมื้อในห้องอาหารที่เรือกำหนด ข้อดี ◆ เลือกวันเดินทางได้ มีวันเดินทางให้เลือกเยอะ ◆ อิสระกับการเลือกสายการบิน และไฟล์ทบิน ข้อด้อย ◆ ต้องหาตั๋วเครื่องบิน และเดินทางไปท่าเรือเอง ◆ บนเรือสำราญจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก บางท่านอาจจะไม่สะดวก ► FLY & CRUISE 🛳⭕✈⭕🚐❌ ◆ ห้องพักบนเรือ ◆ กิจกรรม โชว์บนเรือ ◆ อาหารครบมื้อในห้องอาหารที่เรือกำหนด ◆ ตั๋วเครื่องบิน (บางโปรแกรมจะรวมรถรับส่ง) ข้อดี ◆ ไม่ต้องหาตั๋วเครื่องบินเองข้อด้อย ข้อด้อย ◆ บนเรือสำราญจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก บางท่านอาจจะไม่สะดวก ◆ ต้องเดินทางตามวัน เวลาที่กำหนด ◆ เที่ยวต่อไม่ได้ … Continued

อ่านต่อ

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel