เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 11 เดือน 24 วัน
ล่องเรือสำราญ เลือกที่ใช่ แล้วไปกับเรา WTRAVEL
May 9, 2019

🛳ล่องเรือสำราญ เลือกที่ใช่ แล้วไปกับเรา WTRAVEL ► CABIN ONLY 🛳⭕✈❌🚐❌ ◆ ห้องพักบนเรือ ◆ กิจกรรม โชว์บนเรือ ◆ อาหารครบมื้อในห้องอาหารที่เรือกำหนด ข้อดี ◆ เลือกวันเดินทางได้ มีวันเดินทางให้เลือกเยอะ ◆ อิสระกับการเลือกสายการบิน และไฟล์ทบิน ข้อด้อย ◆ ต้องหาตั๋วเครื่องบิน และเดินทางไปท่าเรือเอง ◆ บนเรือสำราญจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก บางท่านอาจจะไม่สะดวก ► FLY & CRUISE 🛳⭕✈⭕🚐❌ ◆ ห้องพักบนเรือ ◆ กิจกรรม โชว์บนเรือ ◆ อาหารครบมื้อในห้องอาหารที่เรือกำหนด ◆ ตั๋วเครื่องบิน (บางโปรแกรมจะรวมรถรับส่ง) ข้อดี ◆ ไม่ต้องหาตั๋วเครื่องบินเองข้อด้อย ข้อด้อย ◆ บนเรือสำราญจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก บางท่านอาจจะไม่สะดวก ◆ ต้องเดินทางตามวัน เวลาที่กำหนด ◆ เที่ยวต่อไม่ได้ … Continued

อ่านต่อ >>