เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 2 เดือน 25 วัน

ทัวร์พม่า

> ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน

 ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน
ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน
  • วัดไจ้คะวาย, พระนอนชเวตาเลียว, เจดีย์ชเวมอดอว์, พระราชวังบุเรงนอง, พระธาตุอินทร์แขวน, เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ), เจดีย์ชเวดากอง
2วัน 1คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE181078
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 ม.ค. 62 - 7 ม.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - 0 Sold Out
12 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - 0 Sold Out
13 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - 0 Sold Out
20 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - 0 Sold Out
27 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 8,900 10,900 แสดง - 0 Sold Out
2 ก.พ. 62 - 3 ก.พ. 62 8,900 10,900 แสดง - 0 Sold Out
3 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62 8,900 10,900 แสดง - 0 Sold Out
9 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 8,900 10,900 แสดง - 0 Sold Out
10 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62 8,900 10,900 แสดง - 0 Sold Out
17 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 8,900 10,900 แสดง - 0 Sold Out
24 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 8,900 10,900 แสดง - 0 Sold Out

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

 ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน
ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน