เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 2 เดือน 25 วัน

ทัวร์ลาว

> หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์

หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
 • เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
 • 4 ดาว
4วัน 3คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE180818
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  7 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 19,900 25,400 แสดง - 0 Sold Out
  8 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61 19,900 25,400 แสดง - 0 Sold Out
  21 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 19,900 25,400 แสดง - 0 Sold Out
  30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 20,900 27,400 แสดง - 0 Sold Out
  4 ม.ค. 62 - 7 ม.ค. 62 18,900 23,400 แสดง - 0 Sold Out
  18 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62 18,900 23,400 แสดง - 0 Sold Out
  16 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 19,900 25,400 แสดง - 0 Sold Out
  8 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 18,900 23,400 แสดง - 0 Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
  หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
  ราคาเริ่มต้น 18,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน