เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน 20 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น

> ทัวญี่ปุ่น TOKYO FUJI กระซิบรัก ผ่านลมหนาว

ทัวญี่ปุ่น TOKYO FUJI กระซิบรัก ผ่านลมหนาว
ทัวญี่ปุ่น TOKYO FUJI กระซิบรัก ผ่านลมหนาว
 • TOKYO FUJI “กระซิบรัก ผ่านลมหนาว” เล่น สกีที่ Fuji ten ชมไฟหมู่บ้านเยอรมัน
 • พิเศษ ขาปูยักษ์+ออนเซ็น
 • 3 ดาว
5วัน 3คืน / เริ่ม 23,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE180730
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  18 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62 24,900 31,900 แสดง - 0 จอง
  19 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 24,900 31,900 แสดง - 0 จอง
  20 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62 23,900 30,900 แสดง - 0 จอง
  21 ม.ค. 62 - 25 ม.ค. 62 23,900 30,900 แสดง - 0 จอง
  22 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62 23,900 30,900 แสดง - 0 จอง
  23 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 24,900 31,900 แสดง - 0 จอง
  24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 24,900 31,900 แสดง - 0 จอง
  25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 24,900 31,900 แสดง - 0 จอง
  26 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 24,900 31,900 แสดง - 0 จอง
  27 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 23,900 30,900 แสดง - 0 จอง
  28 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62 23,900 30,900 แสดง - 0 จอง
  29 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62 23,900 30,900 แสดง - 0 จอง
  30 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62 24,900 31,900 แสดง - 0 จอง
  31 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62 24,900 31,900 แสดง - 0 จอง
  1 ก.พ. 62 - 5 ก.พ. 62 25,900 32,900 แสดง - 0 จอง
  2 ก.พ. 62 - 6 ก.พ. 62 25,900 32,900 แสดง - 0 จอง
  3 ก.พ. 62 - 7 ก.พ. 62 24,900 31,900 แสดง - 0 จอง
  4 ก.พ. 62 - 8 ก.พ. 62 24,900 31,900 แสดง - 0 จอง
  5 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62 24,900 31,900 แสดง - 0 จอง
  6 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 25,900 32,900 แสดง - 0 จอง
  7 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62 25,900 32,900 แสดง - 0 จอง
  8 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62 25,900 32,900 แสดง - 0 จอง
  9 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 25,900 32,900 แสดง - 0 จอง
  10 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 24,900 31,900 แสดง - 0 จอง
  11 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62 24,900 31,900 แสดง - 0 จอง
  12 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62 24,900 31,900 แสดง - 0 จอง
  13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 25,900 32,900 แสดง - 0 จอง
  14 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 28,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  15 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 28,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  16 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 25,900 32,900 แสดง - 0 จอง
  17 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 24,900 31,900 แสดง - 0 จอง
  18 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 24,900 31,900 แสดง - 0 จอง
  19 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 24,900 31,900 แสดง - 0 จอง
  20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 25,900 32,900 แสดง - 0 จอง
  21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 25,900 32,900 แสดง - 0 จอง
  22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 25,900 32,900 แสดง - 0 จอง
  23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 25,900 32,900 แสดง - 0 จอง
  24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 24,900 31,900 แสดง - 0 จอง
  25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62 26,900 33,900 แสดง - 0 จอง
  26 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62 26,900 33,900 แสดง - 0 จอง
  27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 26,900 33,900 แสดง - 0 จอง
  28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 26,900 33,900 แสดง - 0 จอง
  1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  4 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  5 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  10 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  11 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  12 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  16 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  17 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  18 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง
  19 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 0 จอง

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  ทัวญี่ปุ่น TOKYO FUJI กระซิบรัก ผ่านลมหนาว
  ทัวญี่ปุ่น TOKYO FUJI กระซิบรัก ผ่านลมหนาว
  ราคาเริ่มต้น 23,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน