เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 3 เดือน 23 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น

> ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAWAZU ซากุระในสายลมหนาว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAWAZU ซากุระในสายลมหนาว
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAWAZU ซากุระในสายลมหนาว
 • ซากุระในสายลมหนาว ชมซากุระแรก ณ คาวาสึ ชมไฟหมู่บ้านเยอรมัน + ออนเซ็น
 • ขาปูยักษ์
 • 3 ดาว
5 วัน 3 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE180696
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  10 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 25,900 32,900 แสดง - 0
  Sold Out
  11 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62 23,900 30,900 แสดง - 0
  Sold Out
  12 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62 25,900 32,900 แสดง - 0
  Sold Out
  13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 26,900 33,900 แสดง - 0
  Sold Out
  14 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 26,900 33,900 แสดง - 0
  Sold Out
  16 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 26,900 33,900 แสดง - 0
  Sold Out
  17 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 26,900 33,900 แสดง - 0
  Sold Out
  18 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 25,900 32,900 แสดง - 0
  Sold Out
  19 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 25,900 32,900 แสดง - 0
  Sold Out
  20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 26,900 33,900 แสดง - 0
  Sold Out
  21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 26,900 33,900 แสดง - 0
  Sold Out
  22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 26,900 33,900 แสดง - 0
  Sold Out
  23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 26,900 33,900 แสดง - 0
  Sold Out
  24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 25,900 32,900 แสดง - 0
  Sold Out
  25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62 27,900 34,900 แสดง - 0
  Sold Out
  26 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62 27,900 34,900 แสดง - 0
  Sold Out
  27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 27,900 34,900 แสดง - 0
  Sold Out
  28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 27,900 34,900 แสดง - 0
  Sold Out
  1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 27,900 34,900 แสดง - 0
  Sold Out
  2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 27,900 34,900 แสดง - 0
  Sold Out
  3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62 27,900 34,900 แสดง - 0
  Sold Out
  4 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 27,900 34,900 แสดง - 0
  Sold Out
  5 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 27,900 34,900 แสดง - 0
  Sold Out
  6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 27,900 34,900 แสดง - 0
  Sold Out
  7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 27,900 34,900 แสดง - 0
  Sold Out
  8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 27,900 34,900 แสดง - 0
  Sold Out
  9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 27,900 34,900 แสดง - 0
  Sold Out
  10 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 27,900 34,900 แสดง - 0
  Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • Coming soon!!!!!

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAWAZU ซากุระในสายลมหนาว
  ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAWAZU ซากุระในสายลมหนาว
  ราคาเริ่มต้น 23,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน

  จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
  เสาร์ 8.30-14.00น.

  @Wtravel

  @Wtravel