» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน  หนึ่งในเส้นทางทัวร์ต่างประเทศ ที่ได้รับความสนใจลำดับต้นๆ จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เหตุผลหลักเนื่องมาจกา ตั้งแต่ปี 2559 รัฐบาลไต้หวันได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปไต้หวัน ด้วยวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว ไม่ต้องขอวีซ่า  เกาะไต้หวันแต่เดิมนั้นเรียกกันว่า “เกาะฟอร์โมซา” (Formosa) และเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน แต่ไต้หวันนั้นมีระบบการปกครองตนเองแบบพิเศษเช่นเดียวกับฮ่องกง และมาเก๊า เกาะไต้หวันนั้นนอกจากจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญแล้ว ยังเป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงาม ดังชื่อเกาะฟอร์โมซาในภาษาโปรตุเกสที่แปลว่า “เกาะอันสวยงาม”

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย ได้จัดเตรียม ทัวร์ไต้หวัน ไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันได้ตลอดทั้งปี ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน จากทีมงานมากด้วยประสบการณ์ของเราผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ตลอดเวลา ทีมงานเรายินดีให้ข้อมูลด้วยความยินดีเป็นย่างยิ่ง คะ 
 


รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 38 รายการ 
รหัสทัวร์
     TWFS19_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เกาสง 5วัน4คืน
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     23,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
อาลีซาน เกาสง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดฝ๋อกวงซาน  EDA OUTLET   อ่าวซีจือ  ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต ชมสถานีรถไฟสวยติดอันดับโลก Formosa Boulevard Station
กำหนดการ
     วันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2560
     วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2560
     วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     TWFS18_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN LION คุ้มจริง 7D5N
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     21,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ช็อป 3 ตลาดดัง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต เถาหยวนไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
กำหนดการ
     วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2560
     วันที่ 11 - 17 มีนาคม 2561
     วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 18 - 24 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     TWFS17_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน 5D3N
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     15,555 baht
ไฮไลท์ทัวร์
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นังรถไฟชมสวนสนพันปี ทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการเจ้าพ่อกวนอู เถาหยวนไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น
กำหนดการ
     วันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2560
     วันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2560
     วันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2560
     วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2560
     วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2560
     วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2560
     วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
     วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561
     วันที่ 10 - 14 มกราคม 2561
     วันที่ 11 - 15 มกราคม 2561
     วันที่ 17 - 21 มกราคม 2561
     วันที่ 18 - 22 มกราคม 2561
     วันที่ 24 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 30 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 4 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2561
     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2561
     วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2561
     วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2561
     วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561
     วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2561
     วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2561
     วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2561
     วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561
     วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2561
     วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561
     วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     TWFS16_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สิงโตคำราม 5D3N
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     14,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เมืองไถจง –หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง–ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium Power-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - COSMETIC SHOP-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคม)-ซีเหมินติง
 
 
กำหนดการ
     วันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2560
     วันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2560
     วันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2560
     วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2560
     วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2560
     วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2560
     วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561
     วันที่ 10 - 14 มกราคม 2561
     วันที่ 11 - 15 มกราคม 2561
     วันที่ 17 - 21 มกราคม 2561
     วันที่ 18 - 22 มกราคม 2561
     วันที่ 24 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 30 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 31 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2561
     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2561
     วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2561
     วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2561
     วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561
     วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2561
     วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2561
     วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2561
     วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561
     วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2561
     วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2561
     วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561
     วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     TWFS15_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิง ลั่นเลย 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     21,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ไถจง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-ชิมชาอู่หลง - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก - เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-เย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- ตลาดซีเหมินติง - COSMETIC SHOP - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 
กำหนดการ
     วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2560
     วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2560
     วันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2560
     วันที่ 15 - 18 มกราคม 2561
     วันที่ 18 - 21 มกราคม 2561
     วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 7 - 10 มีนาคม 2561
     วันที่ 15 - 18 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     TWFS14_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน วันพ่อ 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     29,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) -ร้านพายสับปะรด - เมืองไถจง –นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง- วัดเหวินหวู่–หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-นั่งกะเช้าชมวิว - เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต- แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวในห้องพัก - ไทเป-ศูนย์ Germanium-Cosmetic Shop-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตลาดซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 
กำหนดการ
     วันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     TWFS13_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     25,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ผิงซีปล่อย - โคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย) - นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน—ขนมพายสับปะรด-หนิงเซียไนท์มาเก็ต - ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต - ร้านเครื่องสำอาง–อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง
 
กำหนดการ
     วันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2560
     วันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2560
     วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2560
     วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2560
     วันที่ 17 - 21 มกราคม 2561
     วันที่ 24 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 31 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     TWFS12_BR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN EVA FOR YOU 4D3N
สายการบิน
     EVA Air (BR)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     22,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น- ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต - เมืองไถจง – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง- วัดเหวินอู่ – หมู่บ้านเก้า - ชนเผ่า – กระเช้าพาโนรามาชมวิว - ศูนย์ Germanium - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) -พิพิธภัณฑ์กู้กง- ตลาดซีเหมินติง
 
กำหนดการ
     วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     TWFS7_BR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5D3N
สายการบิน
     EVA Air (BR)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     21,555 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบ - สุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - แช่น้ำแร่5ดาว - เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์GERMANIUM-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง - อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-COSMETIC SHOP-TAIPEI FISH MARKET – MITSUI OUTLET PARK
 
 
กำหนดการ
     วันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2560
     วันที่ 10 - 14 ธันวาคม 2560
     วันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2560
     วันที่ 3 - 7 มกราคม 2561
     วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2561
     วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     TWFS6_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     23,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง-เจี้ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองไทเป-ชิมพายสับปะรด-ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อาบน้ำแร่ในโรงแรม - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย germanium- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
 
กำหนดการ
     วันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2560
     วันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2560
     วันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2560
     วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2560
     วันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2560
     วันที่ 20 - 23 มกราคม 2561
     วันที่ 26 - 29 มกราคม 2561
     วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2561
     วันที่ 3 - 6 มีนาคม 2561
     วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2561
     วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
     วันที่ 4 - 7 เมษายน 2561
     วันที่ 5 - 8 เมษายน 2561
     วันที่ 6 - 9 เมษายน 2561
     วันที่ 20 - 23 เมษายน 2561
     วันที่ 26 - 24 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 38 รายการ 
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวัน
อุทยานเย่หลิ่ว หรือ อุทยานธรณีเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) 
Oct 27, 2017 
ตื่นตา!หินเศียรราชินีที่อุทยานเย่หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวัน : 10 สิ่งที่คุณพลาดไม่ได้ในไทเป 
Nov 4, 2016 
อนุสาวรีย์ที่น่าตื่นตะลึง ร้านอาหารระดับโลกและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ทำให้ไทเปเหมาะจะเป็นจุดหมายที่ยอดเยี่ยมในการท่องเที่ยวครั้งต่อไป

ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวบินสายการบินทั้งหมดไปไต้หวัน 
Oct 10, 2016 
รวมมิตรเที่ยวบิน และสายการบิน Budget Airlines !!! ที่ไปไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน : ข้อมูลทั่วไป 
Sep 26, 2016 
ท่องเที่ยวในประเทศไต้หวันและบริเวณรอบๆ พร้อมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เช่น วีซ่า สภาพอากาศ อัตราแลกเปลี่ยน และข้อมูลอื่นๆ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม | เว็บไซต์สนามบินนานาชาติไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์ | เช็คสภาพอากาศนิวซีแลนด์

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

Image
Top