» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน  หนึ่งในเส้นทางทัวร์ต่างประเทศ ที่ได้รับความสนใจลำดับต้นๆ จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เหตุผลหลักเนื่องมาจกา ตั้งแต่ปี 2559 รัฐบาลไต้หวันได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปไต้หวัน ด้วยวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว ไม่ต้องขอวีซ่า  เกาะไต้หวันแต่เดิมนั้นเรียกกันว่า “เกาะฟอร์โมซา” (Formosa) และเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน แต่ไต้หวันนั้นมีระบบการปกครองตนเองแบบพิเศษเช่นเดียวกับฮ่องกง และมาเก๊า เกาะไต้หวันนั้นนอกจากจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญแล้ว ยังเป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงาม ดังชื่อเกาะฟอร์โมซาในภาษาโปรตุเกสที่แปลว่า “เกาะอันสวยงาม”

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย ได้จัดเตรียม ทัวร์ไต้หวัน ไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันได้ตลอดทั้งปี ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน จากทีมงานมากด้วยประสบการณ์ของเราผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ตลอดเวลา ทีมงานเรายินดีให้ข้อมูลด้วยความยินดีเป็นย่างยิ่ง คะ 
 

ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกทัวร์ไต้หวัน 
คุณแต๋ม  มือถือ 086-331-3400 Line id : wtravel1  คุณบาส มือถือ 087-586-0909 Line id: wtravel2 คุณอาย มือถือ 097-431-7878 Line id: wtravel.co.th
รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 20 รายการ 
รหัสทัวร์
     TWBI03_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบาย ไปTaipei
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     14,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
- ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา
- สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
- ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี
- ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ชอปปิ้ง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
- ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี
- พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา
กำหนดการ
     วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2561
     วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2561
     วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2561
     วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2561
     วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2561
     วันที่ 7 - 11 กันยายน 2561
     วันที่ 14 - 18 กันยายน 2561
     วันที่ 21 - 25 กันยายน 2561
     วันที่ 25 - 29 กันยายน 2561
     วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2561
     วันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2561
     วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2561
     วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2561
     วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2561
     วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2561
     วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2561
     วันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     TWBI02_BR/WRT
ทัวร์
     ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย
สายการบิน
     EVA Air (BR)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     19,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยัน จันทรา - สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่ ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช็อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)-พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา
กำหนดการ
     วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561
     วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2561
     วันที่ 5 - 9 กันยายน 2561
     วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2561
     วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     TWFJL20_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     20,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติเถาหยวน - เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย) - นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน - ร้านขนมพายสับปะรด - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์ Germanium - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -  ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - Cosmetic shop – อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
กำหนดการ
     วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2561
     วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2561
     วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2561
     วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2561
     วันที่ 5 - 9 กันยายน 2561
     วันที่ 19 - 23 กันยายน 2561
     วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2561
     วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     TWFJL19_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สิงโตคำราม
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,499 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์ Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - Cosmetic shop - อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าปล่อยโคม) - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2561
     วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2561
     วันที่ 19 - 23 กันยายน 2561
     วันที่ 26 - 30 กันยายน 2561
     วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2561
     วันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2561
     วันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     TWFJL18_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน LION ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,055 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - หนาวโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์ Germanium - Cosmetic shop -  อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ 
กำหนดการ
     วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2561
     วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2561
     วันที่ 19 - 23 กันยายน 2561
     วันที่ 26 - 30 กันยายน 2561
     วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2561
     วันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2561
     วันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     TWFJL17_IT/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TIGER TAIWAN ปลื้มปริ่ม
สายการบิน
     Tiger Air Taiwan (IT)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - เมืองไทเป - แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านขนมพายสับปะรด - Cosmetic shop - อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - ซีเหมินติง - ศูนย์ Germanium - อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2561
     วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2561
     วันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2561
     วันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2561
     วันที่ 12 - 15 ตุลาคม 2561
     วันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     TWFJL16_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวันชิงจิ้งได้ใจ
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     17,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ไถจง - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่ส่วนตัว - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - Cosmetic shop - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - ศูนย์ Germanium - อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - Mitsui Outlet Park
กำหนดการ
     วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2561
     วันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2561
     วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2561
     วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 2 - 7 สิงหาคม 2561
     วันที่ 2 - 5 กันยายน 2561
     วันที่ 15 - 18 กันยายน 2561
     วันที่ 22 - 25 กันยายน 2561
     วันที่ 29 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2561
     วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2561
     วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2561
     วันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2561
     วันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2561
     วันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2561
     วันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2561
     วันที่ 2 - 23 ธันวาคม 2561
     วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     TWFJL15_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน..ปังเวอร์
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,555 baht
ไฮไลท์ทัวร์
- แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - ชิมชาอู่หลง - หมู่บ้านสายรุ้ง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น (รวมค่าโคมลอย) - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) 
กำหนดการ
     วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2561
     วันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2561
     วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2561
     วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2561
     วันที่ 13 - 16 กันยายน 2561
     วันที่ 27 - 30 กันยายน 2561
     วันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2561
     วันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2561
     วันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2561
     วันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2561
     วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2561
     วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     TWFJL14_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ได้ใจ
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     16,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี / ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) / ซื่อหลินไนท์มาเก็ต / แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก / เมืองเจียอี้ / ชิมชาอู่หลง / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / เมืองไถจง / ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดพระถังซัมจั๋ง / วัดเหวินหวู่ / ร้านพายสับปะรด / Cosmetics Shop / ซีเหมินติง
กำหนดการ
     วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2561
     วันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2561
     วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2561
     วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2561
     วันที่ 2 - 5 กันยายน 2561
     วันที่ 15 - 18 กันยายน 2561
     วันที่ 22 - 25 กันยายน 2561
     วันที่ 29 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2561
     วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2561
     วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2561
     วันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2561
     วันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2561
     วันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2561
     วันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2561
     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2561
     วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2561
     วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รหัสทัวร์
     TWIT1_XW/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Very Good
สายการบิน
     NokScoot (XW)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,988 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ !!!
ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดพระถังซัม / จั๋งเที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น / อุทยานเหย่หลิ๋ว / ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชม / ความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์
กำหนดการ
     วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2561
     วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2561
     วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2561
     วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2561
     วันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2561
     วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561
     วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2561
     วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2561
     วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2561
     วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2561
     วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2561
     วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2561
     วันที่ 2 - 6 กันยายน 2561
     วันที่ 5 - 9 กันยายน 2561
     วันที่ 9 - 13 กันยายน 2561
     วันที่ 12 - 16 กันยายน 2561
     วันที่ 16 - 20 กันยายน 2561
     วันที่ 19 - 23 กันยายน 2561
     วันที่ 23 - 27 กันยายน 2561
     วันที่ 26 - 30 กันยายน 2561
     วันที่ 30 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2561
     วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2561
     วันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2561
     วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2561
     วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2561
     วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2561
     วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2561
     วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2561
     วันที่ 24 - 28 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 20 รายการ 
ทัวร์ไต้หวันราคาถุก
 
  
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวัน
เที่ยวไต้หวัน เยือนทะเลเรืองแสง MATSU สุดอลังการงานสร้างที่ไต้หวัน 
Jun 2, 2018 
อยากไปเที่ยวประเทศที่ไม่ไกลมาก แบบอะเมซิ่งสุดๆ จะไปไหนดีนะ? คำถามเหล่านี้คงเป็นคำถามในใจเพื่อนๆ ทุกครั้งที่อยากออกเดินทาง ซึ่งวันนี้เอ็กซ์พีเดีย‎อยากจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นตาตื่นใจอีกที่หนึ่งในไต้หวัน นั่นก็คือ การไปดูปรากฏการณ์ทะเลเรืองแสง หรือเรียกอีกอย่างว่า Blue Tears ที่ Matsu ซึ่งหาดูได้ยากมากๆ แต่คราวนี้ไม่ต้องไปไกลถึงทาสมาเนียหรือญี่ปุ่นเลย เพราะอยู่ใกล้ๆ แค่ไต้หวันนี้เอง

อุทยานเย่หลิ่ว หรือ อุทยานธรณีเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) 
Oct 27, 2017 
ตื่นตา!หินเศียรราชินีที่อุทยานเย่หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวัน : 10 สิ่งที่คุณพลาดไม่ได้ในไทเป 
Nov 4, 2016 
อนุสาวรีย์ที่น่าตื่นตะลึง ร้านอาหารระดับโลกและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ทำให้ไทเปเหมาะจะเป็นจุดหมายที่ยอดเยี่ยมในการท่องเที่ยวครั้งต่อไป

ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวบินสายการบินทั้งหมดไปไต้หวัน 
Oct 10, 2016 
รวมมิตรเที่ยวบิน และสายการบิน Budget Airlines !!! ที่ไปไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน : ข้อมูลทั่วไป 
Sep 26, 2016 
ท่องเที่ยวในประเทศไต้หวันและบริเวณรอบๆ พร้อมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เช่น วีซ่า สภาพอากาศ อัตราแลกเปลี่ยน และข้อมูลอื่นๆ


ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top