» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน  หนึ่งในเส้นทางทัวร์ต่างประเทศ ที่ได้รับความสนใจลำดับต้นๆ จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เหตุผลหลักเนื่องมาจกา ตั้งแต่ปี 2559 รัฐบาลไต้หวันได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปไต้หวัน ด้วยวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว ไม่ต้องขอวีซ่า  เกาะไต้หวันแต่เดิมนั้นเรียกกันว่า “เกาะฟอร์โมซา” (Formosa) และเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน แต่ไต้หวันนั้นมีระบบการปกครองตนเองแบบพิเศษเช่นเดียวกับฮ่องกง และมาเก๊า เกาะไต้หวันนั้นนอกจากจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญแล้ว ยังเป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงาม ดังชื่อเกาะฟอร์โมซาในภาษาโปรตุเกสที่แปลว่า “เกาะอันสวยงาม”

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย ได้จัดเตรียม ทัวร์ไต้หวัน ไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันได้ตลอดทั้งปี ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน จากทีมงานมากด้วยประสบการณ์ของเราผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ตลอดเวลา ทีมงานเรายินดีให้ข้อมูลด้วยความยินดีเป็นย่างยิ่ง คะ 
 

ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกทัวร์ไต้หวัน 
คุณแต๋ม  มือถือ 086-331-3400 Line id : wtravel1  คุณบาส มือถือ 087-586-0909 Line id: wtravel2 คุณอาย มือถือ 097-431-7878 Line id: wtravel.co.th
รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 13 รายการ 
รหัสทัวร์
     TWBI01_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน HELLO บินสบายไป ไทเป
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     17,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน(ไทเป) - หนานโถว- วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต - ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำองค์ - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ชอปปิ้งซีเหมินติง - ไทเป - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง 
กำหนดการ
     วันที่ 2 - 7 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2561
     วันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2561
     วันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2561
     วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 4 - 9 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 18 - 23 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 25 - 30 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2561
     วันที่ 8 - 13 สิงหาคม 2561
     วันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2561
     วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2561
     วันที่ 5 - 10 กันยายน 2561
     วันที่ 19 - 24 กันยายน 2561
     วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2561
     วันที่ 3 - 8 ตุลาคม 2561
     วันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2561
     วันที่ 17 - 22 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 เม.ย. 61 

รหัสทัวร์
     TWZE13_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN
สายการบิน
     การบินไทย Thai Airways_Asia Atlantic Airline (TG/HB)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     25,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 ร้าน Cosmetic อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว Mitsui Outlet Park 
กำหนดการ
     วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2561
     วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2561
     วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561
     วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2561
     วันที่ 9 - 13 กันยายน 2561
     วันที่ 27 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 เม.ย. 61 

รหัสทัวร์
     TWZE12_XW/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน Exclusive in TAIWAN
สายการบิน
     NokScoot (XW)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     21,777 baht
ไฮไลท์ทัวร์
วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไถจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว  COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง 
กำหนดการ
     วันที่ 28 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2561
     วันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2561
     วันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2561
     วันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2561
     วันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2561
     วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2561
     วันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2561
     วันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2561
     วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2561
     วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2561
     วันที่ 1 - 7 กันยายน 2561
     วันที่ 8 - 14 กันยายน 2561
     วันที่ 15 - 21 กันยายน 2561
     วันที่ 22 - 28 กันยายน 2561
     วันที่ 29 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 เม.ย. 61 

รหัสทัวร์
     TWZE11_XW/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน FLOWER FESTIVAL TAIWAN
สายการบิน
     NokScoot (XW)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     15,777 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไทจง ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง 
กำหนดการ
     วันที่ 27 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 28 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 29 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 เม.ย. 61 

รหัสทัวร์
     TWDKC2_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE TAIWAN
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
กำหนดการ
     วันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 เม.ย. 61 

รหัสทัวร์
     TWVW16_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน Wow!!! Taiwan
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน – เหย๋หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื้อหลินไนท์มาร์เกต - ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –ตึกไทเป 101 - เครื่องสำอาง – ตลาดปลาไทเป – วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
กำหนดการ
     วันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 เม.ย. 61 

รหัสทัวร์
     TWFJL13_TR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TIGER TAIWAN ปลื้มปริ่ม
สายการบิน
     Tiger Air (TR)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     14,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง - ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ-กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 26 - 29 เมษายน 2561
     วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2561
     วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2561
     วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2561
     วันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2561
     วันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2561
     วันที่ 12 - 15 ตุลาคม 2561
     วันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 เม.ย. 61 

รหัสทัวร์
     TWATH13_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน Taiwan three fever เที่ยวครบที่เดียว 3 อุทยาน
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     26,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) –ซีเหมินติง - ไทเป – นั่งรถไฟไปกลับฮวาเหลียน – อุทยานทาโรโกะ – น้ำตกฉางชุน – GERMANUIM - ไทจง –ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่  – เมืองเจียอี้ –นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน –ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชาอู่หลงสินค้าโอท็อปเมืองเจียอี้ - เมืองไทจง – ตลาดกลางคืนฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต –พายสัปปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GLORIA OUTLET
กำหนดการ
     วันที่ 26 - 30 เมษายน 2561
     วันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2561
     วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2561
     วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2561
     วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2561
     วันที่ 5 - 9 กันยายน 2561
     วันที่ 26 - 30 กันยายน 2561
     วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2561
     วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2561
     วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 เม.ย. 61 

รหัสทัวร์
     TWFJL11_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
     21,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ-ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง-เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิ่ว-ศูนย์สร้อย Germanium- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ซีเหมินติง
กำหนดการ
     วันที่ 27 - 30 เมษายน 2561
     วันที่ 29 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2561
     วันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2561
     วันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2561
     วันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2561
     วันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2561
     วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2561
     วันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 2 - 5 กันยายน 2561
     วันที่ 15 - 18 กันยายน 2561
     วันที่ 22 - 25 กันยายน 2561
     วันที่ 29 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2561
     วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 เม.ย. 61 

รหัสทัวร์
     TWAT2_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COLORFUL SUMMER 5D4N ไต้หวัน สีสัน วันสงกรานต์
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     35,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
 เที่ยวชมอุทยานป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ  -  อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว
นำท่านอธิษฐานขอพร ปล่อยโคมลอยเพื่อความเป็นสิริมงคล
  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -แวะถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึก101- ชมทะเลสาบสุริยันจัทรา
*** พักโรงแรมน้ำแร่ 2 คืนเต็ม ***
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ซีเหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อาหารพิเศษ ++ อาทิเช่น ปลาประธานาธิบดี // ชาบู ชาบู // เสี่ยวหลงเปา
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     24 เม.ย. 61 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 13 รายการ 
ทัวร์ไต้หวันราคาถุก
  
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวัน
อุทยานเย่หลิ่ว หรือ อุทยานธรณีเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) 
Oct 27, 2017 
ตื่นตา!หินเศียรราชินีที่อุทยานเย่หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวัน : 10 สิ่งที่คุณพลาดไม่ได้ในไทเป 
Nov 4, 2016 
อนุสาวรีย์ที่น่าตื่นตะลึง ร้านอาหารระดับโลกและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ทำให้ไทเปเหมาะจะเป็นจุดหมายที่ยอดเยี่ยมในการท่องเที่ยวครั้งต่อไป

ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวบินสายการบินทั้งหมดไปไต้หวัน 
Oct 10, 2016 
รวมมิตรเที่ยวบิน และสายการบิน Budget Airlines !!! ที่ไปไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน : ข้อมูลทั่วไป 
Sep 26, 2016 
ท่องเที่ยวในประเทศไต้หวันและบริเวณรอบๆ พร้อมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เช่น วีซ่า สภาพอากาศ อัตราแลกเปลี่ยน และข้อมูลอื่นๆ

Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top