เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 11 เดือน 20 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์ลาว 29 พีเรียดจาก จาก 8 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE190098

เยี่ยมยาม เมืองลาว หลวงพระบาง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว, ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่พระธาตุพูสี
 • หลวงพระบาง, วัดโพนเพา, วัดวิชุนราช, วัดเชียงทอง, ตลาดไนท์บาร์ซา, พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง, ถ้ำติ่ง, บ้านซ่างไห่, น้ำตกตาดกวางสี, บ้านผานม, วัดแสนสุขาราม, ศูนย์เครื่องเงิน, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, หลวงพระบาง
เดินทางช่วง
19 ม.ค. - 15 เม.ย. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
19 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
2 ก.พ. 62 - 4 ก.พ. 62
23 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
13 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด WRTE190100

สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือแม่น้ำซอง, ตักบาตรข้าวเหนียวเมืองหลวงพระบาง
 • วัดพระธาตุหลวง, วัดสีสะเกด, หลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี, พระธาตุพูสี, ตลาดไนท์บาร์ซา, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง, ศูนย์เครื่องเงิน, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช
เดินทางช่วง
25 ม.ค. - 28 เม.ย. 62 (11 ช่วงวันเดินทาง)
25 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
1 ก.พ. 62 - 3 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด WRTE180862

ทัวร์ลาว...เวียงจันทร์ วังเวียง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว, พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
เดินทางช่วง
18 ม.ค. - 27 ม.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
18 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค๊ด WRTE180710

ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง พร้อมเที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า
เดินทางช่วง
16 ก.พ. - 10 มี.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
16 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62
8 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
 Lao Airlines
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด WRTE180834

หลวงพระบาง เวียงจันทน์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง พร้อมเที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว
เดินทางช่วง
16 ก.พ. - 10 มี.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
16 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62
8 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
 Lao Airlines
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด WRTE180843

หลวงพระบาง เวียงจันทน์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง พร้อมเที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า
เดินทางช่วง
16 ก.พ. - 10 มี.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
16 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62
8 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
 Lao Airlines
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด WRTE180818

หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
เดินทางช่วง
18 ม.ค. - 11 มี.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
18 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
16 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62
8 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
 Lao Airlines
เริ่มต้น
18,900
ทัวร์โค๊ด WRTE180833

หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
เดินทางช่วง
18 ม.ค. - 11 มี.ค. 62 (3 ช่วงวันเดินทาง)
18 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
16 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62
8 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
 Lao Airlines
เริ่มต้น
18,900