เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 5 เดือน 5 วัน

ทัวร์

ทัวร์จันทบุรี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ถูกกว่าหมื่น WRTE200595 ทัวร์จันทบุรี 3 วัน 2 คืน
ทัวร์จันทบุรี 3 วัน 2 คืน
 • วัดคาทอลิค,ชุมชนริมน้ำจันบรู,วัดสีน้ำเงิน
 • 3 ดาว
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 5,599 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE200595
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  4 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  5 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  6 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  7 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  8 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  9 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  12 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  13 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  14 ก.ค. 63 - 16 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  15 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  16 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  19 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  20 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  21 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  23 ก.ค. 63 - 25 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  25 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  26 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  27 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  28 ก.ค. 63 - 30 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  29 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  30 ก.ค. 63 - 1 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  31 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  2 ส.ค. 63 - 4 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  3 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  4 ส.ค. 63 - 6 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  5 ส.ค. 63 - 7 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  6 ส.ค. 63 - 8 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  9 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  10 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  11 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  12 ส.ค. 63 - 14 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  13 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  16 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  17 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  18 ส.ค. 63 - 20 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  19 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  20 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  23 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  24 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  25 ส.ค. 63 - 27 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  26 ส.ค. 63 - 28 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  27 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  30 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63 5,599 6,899 แสดง - 0
  31 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63 5,599 6,899 แสดง - 0

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

   ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

     แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

     ทัวร์จันทบุรี 3 วัน 2 คืน
     ทัวร์จันทบุรี 3 วัน 2 คืน
     ราคาเริ่มต้น 5,599
     ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน