เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 4 เดือน 28 วัน

ทัวร์รัสเซีย

> ทัวร์รัสเซีย-มอสโคว-ซากอร์ส-นิวเยรูซาเรม-เลสโก-ช็อกไพร์ชรีเทิร์น 5 วัน 3 คืน

ทัวร์รัสเซีย-มอสโคว-ซากอร์ส-นิวเยรูซาเรม-เลสโก-ช็อกไพร์ชรีเทิร์น 5 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย-มอสโคว-ซากอร์ส-นิวเยรูซาเรม-เลสโก-ช็อกไพร์ชรีเทิร์น 5 วัน 3 คืน
  • เมืองมอสโคว์-เมืองซาร์กอร์ส-โบสถ์อัสสัมชัญ-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์–โบสถ์ทรินิตี้-สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์–ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จุดชมวิว สแปโร่ฮิลล์ – สวนโคโลเมนสโกเย - เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
5 วัน 4 คืน / เริ่ม 29,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE191075
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 29,999 36,999 แสดง - 0
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 30,999 37,999 แสดง - 0
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 29,999 36,999 แสดง - 0
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 30,999 37,999 แสดง - 0
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 30,999 37,999 แสดง - 0
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 30,999 37,999 แสดง - 0
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 30,999 37,999 แสดง - 0
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 30,999 37,999 แสดง - 0
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 30,999 37,999 แสดง - 0
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 31,999 38,999 แสดง - 0
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 32,999 39,999 แสดง - 0
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 32,999 39,999 แสดง - 0
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 31,999 38,999 แสดง - 0
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 32,999 39,999 แสดง - 0
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 31,999 38,999 แสดง - 0
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 30,999 37,999 แสดง - 0

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

[tour-relatedwow productcode="wrte191075" img-size="image-w340" layout="/home/wow_web/wtravel/wp-content/uploads/cache/9099691efbf71f0f574300edbacf67d8c06e714a.php" detail_more="1" show_freetext_price_less_then="1" show_freetext_holiday="1"]

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์รัสเซีย-มอสโคว-ซากอร์ส-นิวเยรูซาเรม-เลสโก-ช็อกไพร์ชรีเทิร์น 5 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย-มอสโคว-ซากอร์ส-นิวเยรูซาเรม-เลสโก-ช็อกไพร์ชรีเทิร์น 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel