เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 3 เดือน 25 วัน

ทัวร์พม่า

> ทัวร์พม่า พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน

ทัวร์ถูกกว่าหมื่น ทัวร์พม่า พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน
ทัวร์พม่า พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน
  • เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต
1 วัน / เริ่ม 2,992 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190817
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 2,992 2,992 แสดง - 0
5 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 3,553 3,553 แสดง - 0
6 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 3,553 3,553 แสดง - 0
11 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 2,992 2,992 แสดง - 0
12 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 3,553 3,553 แสดง - 0
13 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 3,553 3,553 แสดง - 0
15 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 3,993 3,993 แสดง - 0
16 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 3,993 3,993 แสดง - 0
18 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 2,992 2,992 แสดง - 0
19 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 3,553 3,553 แสดง - 0
20 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 3,553 3,553 แสดง - 0
22 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 3,993 3,993 แสดง - 0
23 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 3,993 3,993 แสดง - 0
25 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 2,992 2,992 แสดง - 0
26 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 3,553 3,553 แสดง - 0
27 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 3,553 3,553 แสดง - 0
29 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 3,993 3,993 แสดง - 0
30 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 3,993 3,993 แสดง - 0

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • Coming soon!!!!!

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์พม่า พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน
ทัวร์พม่า พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น 2,992
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน

จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

@Wtravel

@Wtravel