เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 5 เดือน 20 วัน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน

ทัวร์ถูกกว่าหมื่น ทัวร์พม่า พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน
ทัวร์พม่า พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน
 • เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อต
1 วัน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190817
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
4 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 2,992 2,992 แสดง - 0
Sold Out
5 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 3,553 3,553 แสดง - 0
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 3,553 3,553 แสดง - 0
Sold Out
11 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 2,992 2,992 แสดง - 0
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 3,553 3,553 แสดง - 0
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 3,553 3,553 แสดง - 0
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 3,993 3,993 แสดง - 0
Sold Out
16 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 3,993 3,993 แสดง - 0
Sold Out
18 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 2,992 2,992 แสดง - 0
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 3,553 3,553 แสดง - 0
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 3,553 3,553 แสดง - 0
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 3,993 3,993 แสดง - 0
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 3,993 3,993 แสดง - 0
Sold Out
25 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 2,992 2,992 แสดง - 0
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 3,553 3,553 แสดง - 0
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 3,553 3,553 แสดง - 0
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 3,993 3,993 แสดง - 0
Sold Out
30 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 3,993 3,993 แสดง - 0
Sold Out

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • Coming soon!!!!!
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ทัวร์พม่า พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน
  ทัวร์พม่า พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน
  ราคาเริ่มต้น 2,992
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
  เสาร์ 8.30-14.00น.

  @Wtravel

  @Wtravel