เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 3 เดือน 25 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น

> ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์
 • ดอาซากุสะ,ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี ,สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ ,โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ,ภูเขาไฟฟูจิ ,ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ,โตเกียว
 • ช้อปปิ้งชินจูกุ ,ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้,โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • 3 ดาว
5 วัน 3 คืน / เริ่ม 18,888 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190532
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  2 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  3 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  4 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  9 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  10 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  11 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 18,888 26,788 แสดง - 0
  14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  16 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  17 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  18 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 18,888 26,788 แสดง - 0
  21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  23 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  25 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  30 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0
  1 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  2 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  7 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  8 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  9 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0
  14 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0
  15 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0
  16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0
  17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0
  18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0
  19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0
  20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0
  21 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0
  22 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0
  23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0
  25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0
  26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0
  27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0
  4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  9 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  16 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 0
  27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0
  28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0
  29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0
  30 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • Coming soon!!!!!

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ทุ่งลาเวนเดอร์
  ราคาเริ่มต้น 18,888
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน

  จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
  เสาร์ 8.30-14.00น.

  @Wtravel

  @Wtravel