Buy soma online and get the muscle relaxer delivered right to your home.

» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์ลาว


ทัวร์ลาว   ลาว กำลังพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ประเทศลาวมีการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อสัญจรท่อง ไปยังขุนเขา ลำน้ำ อุโมงค์ และ เมืองต่างๆที่มีภูมิทัศน์มหัศจรรย์ที่สวยสดงดงามตาที่ธรรมชาติมอบไว้ให้ ตระการไปกับภาพอดีตแห่งความรุ่งเรืองบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาต่างๆของอาณาจักร ล้านช้าง


Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทยได้จัดเตรียมทัวร์ลาว ไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวลาวไว้ตลอดปี
 


 

Buy soma online and get the muscle relaxer delivered right to your home.

รายการทัวร์ 3 รายการ จาก 3 รายการ 
รหัสทัวร์
     C1_PG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง พัก 4 ดาว(PG)
สายการบิน
     Bangkok Airway (PG)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง
วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว
แถมฟรี!!ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)


กำหนดการ
     วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2559
     วันที่ 2 - 4 กันยายน 2559
     วันที่ 9 - 11 กันยายน 2559
     วันที่ 16 - 18 กันยายน 2559
     วันที่ 23 - 25 กันยายน 2559
     วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2559
     วันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2559
     วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2559
     วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2559
     วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2559
     วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2560
     วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2560
     วันที่ 1 - 3 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     25 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     DT1_QV/WRT
ทัวร์
     LPV03-2 มรดกโลกหลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วันทัวร์(QV)
สายการบิน
     Lao Airline (QV)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน
ราคาเริ่มต้น
     16,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านผานม น้ำตกตาดกวางซี
วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ


กำหนดการ
     วันที่ 9 - 11 กันยายน 2559
     วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2559
     วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2559
     วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2559
     วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2560
     วันที่ 1 - 3 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     25 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     DT2_QV/WRT
ทัวร์
     PLVT04 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วันทัวร์(QV)
สายการบิน
     Lao Airline (QV)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     4 วัน
ราคาเริ่มต้น
     17,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-
วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง
ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี
หลวงพระบาง-เชียงเงิน-กิ่วกะจำ-พูคูน-กาสี-ผาตั้ง-เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง
วังเวียง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง-พิพิธภัณฑ์วัดสีสะเกด-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ

กำหนดการ
     วันที่ 23 - 26 กันยายน 2559
     วันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2559
     วันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2559
     วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2559
     วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2559
     วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     25 ส.ค. 59 

รายการทัวร์ 3 รายการ จาก 3 รายการ 

Buy soma online and get the muscle relaxer delivered right to your home.

 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวลาว
ประตูชัย 
Aug 31, 2015 
ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึก ถึงประชาชนชาวลาว ผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฎิวัติของพรรคคอมมิวนิตย์

หอพระแก้ว 
Aug 31, 2015 
หอพระแก้ว คือสถานที่เคยประดิษฐาน พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ปัจจุบันเหลือเพียงพระแท่นที่ประดิษฐาน เพราะพระแก้วมรกตองค์ปัจจุบันได้รับการอัญเชิญลงมาประทับที่กรุงเทพมหานครในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นผู้อัญเชิญ

ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว 
Sep 15, 2015 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือเรียกสั้นๆ แบบคุ้นปากว่า ลาว ประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมไม่น้อยในหมู่คนไทยอย่างพวกเรา แม้ภาษาและวัฒนธรรมบ้านเราบ้านเขาจะใกล้เคียงกัน

ภูมิอากาศศลาว 
Sep 20, 2015 
ภูมิอากาศลาว

ภูมิประเทศลาว 
Jul 31, 2015 
ภูมิประเทศลาว

Power Bank ห้ามโหลดใต้เครื่องบิน 
Sep 11, 2015 
Power Bank ห้ามโหลดใต้เครื่องบิน

มาตรการเรื่องของเหลวและการตรวจค้น 
Sep 25, 2015 
มาตรการเรื่องของเหลวและการตรวจค้น

สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย 
Sep 11, 2015 
สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 

 

 
       
 
                    

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image

offline Close

Image
Top