Buy soma online and get the muscle relaxer delivered right to your home.

» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์ลาว


ทัวร์ลาว   ลาว กำลังพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ประเทศลาวมีการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อสัญจรท่อง ไปยังขุนเขา ลำน้ำ อุโมงค์ และ เมืองต่างๆที่มีภูมิทัศน์มหัศจรรย์ที่สวยสดงดงามตาที่ธรรมชาติมอบไว้ให้ ตระการไปกับภาพอดีตแห่งความรุ่งเรืองบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาต่างๆของอาณาจักร ล้านช้าง


Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทยได้จัดเตรียมทัวร์ลาว ไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวลาวไว้ตลอดปี
 


รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 10 รายการ 
รหัสทัวร์
     C2_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง พัก 4 ดาว
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง
วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว
แถมฟรี!!ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)


กำหนดการ
     วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2559
     วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2559
     วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2559
     วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2560
     วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2560
     วันที่ 13 - 15 มกราคม 2560
     วันที่ 27 - 29 มกราคม 2560
     วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560
     วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560
     วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2560
     วันที่ 7 - 9 เมษายน 2560
     วันที่ 13 - 15 เมษายน 2560
     วันที่ 14 - 16 เมษายน 2560
     วันที่ 21 - 23 เมษายน 2560
     วันที่ 29 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     21 ต.ค. 59 

รหัสทัวร์
     C1_PG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง พัก 4 ดาว(PG)
สายการบิน
     Bangkok Airway (PG)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง
วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว
แถมฟรี!!ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)


กำหนดการ
     วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2559
     วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2559
     วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2560
     วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2560
     วันที่ 1 - 3 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     21 ต.ค. 59 

รหัสทัวร์
     C014_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3วัน2คืน
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
«     นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
«     วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
«     ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
«     ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง
«     กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง
«     เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ”ถนนโรตี”
«     เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
«     พิเศษพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
«     แถมฟรี!!ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
กำหนดการ
     วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2559
     วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2559
     วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2560
     วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2560
     วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2560
     วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2560
     วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560
     วันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     21 ต.ค. 59 

รหัสทัวร์
     C3_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง
กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง
เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ”ถนนโรตี”
เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
พิเศษพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
แถมฟรี!!ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด


กำหนดการ
     วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2559
     วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2559
     วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2560
     วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2560
     วันที่ 14 - 16 มกราคม 2560
     วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2560
     วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2560
     วันที่ 8 - 10 เมษายน 2560
     วันที่ 22 - 24 เมษายน 2560
     วันที่ 29 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2560
     วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2560
     วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2560
     วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     21 ต.ค. 59 

รหัสทัวร์
     ICT4_QV/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-บลูลากูน-เวียงจันทน์ 3 วันทัวร์(QV)
สายการบิน
     Lao Airline (QV)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ-เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-ถ้ำจัง
ถ้ำปูคำ(บลูลากูน)-ถ้ำช้าง-ถ้ำน้ำ-ล่องเรือน้ำซอง
วังเวียง-โพนโฮง-เวียงจันทน์-หอพิพิธภัณฑ์วัดสีสะเกด-อนุสาวรีย์ประตูชัย-
พระธาตุหลวง-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองร้าน OTOP-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
กำหนดการ
     วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2559
     วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2559
     วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2559
     วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     21 ต.ค. 59 

รหัสทัวร์
     ICT1_QV/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วันทัวร์(QV)
สายการบิน
     Lao Airline (QV)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน
ราคาเริ่มต้น
     15,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-
พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านผานม
น้ำตกตาดกวางซี
วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ

กำหนดการ
     วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2559
     วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2559
     วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2559
     วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2560
     วันที่ 1 - 3 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     21 ต.ค. 59 

รหัสทัวร์
     ICT2_QV/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วันทัวร์(QV)
สายการบิน
     Lao Airline (QV)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     4 วัน
ราคาเริ่มต้น
     16,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-
วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง
ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี
หลวงพระบาง-เชียงเงิน-กิ่วกะจำ-พูคูน-กาสี-ผาตั้ง-เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง
วังเวียง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง-พิพิธภัณฑ์วัดสีสะเกด-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง        
พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ

กำหนดการ
     วันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2559
     วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2559
     วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2560
     วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     21 ต.ค. 59 

รหัสทัวร์
     DT1_QV/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วันทัวร์(QV)
สายการบิน
     Lao Airline (QV)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน
ราคาเริ่มต้น
     16,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านผานม น้ำตกตาดกวางซี
วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ


กำหนดการ
     วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2559
     วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2559
     วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2559
     วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2560
     วันที่ 1 - 3 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     21 ต.ค. 59 

รหัสทัวร์
     ICT3_QV/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว ปากซัน-ทุ่งไหหิน-ถ้ำปิว-วังเวียง-เขื่อนน้ำงึม-เวียงจันทน์ 4 วันทัวร์(QV)
สายการบิน
     Lao Airline (QV)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     4 วัน
ราคาเริ่มต้น
     17,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-บ้านปากงึม-เมืองปากซัน-บ้านผาเมือง-บ้านทุ่งใหญ่-บ้านท่าสี บ้านทาโทม-
บ้านปากยอง-บ้านท่าเวียง-บ้านหลวง-เมืองคูน-เมืองแปก(โพนสะหวัน)แขวงเชียงขวาง
มหัศจรรย์ทุ่งไหหิน-อนุสาวรีย์ลาว-เวียดนาม-เมืองคูน-วัดสีพรม-วัดเพียวัด      
ถ้ำปิ่ว-บ่อน้ำพุร้อน-ศูนย์หัตถกรรมนาวัง(ผลิตภัณฑ์สินค้าทำจากไม้เนื้อหอม ไม้โลงเลง)  
ตลาดเช้า-โพนสะหวัน-บ้านหนองตั้ง-บ้านน้ำจัด-บ้านเวียงใหม่-สายแยกพูคุน        
เมืองกาสี-ผาตั้ง-เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง
 วังเวียง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง-เขื่อนน้ำงึม-เวียงจันทน์-หอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว                  
พระธาตุหลวง-ประตูชัย-ร้านสินค้า OTOP-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ

กำหนดการ
     วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2559
     วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2559
     วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2559
     วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     21 ต.ค. 59 

รหัสทัวร์
     DT2_QV/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วันทัวร์(QV)
สายการบิน
     Lao Airline (QV)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     4 วัน
ราคาเริ่มต้น
     17,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-
วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง
ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี
หลวงพระบาง-เชียงเงิน-กิ่วกะจำ-พูคูน-กาสี-ผาตั้ง-เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง
วังเวียง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง-พิพิธภัณฑ์วัดสีสะเกด-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ

กำหนดการ
     วันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2559
     วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2559
     วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2559
     วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     21 ต.ค. 59 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 10 รายการ 
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวลาว
ประตูชัย 
Sep 26, 2016 
ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึก ถึงประชาชนชาวลาว ผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฎิวัติของพรรคคอมมิวนิตย์

หอพระแก้ว 
Sep 26, 2016 
หอพระแก้ว คือสถานที่เคยประดิษฐาน พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ปัจจุบันเหลือเพียงพระแท่นที่ประดิษฐาน เพราะพระแก้วมรกตองค์ปัจจุบันได้รับการอัญเชิญลงมาประทับที่กรุงเทพมหานครในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นผู้อัญเชิญ

ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว 
Sep 26, 2016 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือเรียกสั้นๆ แบบคุ้นปากว่า ลาว ประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมไม่น้อยในหมู่คนไทยอย่างพวกเรา แม้ภาษาและวัฒนธรรมบ้านเราบ้านเขาจะใกล้เคียงกัน

ภูมิอากาศศลาว 
Sep 26, 2016 
ภูมิอากาศลาว

ภูมิประเทศลาว 
Sep 26, 2016 
ภูมิประเทศลาว

Power Bank ห้ามโหลดใต้เครื่องบิน 
Sep 26, 2016 
Power Bank ห้ามโหลดใต้เครื่องบิน

มาตรการเรื่องของเหลวและการตรวจค้น 
Sep 26, 2016 
มาตรการเรื่องของเหลวและการตรวจค้น

สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย 
Sep 26, 2016 
สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ                     

 
       
 
                    

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

Top