Buy soma online and get the muscle relaxer delivered right to your home.

» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์ญี่ปุ่น

 
ทัวร์ญิปุ่น  หนึ่งในเส้นทางยอดนิยมระดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ญิปุ่นสามารถไปเที่ยวได้ทั้งปี ในช่วงฤดูใบไม้ผริ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับดอกซากุระ  พร้อมกับจะได้ตื่นเต้นกับการเที่ยวชมวัด ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ หรือช็อปปิ้งตามแหล่งช็อปปิ๊งชื่อดังต่างๆ  ปัจจุบันราคาทัวร์ญิปุ่นมีราคาไม่ได้สูงมากนัก เริ่มต้นตั้งแต่สองหมืนปลายๆ ขึ้นไป ส่่วนใหญ่ราคาทัวร์ญิป่น จะมีความแตกต่างกันตามสายการบินที่ท่านเลือกบิน

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย
ได้จัดเตรียมทัวร์
ญิป่นไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยว ประเทศญิป่น ไว้ตลอดปี
 

Buy soma online and get the muscle relaxer delivered right to your home.

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 25 รายการ 
รหัสทัวร์
     BF01_TZ/WRT
ทัวร์
     SHOCK..TOKYO-FUJI
สายการบิน
     Scoot (TZ)
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง )      
วันที่ 2 โตเกียว- วัดอาซากุซ่า- หอคอยโตเกียว สกายทรี-ศาลเจ้าเมจิ-ย่านชินจุกุ      
วันที่ 3 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - โอไดบะ – มิสซุย เอ้าท์เลท - ห้างอิออน        
วันที่ 4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)    
วันที่ 5 นาริตะ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
กำหนดการ
     วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2559
     วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559
     วันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2559
     วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2559
     วันที่ 13 - 17 สิงหาคม 2559
     วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559
     วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2559
     วันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2559
     วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559
     วันที่ 2 - 6 กันยายน 2559
     วันที่ 6 - 10 กันยายน 2559
     วันที่ 10 - 14 กันยายน 2559
     วันที่ 14 - 18 กันยายน 2559
     วันที่ 18 - 22 กันยายน 2559
     วันที่ 22 - 26 กันยายน 2559
     วันที่ 26 - 30 กันยายน 2559
     วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 59 

รหัสทัวร์
     A13_TG/WRT
ทัวร์
     RAINBOW IN HOKKAIDO 6D4N (TG)
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     49,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ 
ชมความน่ารักของนกเพนกวิน และหมีขาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า                 
ลิ้มรสราเมนที่มีความโด่งดังเอกลักษณ์เฉพาะตัว ณ หมู่บ้านราเมน            
ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสีที่บานแข่งกันทั่วเขา  
กำหนดการ
     วันที่ 5 - 10 สิงหาคม 2559
     วันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2559
     วันที่ 19 - 24 สิงหาคม 2559
     วันที่ 26 - 31 สิงหาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 59 

รหัสทัวร์
     A9_TG/WRT
ทัวร์
     BEAUTIFUL IN HOKKAIDO 5D 3N BY TG
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     43,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
- เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด                             
- ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ 
- ชมความน่ารักของนกเพนกวิน และหมีขาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า                 
- ลิ้มรสราเมนที่มีความโด่งดังเอกลักษณ์เฉพาะตัว ณ หมู่บ้านราเมน            
- ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกลาเวนเดอรและทุ่งดอกไม้หลากสีที่บานแข่งกันทั่วเขา  
- พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
กำหนดการ
     วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2559
     วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559
     วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 59 

รหัสทัวร์
     AG06_XJ/WRT
ทัวร์
     TOKYO LAVENDER 5D3N
สายการบิน
     แอร์เอเชียเอกซ์ (XJ)
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
     24,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี โกเท็มบะ เอ้าต์เลต ปุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ออนเช็นธรรมชาติ   
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนฮักไก โตเกียว
กำหนดการ
     ตลอดเดือน มิถุนายน - กันยายน 2559
     วันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2559
     วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2559
     วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2559
     วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2559
     วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2559
     วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2559
     วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2559
     วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559
     วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2559
     วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2559
     วันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2559
     วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2559
     วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2559
     วันที่ 1 - 5 กันยายน 2559
     วันที่ 2 - 6 กันยายน 2559
     วันที่ 3 - 7 กันยายน 2559
     วันที่ 9 - 13 กันยายน 2559
     วันที่ 10 - 14 กันยายน 2559
     วันที่ 14 - 18 กันยายน 2559
     วันที่ 15 - 19 กันยายน 2559
     วันที่ 16 - 20 กันยายน 2559
     วันที่ 21 - 25 กันยายน 2559
     วันที่ 22 - 26 กันยายน 2559
     วันที่ 23 - 27 กันยายน 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 59 

รหัสทัวร์
     AG04_HB/WRT
ทัวร์
     HOKKAIDO 5D3N ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟุราโนะ โทมิตะฟาร์ม (HB)
สายการบิน
     Asia Atlantic Airlince (HB)
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
     36,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ฟุราโนะ  โทมิตะฟาร์ม ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม ซีเรบุฟาร์ม บ่อน้ำสีน้ำเงิน อาซาฮีคาวา   
น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ  โอตารุ  คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ซัปโปโระ ทานุกิโคจิ
เจ้าฮอกไกโด   ภูเขาไฟโชวะ  ฟาร์มหมีสีน้ำตาล มิสชุยเอาเลต
กำหนดการ
     วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 59 

รหัสทัวร์
     AG03_HB/WRT
ทัวร์
     HOKKAIDO 5D3N ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟุราโนะ โทมิตะฟาร์ม
สายการบิน
     Asia Atlantic Airlince (HB)
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น
     36,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ฟุราโนะ  โทมิตะฟาร์ม  ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม   ซีเรบุฟาร์ม  บ่อน้ำสีน้ำเงิน อาซาฮีคาวา
โอตารุ  คลองโอตารุ   พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ซัปโปโระ ศาลเจ้าฮอกไกโด  ทานุกิโคจิ
กำหนดการ
     วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 59 

รหัสทัวร์
     ZE_150/JL
ทัวร์
     NAGOYA TAKAYAMA OSAKA 6D 3N BY JL
สายการบิน
     JAPAN AIRLINE (JL)
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     39,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ  
เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมความยิ่งใหญ่ งดงามของปราสาทนาโกย่า
ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา
ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น
อิสระเต็มวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้ง หรือเลือกเที่ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

กำหนดการ
     วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 59 

รหัสทัวร์
     ZE_147/TZ
ทัวร์
     SPICY IN TOKYO 5D3N BY TZ
สายการบิน
     Scoot (TZ)
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     27,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ
ชมความงามของฟูจิที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก


กำหนดการ
     วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559
     วันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2559
     วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2559
     วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2559
     วันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2559
     วันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2559
     วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2559
     วันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2559
     วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2559
     วันที่ 12 - 15 สิงหาคม 2559
     วันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2559
     วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2559
     วันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2559
     วันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2559
     วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559
     วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2559
     วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2559
     วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2559
     วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2559
     วันที่ 1 - 5 กันยายน 2559
     วันที่ 3 - 7 กันยายน 2559
     วันที่ 5 - 9 กันยายน 2559
     วันที่ 7 - 11 กันยายน 2559
     วันที่ 9 - 12 กันยายน 2559
     วันที่ 11 - 15 กันยายน 2559
     วันที่ 13 - 17 กันยายน 2559
     วันที่ 15 - 19 กันยายน 2559
     วันที่ 17 - 21 กันยายน 2559
     วันที่ 19 - 23 กันยายน 2559
     วันที่ 21 - 25 กันยายน 2559
     วันที่ 23 - 27 กันยายน 2559
     วันที่ 25 - 29 กันยายน 2559
     วันที่ 27 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2559
     วันที่ 29 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2559
     วันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2559
     วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559
     วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2559
     วันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2559
     วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2559
     วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2559
     วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2559
     วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2559
     วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2559
     วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2559
     วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2559
     วันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2559
     วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2559
     วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2559
     วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 59 

รหัสทัวร์
     ZE_146/HB
ทัวร์
     LAVENDER IN HOKKAIDO 6D 4N BY HB
สายการบิน
     Asia Atlantic Airlince (HB)
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     45,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด                              
ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ
ชมความน่ารักของนกเพนกวิน และหมีขาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า                
ลิ้มรสราเมนที่มีความโด่งดังเอกลักษณ์เฉพาะตัว ณ หมู่บ้านราเมน           
ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสีที่บานแข่งกันทั่วเขา


กำหนดการ
     วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 59 

รหัสทัวร์
     IT_L02/TZ
ทัวร์
     Summer OsakaTakayama Shirakawago Kyoto 5D 4N
สายการบิน
     Scoot (TZ)
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     29,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
- หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
- ทาคายาม่า จินยะ 
- เกียวโต วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
- ปราสาทโอซาก้า 
- ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
กำหนดการ
     วันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2559
     วันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2559
     วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2559
     วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559
     วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2559
     วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2559
     วันที่ 7 - 11 กันยายน 2559
     วันที่ 14 - 18 กันยายน 2559
     วันที่ 21 - 25 กันยายน 2559
     วันที่ 28 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2559
     วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2559
     วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2559
     วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ก.ค. 59 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 25 รายการ 

Buy soma online and get the muscle relaxer delivered right to your home.

 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
กำแพงหิมะ Tateyama Kurobe 
Jan 22, 2016 
กำแพงหิมะ Tateyama Kurobe ประจำปี 2016 เข้าชมได้ ตั้งแต่ 16 เม.ย. ถึง 22 มิ.ย.

ตู้ ATM ในประเทศญี่ปุ่น 
Jan 22, 2016 
คุณสามารถถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเติมเงิน บัตรเงินสดของบริษัทนานาชาติทั้งหลาย ได้ที่ตู้ATM ของธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น (Japan Post Bank) และธนาคารเซเว่น (Seven Bank) ทุกตู้ทั่วประเทศ หรือจะใช้ตู้ ATM ของซิตี้แบงค์ (Citibank) ก็ได้เช่นกัน แต่จะมีจำนวนตู้อยู่จำกัดตามสนามบินนานาชาติหลัก และที่สำนักงานสาขาของธนาคารดังกล่าว

เตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่น 
Jan 15, 2016 
เตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นไปเองได้ง่ายมว้ากกกก R-Pass สำคัญไฉน.... 
Jan 15, 2016 
ญี่ปุ่นไปเองได้ง่ายมว้ากกกก R-Pass สำคัญไฉน....

เกาะเหมียว Aoshima ที่จังหวัด Ehime 
Jan 15, 2016 
อาโอชิมะ (Aoshima) เกาะคนรักแมวต้องไปเยือนสีกครั้งหนึ่งในชีวิต

ชมซากุระ 
Jan 21, 2016 
ดอกซากุระจะเริ่มบานจากทางภาคใต้ เรี่อยขึ้นไปทางภาคเหนือ ซึ่งการบานของดอกซากุระนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ ช่วงเวลาที่ระบุจึงเป็นเพียงการประมาณการ เนื่องจากไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าดอกซากุระจะบานเมื่อไหร่ ระยะเวลาที่ดอกซากุระบานแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ในแต่ละปีดอกซากุระจะบานเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น

คู่มือ Tokyo Metro (ฉบับภาษาไทย) 
Jan 15, 2016 
คู่มือ Tokyo Metro (ฉบับภาษาไทย)

กฏหมาย 15 สิ่งที่คาดไม่ถึงว่าจะผิดที่ประเทศญี่ปุ่น 
Jan 15, 2016 
กฏหมาย 15 สิ่งที่คาดไม่ถึงว่าจะผิดที่ประเทศญี่ปุ่น

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 

 
                                                                                                                                       
 
                    

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | เมนูทัวร์จีน 1 | เมนูทัวร์จีน 2

offline Close

Image

offline Close

Image
Top