Buy soma online and get the muscle relaxer delivered right to your home.

» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ้องกง  หนึ่งในเส้นทางยอดนิยมระดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ฮ้องกงสามารถไปเที่ยวได้ทั้งปี ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมจะมีเทศกาลลดทั้งเกาะที่จะลดราคาสินค้า 50-70 เปอร์เซนต์ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับเครืองเล่น และขบวยพาเรดตัวกาตูนจากห้องดีสนีย์  พร้อมกับจะได้ตื่นเต้นกับการเที่ยวชมวัด ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ หรือช็อปปิ้งตามแหล่งช็อปปิ๊งชื่อดังต่างๆ  ปัจจุบันราคาทัวร์ฮ้องกงมีราคาไม่ได้สูงมากนัก เริ่มต้นตั้งแต่หมื่นต้นๆ ขึ้นไป ส่วนใหญ่ราคาจะมีความแตกต่างกันตามสายการบินที่ท่านเลือกบิน

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย 
ได้จัดเตรียมทัวร์ฮ้องกงไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยว ประเทศฮ้องกง ไว้ตลอดปี

 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 27 รายการ 
รหัสทัวร์
     ZE_382/FD
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ ไหว้พระแก้ชง 5 วัดดัง
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     8,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
เก็บภาพประทับใจกับรูปปั้นสาวงาม หวีหนี่ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
นมัสการขอพรไหว้พระแก้ชงกับ 5 วัดดังของมาเก๊า
ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง  ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก ณ ตลาดใต้ดินกงเป่ย
พิเศษ1. อาหารทุกมื้อพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
พิเศษ2. โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิงหยวน
กำหนดการ
     วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2559
     วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2559
     วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2559
     วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2559
     วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2559
     วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     28 ต.ค. 59 

รหัสทัวร์
     E16_CX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง นองปิง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3วัน 2คืน (CX)
สายการบิน
     Cathey Pacific Airlines (CX)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ –  ฮ่องกง – กระเช้านองปิง 360องศา – พระใหญ่ลันเตา  –   เซินเจิ้น  
เซินเจิ้น – จูไห่–ถนนคู่รัก –สาวงามหวีหนี่ –พระราชวังหยวนหมิง+ โชว์ +ช้อปปิ้งกงเป่ย
จูไห่ –ฮ่องกง- รีพัลเบย์ -วัดแชกงหมิว- อิสระช้อปปิ้งนาธาน-สนามบินฮ่องกง- กรุงเทพฯ
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     28 ต.ค. 59 

รหัสทัวร์
     E8_CX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน
สายการบิน
     Cathey Pacific Airlines (CX)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ 
กรุงเทพฯ  –  ฮ่องกง – จูไห่  -  ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ –  ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-
ร้านบัวหิมะ -ร้านผ้าไหม หยก –ร้านยางพารา 
จูไห่ –เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่ –โชว์น้ำแบบ 3 D 
เซินเจิ้น - วัดแชกุง – วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งนาธาน- สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
กำหนดการ
     วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2559
Update ครั้งล่าสุด
     28 ต.ค. 59 

รหัสทัวร์
     E7_CX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
     Cathey Pacific Airlines (CX)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ  –  ฮ่องกง – จูไห่  -  ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ –  ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-
ร้านบัวหิมะ -ร้านผ้าไหม หยก –ร้านยางพารา
จูไห่ –เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่ –โชว์น้ำแบบ 3 D
เซินเจิ้น - วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกุง - อิสระช้อปปิ้งนาธาน- สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2559
     วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2559
     วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2559
     วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     28 ต.ค. 59 

รหัสทัวร์
     A1_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
เก็บภาพประทับใจกับรูปปั้นสาวงาม หวีหนี่ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดผู่โถว  ขอพรให้สุขภาพยืนยาว
หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง

พิเศษ1. โชว์สุดอลังการ ณ พระราชวังหยวนหมิงหยวน
พิเศษ2. บินเช้า กลับดึก เข้าฮ่องกง ออกมาเก๊าเที่ยวไม่ย้อน
พิเศษ3. อาหารครบทุกมื้อ พิเศษ!!เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

กำหนดการ
     วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2559
     วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2559
     วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2559
     วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2559
     วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2559
     วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     28 ต.ค. 59 

รหัสทัวร์
     HK2_HX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น เกาะลันเตา
สายการบิน
     Hong Kong Airlines (HX)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
นองปิง - พระใหญ่เกาะลันเตา - CITY GATE OUTLET - เซินเจิ้น
เซินเจิ้น - พิพิธภัณฑ์ - ช้อปปิ้งสินค้า OTOP - ช้อปปิ้งตลาดหล่อวู - ชมโชว์ม่านน้ำ 3D
รีพลัสเบย์ - วัดแชกง - จิวเวอรี่ - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน
กำหนดการ
     วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2559
     วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2559
     วันที่ 7 - 9 มกราคม 2560
     วันที่ 14 - 16 มกราคม 2560
     วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2560
     วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2560
     วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2560
     วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     28 ต.ค. 59 

รหัสทัวร์
     A2_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 3วัน
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน
ราคาเริ่มต้น
     11,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
เก็บภาพประทับใจกับรูปปั้นสาวงาม หวีหนี่ สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดผู่โถว  ขอพรให้สุขภาพยืนยาว
หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง


กำหนดการ
     วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2559
     วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2559
     วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2559
     วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2559
     วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2559
     วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2559
     วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2559
     วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2559
     วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2560
     วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2560
     วันที่ 1 - 3 มกราคม 2560
     วันที่ 14 - 16 มกราคม 2560
     วันที่ 19 - 21 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     28 ต.ค. 59 

รหัสทัวร์
     E5_CX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ นองปิง จูไห่ 4 วัน 2 คืน
สายการบิน
     Cathey Pacific Airlines (CX)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง– ดิสนีย์แลนด์ – จูไห่ 
ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – ช้อปปิ้งกงเป่ย – พระราชวังหยวนหมิง

จูไห่ – ฮ่องกง – วัดแชกุง - กระเช้านองปิง 360องศา (Normal Cabin) – พระใหญ่ลันเตา –         
ช้อปปิ้งซิตี้เกท – ส่งสนามบินฮ่องกง-กรุงเทพ
 
 
กำหนดการ
     วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2559
Update ครั้งล่าสุด
     28 ต.ค. 59 

รหัสทัวร์
     E4_CX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง จูไห่ 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
     Cathey Pacific Airlines (CX)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง– ดิสนีย์แลนด์ – จูไห่ 
ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – ช้อปปิ้งกงเป่ย – พระราชวังหยวนหมิง

จูไห่ – ฮ่องกง – วัดแชกุง - กระเช้านองปิง 360องศา (Normal Cabin) – 
พระใหญ่ลันเตา – ช้อปปิ้งซิตี้เกท – ส่งสนามบินฮ่องกง
 
 
กำหนดการ
     วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2559
     วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     28 ต.ค. 59 

รหัสทัวร์
     E6_CX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
     Cathey Pacific Airlines (CX)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – วิคตอเรีย พ้อยท์-วัดแชกุงหมิว – 
อิสระช้อปปิ้งนาธาน - จูไห่  
จูไห่ –สาวงามหวีหนี่ – ถนนคู่รัก – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย – พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์ 
จูไห่ – มาเก๊า –เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – โบสถ์เซนต์ปอลล์ – เซนาโด้ สแควร์ – เวเนเชี่ยน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ
 
กำหนดการ
     วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2559
     วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     28 ต.ค. 59 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 27 รายการ 
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวฮ่องกง
เที่ยวฮ่องกง : Discover Hong Kong Tourist SIM Card 
Sep 26, 2016 
อัพสเตตัสเฟสบุ๊คทันทีที่ท่านลงจากเครื่องบิน โดยใช้ซิมการ์ดนักท่องเที่ยว เพียงแค่ซื้อ ซิมการ์ด ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่ต้องเติมเงิน ไม่ยุ่งยาก!

เที่ยวฮ่องกง : การเมือง เตือนคนไทยห้ามพกเครื่องช็อตไฟฟ้าเข้าฮ่องกง 
Sep 26, 2016 
กรุงเทพฯ 8ต.ค.-กต.เตือนคนไทยห้ามพกเครื่องช็อตไฟฟ้าเข้าฮ่องกงเด็ดขาด ถือเป็นอาวุธ ฝ่าฝืนเจอโทษปรับ 1 แสนดอลลาร์ฮ่องกง จำคุกไม่เกิน 14 ปี

เที่ยวฮ่องกง : เยี่ยมชมมาเก๊าด้วยเส้นทางรถบัส! 
Sep 26, 2016 
เปิดตัว Step Out, Experience Macau’s communities Bus Highlight Tour เยี่ยมชมมาเก๊าด้วยเส้นทางรถบัส!

เที่ยวฮ่องกง : ฮ่องกง ไซโคลตรอน 
Sep 26, 2016 
เมื่อกระแสปั่นจักรยานได้เข้ามาในฮ่องกง และฮ่องกงได้จัดงานเฉลิมฉลองสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการปั่นจักรยาน กับฮ่องกง ไซโคลตรอน ผสมผสานการแข่งขันและการปั่นจักรยานของนักปั่นมืออาชีพและมือสมัครเล่น ภายในงานอนุญาตให้ท่านได้ผลักดันตัวท่านเองไปอยู่ในจุดสูงสุด หรือเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์บนทางปั่นจักรยานที่ทอดยาว ร่วมเชียร์นักปั่นจากทั่วโลก และเยี่ยมชม งานเทศกาลคาร์นิวัล ซึ่งจัดป็นเวลา 2 วัน

เที่ยวฮ่องกง : Hong Kong Pulse 3D Light Show 
Sep 26, 2016 
การแสง แสง สี เสียง โดยใช้ผนังของ Hong Kong Cultural Centre เป็นที่แสดงผลงานอันยิ่งใหญ่ตระการตา Hong Kong Cultural Centre ตั้งอยู่ใกล้กับ The Clock Tower และ Star Ferry ในบริเวณนี้ตลอดเดือนธันวาคม มีจุดถ่ายรูปสวยงามมากมาย และไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในปีนี้คือการแสดง ไฮไลท์ ที่สำคัญที่สุดในปีนี้ Update!!! Hong Kong Pulse 3D Light Show ไปชมกันได้ตามวันด้านล่างนี้ • 17 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 (ช่วงเทศกาล ฮ่องกง ซัมเมอร์ ฟัน) • 9 – 28 ธันวาคม 2558 (ช่วงเทศกาล ฮ่องกง วินเทอร์เฟส) • 10 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 (ช่งเทศกาลวันตรุษจีนที่ฮ่องกง) เวลา : 20.30, 21.00, 21.30 และ 22.00 ทุกคืน (ความยาว 8 นาทีต่อหนึ่งโชว์)

เที่ยวฮ่องกง : เทศกาล คาร์นิวัลเรือมังกร ฮ่องกง 
Sep 26, 2016 
งานฉลองตามประเพณีโบราณของจีนงานหนึ่งได้กลายเป็นงานปาร์ตี้ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก และนั่นจะเป็นเทศกาลไหนได้อีกนอกจากงานคาร์นิวัลเรือมังกรของฮ่องกง และทุกๆ ปี คนนับแสนต่างพร้อมใจกันมาที่อ่าววิคตอเรียเพื่อส่งเสียงเชียร์เหล่าฝีพายในการแข่งขันเรือมังกร นอกจากนี้ยังมาสนุกสนานไปกับงานเบียร์ที่จัดขึ้นอีกด้วย

เที่ยวฮ่องกง : 8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมบนเกาะฮ่องกง 
Sep 26, 2016 
8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมบนเกาะฮ่องกง เมืองแห่งแสงสีที่มิเคยหลับใหลของทวีปเอเชีย

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ                     

 
       
 
                    

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

Top