Buy soma online and get the muscle relaxer delivered right to your home.

» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ้องกง  หนึ่งในเส้นทางยอดนิยมระดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ฮ้องกงสามารถไปเที่ยวได้ทั้งปี ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมจะมีเทศกาลลดทั้งเกาะที่จะลดราคาสินค้า 50-70 เปอร์เซนต์ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับเครืองเล่น และขบวยพาเรดตัวกาตูนจากห้องดีสนีย์  พร้อมกับจะได้ตื่นเต้นกับการเที่ยวชมวัด ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ หรือช็อปปิ้งตามแหล่งช็อปปิ๊งชื่อดังต่างๆ  ปัจจุบันราคาทัวร์ฮ้องกงมีราคาไม่ได้สูงมากนัก เริ่มต้นตั้งแต่หมื่นต้นๆ ขึ้นไป ส่วนใหญ่ราคาจะมีความแตกต่างกันตามสายการบินที่ท่านเลือกบิน

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย 
ได้จัดเตรียมทัวร์ฮ้องกงไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยว ประเทศฮ้องกง ไว้ตลอดปี

 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 26 รายการ 
รหัสทัวร์
     HK1_CX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง ยิ้มแรง... ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พิเศษอาหารทะเลหลีหยุนมุ่น
สายการบิน
     Cathey Pacific Airlines (CX)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     21,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND”
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ   แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT
พิเศษ !!! เมนูอาหารทะเล ณ หมู่บ้านชาวประมง หลีหยุนมุ่น
กำหนดการ
     วันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2560
     วันที่ 21 - 23 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ม.ค. 60 

รหัสทัวร์
     HK_CX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ 3 วัน
สายการบิน
     Cathey Pacific Airlines (CX)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ชมโชว์หยวนหมิงหยวน สุดอลังการ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไป่เหลียน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ หลอวู่ เซ็นเตอร์
ตลาดกงเป่ย
ขอพรวัดหวังต้าเซียน + หมุนกังหันแก้ปีชง ณ วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง
พิเศษ1. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
กำหนดการ
     วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ม.ค. 60 

รหัสทัวร์
     AE3_CX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน
สายการบิน
     Cathey Pacific Airlines (CX)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     8,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว
ช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น
ชมเมืองจำลองจีน หมู่บ้านวัฒนธรรม พร้อมชมโชว์
กำหนดการ
     วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560
     วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ม.ค. 60 

รหัสทัวร์
     AE2_CX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน
สายการบิน
     Cathey Pacific Airlines (CX)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     8,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว
ช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น
ชมเมืองจำลองจีน หมู่บ้านวัฒนธรรม พร้อมชมโชว์
กำหนดการ
     วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2560
     วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560
     วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2560
     วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2560
     วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2560
     วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2560
     วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2560
     วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2560
     วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ม.ค. 60 

รหัสทัวร์
     C8_CX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน บิน CX
สายการบิน
     Cathey Pacific Airlines (CX)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว วัดกังหัน - ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
มาเก๊า-โบสถ์เซ็นต์พอล-เซนาโด้สแควร์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-อลังการเวเนเชี่ยน
เมืองจูไห่ – ถนนแห่งความรัก Lover Road – รูปปั้นสาวงามหวี่หนี่ 
กำหนดการ
     วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2560
     วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2560
     วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2560
     วันที่ 1 - 3 เมษายน 2560
     วันที่ 8 - 10 เมษายน 2560
     วันที่ 22 - 24 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ม.ค. 60 

รหัสทัวร์
     C7_CX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซิ้นเจิ้น 3 วัน บิน CX
สายการบิน
     Cathey Pacific Airlines (CX)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว วัดกังหัน-ขอพรเรื่องสุขภาพที่วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
เมืองจูไห่ – ถนนแห่งความรัก Lover Road – รูปปั้นสาวงามหวี่หนี่
เซินเจิ้น –ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ –ชมโชว์อลังการ
กำหนดการ
     วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2560
     วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2560
     วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2560
     วันที่ 1 - 3 เมษายน 2560
     วันที่ 8 - 10 เมษายน 2560
     วันที่ 22 - 24 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ม.ค. 60 

รหัสทัวร์
     C6_RJ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน บิน RJ
สายการบิน
     Royal Jordanian Airlines (RJ)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เกาะฮ่องกง– สักการะเจ้าแม่กวนอิม–ข้ามสะพานต่ออายุที่รีพลัสเบย์
ขอพรด้านโชคลาภ ธุรกิจการงาน การเงิน ณ วัดแชกงมิว
มาเก๊า-โบสถ์เซ็นต์พอล-เซนาโด้สแควร์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-อลังการเวเนเชี่ยน
เมืองจูไห่ – ถนนแห่งความรัก Lover Road – รูปปั้นสาวงามหวี่หนี่ หยวนหมิงหยวนชมโชว์อลังการ
กำหนดการ
     วันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2560
     วันที่ 11 - 14 มีนาคม 2560
     วันที่ 18 - 21 มีนาคม 2560
     วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ม.ค. 60 

รหัสทัวร์
     C5_UL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง บิน UL
สายการบิน
     Srilankan airlines (UL)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เกาะฮ่องกง– สักการะเจ้าแม่กวนอิม–ข้ามสะพานต่ออายุที่รีพลัสเบย์
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน– นาธานจิมซาจุ่ย
นมัสการวัดหวังต้าเซียนขอพรด้านสุขภาพ– ชมความสวยงามของวัดชิหลิน
 
กำหนดการ
     วันที่ 11 - 18 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2560
     วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2560
     วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2560
     วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ม.ค. 60 

รหัสทัวร์
     C4_UL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง บิน UL
สายการบิน
     Srilankan airlines (UL)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เกาะฮ่องกง– สักการะเจ้าแม่กวนอิม–ข้ามสะพานต่ออายุที่รีพลัสเบย์
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน– นาธานจิมซาจุ่ย
นมัสการวัดหวังต้าเซียนขอพรด้านสุขภาพ– ชมความสวยงามของวัดชิหลิน
 

กำหนดการ
     วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2560
     วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2560
     วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2560
     วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2560
     วันที่ 1 - 3 เมษายน 2560
     วันที่ 8 - 10 เมษายน 2560
     วันที่ 13 - 15 เมษายน 2560
     วันที่ 15 - 17 เมษายน 2560
     วันที่ 22 - 24 เมษายน 2560
     วันที่ 29 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2560
     วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2560
     วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2560
     วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ม.ค. 60 

รหัสทัวร์
     C2_CX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น ฟรี!กระเช้านองปิง 3 วัน บิน CX
สายการบิน
     Cathey Pacific Airlines (CX)
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เกาะฮ่องกง– สักการะเจ้าแม่กวนอิม–ข้ามสะพานต่ออายุที่รีพลัสเบย์
สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว วัดกังหัน-ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
เซินเจิ้น–ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่–ชมโชว์ม่านน้ำอลังการ Mangrove Groove
แถมฟรี!! นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน –ช้อปปิ้ง city gate outlets
กำหนดการ
     วันที่ 5 - 27 กุมภาพันธ์ 2560
     วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2560
     วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2560
     วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2560
     วันที่ 9 - 11 เมษายน 2560
     วันที่ 10 - 12 เมษายน 2560
     วันที่ 12 - 14 เมษายน 2560
     วันที่ 22 - 24 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 ม.ค. 60 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 26 รายการ 
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวฮ่องกง
เที่ยวฮ่องกง สูดอากาศบริสุทธิ์ที่ Hong Kong Park (ฮ่องกงปาร์ค) 
Dec 26, 2016 
สูดอากาศบริสุทธิ์ที่ Hong Kong Park (ฮ่องกงปาร์ค)

ตะลุยช้อปปิ้ง Citygate Outlets ศูนย์รวมแบรนด์ดังทั่วโลก ที่ฮ่องกง 
Dec 12, 2016 
ตะลุยช้อปปิ้ง Citygate Outlets

ทัวร์ฮ่องกง : 16 ข้อควรรู้ ก่อนเที่ยวฮ่องกง 
Oct 31, 2016 
อยากให้จด 16 อย่าง ไว้ในใจ จะได้ เที่ยวฮ่องกง แบบไม่พลาด ใช้ทุกเวลาได้คุ้มค่า และคุ้มเม็ดเงินที่ลงทุนข้ามน้ำ ข้ามฟ้า ไปช้อป ชิม ชิลล์!

ทัวร์ฮ่องกง : Discover Hong Kong Tourist SIM Card 
Sep 26, 2016 
อัพสเตตัสเฟสบุ๊คทันทีที่ท่านลงจากเครื่องบิน โดยใช้ซิมการ์ดนักท่องเที่ยว เพียงแค่ซื้อ ซิมการ์ด ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่ต้องเติมเงิน ไม่ยุ่งยาก!

ทัวร์ฮ่องกง : การเมือง เตือนคนไทยห้ามพกเครื่องช็อตไฟฟ้าเข้าฮ่องกง 
Sep 26, 2016 
กต.เตือนคนไทยห้ามพกเครื่องช็อตไฟฟ้าเข้าฮ่องกงเด็ดขาด ถือเป็นอาวุธ ฝ่าฝืนเจอโทษปรับ 1 แสนดอลลาร์ฮ่องกง จำคุกไม่เกิน 14 ปี

ทัวร์ฮ่องกง : เยี่ยมชมมาเก๊าด้วยเส้นทางรถบัส! 
Sep 26, 2016 
เปิดตัว Step Out, Experience Macau’s communities Bus Highlight Tour เยี่ยมชมมาเก๊าด้วยเส้นทางรถบัส!

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง ไซโคลตรอน 
Sep 26, 2016 
เมื่อกระแสปั่นจักรยานได้เข้ามาในฮ่องกง และฮ่องกงได้จัดงานเฉลิมฉลองสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการปั่นจักรยาน กับฮ่องกง ไซโคลตรอน ผสมผสานการแข่งขันและการปั่นจักรยานของนักปั่นมืออาชีพและมือสมัครเล่น ภายในงานอนุญาตให้ท่านได้ผลักดันตัวท่านเองไปอยู่ในจุดสูงสุด หรือเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์บนทางปั่นจักรยานที่ทอดยาว ร่วมเชียร์นักปั่นจากทั่วโลก และเยี่ยมชม งานเทศกาลคาร์นิวัล ซึ่งจัดป็นเวลา 2 วัน

ทัวร์ฮ่องกง : Hong Kong Pulse 3D Light Show 
Sep 26, 2016 
การแสง แสง สี เสียง โดยใช้ผนังของ Hong Kong Cultural Centre เป็นที่แสดงผลงานอันยิ่งใหญ่ตระการตา Hong Kong Cultural Centre ตั้งอยู่ใกล้กับ The Clock Tower และ Star Ferry ในบริเวณนี้ตลอดเดือนธันวาคม มีจุดถ่ายรูปสวยงามมากมาย และไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในปีนี้คือการแสดง ไฮไลท์ ที่สำคัญที่สุดในปีนี้ Update!!! Hong Kong Pulse 3D Light Show ไปชมกันได้ตามวันด้านล่างนี้ • 17 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 (ช่วงเทศกาล ฮ่องกง ซัมเมอร์ ฟัน) • 9 – 28 ธันวาคม 2558 (ช่วงเทศกาล ฮ่องกง วินเทอร์เฟส) • 10 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 (ช่งเทศกาลวันตรุษจีนที่ฮ่องกง) เวลา : 20.30, 21.00, 21.30 และ 22.00 ทุกคืน (ความยาว 8 นาทีต่อหนึ่งโชว์)

ทัวร์ฮ่องกง : เทศกาล คาร์นิวัลเรือมังกร ฮ่องกง 
Sep 26, 2016 
งานฉลองตามประเพณีโบราณของจีนงานหนึ่งได้กลายเป็นงานปาร์ตี้ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก และนั่นจะเป็นเทศกาลไหนได้อีกนอกจากงานคาร์นิวัลเรือมังกรของฮ่องกง และทุกๆ ปี คนนับแสนต่างพร้อมใจกันมาที่อ่าววิคตอเรียเพื่อส่งเสียงเชียร์เหล่าฝีพายในการแข่งขันเรือมังกร นอกจากนี้ยังมาสนุกสนานไปกับงานเบียร์ที่จัดขึ้นอีกด้วย

ทัวร์ฮ่องกง : 8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมบนเกาะฮ่องกง 
Sep 26, 2016 
8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมบนเกาะฮ่องกง เมืองแห่งแสงสีที่มิเคยหลับใหลของทวีปเอเชีย

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ                     

 
       
 
 

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image

offline Close

Image
Top