» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์จีน


ทัวร์จีน  หนึ่งในเส้นทางยอดนิยมระดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ท่านสามารถไป ทัวร์จีน ได้ตลอดทั้งปี ในช่วงนี้จีนได้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากขึ้น นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความน่ารักของหมีแพนด้า วัฒนธรรมของประเทศจีนที่อยู่คู่กับวิธีชีวิติของคนจีน และเที่ยวชมพระราชวังต้องห้ามในยุคจินซีฮ้อง แต้ตืนเต้นกับการทัวร์สุสานจักรพรรค์ของจีน เที่ยวชมกำแพงเมืองจีนที่ยาวที่สุดโลก ปัจจุบัน ราคาทัวร์จีน มีราคาไม่ได้สูงมากนัก เริ่มต้นตั้งแต่หมื่นต้นๆ ขึ้นไป ส่่วนใหญ่ ราคาทัวร์จีน จะมีความแตกต่างกันตามสายการบินที่ท่านเลือกบิน

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย ได้จัดเตรียม ทัวร์จีน ไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไป ท่องเที่ยวจีน ไว้ตลอดปี

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 12 รายการ 
รหัสทัวร์
     SB9_XJ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้–Shock Price-B บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
     AirAsia X (XJ)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-ซูโจว-จัตุรัสหยวนหยง-ร้านผ้าไหม-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-ร้านหยก-ขึ้นหอไข่มุก+SKYWALK+หุ่นขี้ผึ้ง-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไวทาน-อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าพร้อมรถไฟเข้า -ออก)-เซี่ยงไฮ้
กำหนดการ
     วันที่ 5 - 10 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 12 - 17 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 9 - 14 มิถุนายน 2560
     วันที่ 16 - 21 มิถุนายน 2560
     วันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     29 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     SB8_XJ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ Shock Price-A 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
     AirAsia X (XJ)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,555 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เซี่ยงไฮ้ หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-ร้านผ้าไหม-หังโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้
กำหนดการ
     วันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     29 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     SB7_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ปักกิ่ง- ถนนหวังฝู่จิ่ง-ปั่งกิ่ง-กายกรรมปั่งกิ่ง-ร้านนวดฝ่าเท้า-พระราชวังกู้กง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหนวกวน-ร้านไข่มุก-ผ่านชมสนามกี่ฬารังนกและสระว่ายน้ำ-ร้านฝี่เซี๊ยะ-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเซี่ยงไฮ้-ร้านใบชา-เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไหว้ทาน-ถนนนานกิง-ร้านบัวหิมะ-ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้
กำหนดการ
     วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 16 - 21 พฤษภาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     29 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     D7_XJ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจวสวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน (XJ)
สายการบิน
     AirAsia X (XJ)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-ซูโจว-จัตุรัสหยวนหยง-ร้านผ้าไหม-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-ร้านหยก-ขึ้นหอไข่มุก+SKYWALK+หุ่นขี้ผึ้ง-อุโมงค์เลเอร์-หาดไวทาน-อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าพร้อมรถไฟเข้า -ออก)-เซี่ยงไฮ้
กำหนดการ
     วันที่ 2 - 7 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 4 - 9 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 16 - 21 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 18 - 23 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 23 - 28 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 25 - 30 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2560
     วันที่ 8 - 13 มิถุนายน 2560
     วันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2560
     วันที่ 15 - 20 มิถุนายน 2560
     วันที่ 20 - 25 มิถุนายน 2560
     วันที่ 22 - 27 มิถุนายน 2560
     วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     29 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     SB5_HU/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว ซานย่า 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
     Hainan Airlines (HU)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     15,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ไหโข่ว-เมืองโบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-เมืองซานย่า-หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว-สวนกุหลาบ (รวมรถราง) -ร้านชา-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-ร้านสินค้าพื้นเมือง-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่- ร้านเยื่อไผ่-ซานย่า-ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน-สุสานไหลุ่ย-ถนนคนเดินฉีโหลว-ไหโข่ว
กำหนดการ
     วันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2560
     วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2560
     วันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2560
     วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     29 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     SB1_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน ฉงชิ่ง Shock Pirce 4วัน3คืน
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ...นครฉงชิ่ง
หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์...3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย 
สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ .... ณ ภูเขานางฟ้า
 
กำหนดการ
     วันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     29 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     CU5_WE/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน EASY สุดติ่ง in ZHANGJIAJIE
สายการบิน
     Thai Smile (WE)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานกระจก - ร้านหยก - ภาพเขียนทราย - ร้านผ้าไหม - จางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซาน(นั่งกระเช้า) - ระเบียงกระจก - ร้านยางพารา -  ร้านยาจีน-จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดิน       
กำหนดการ
     วันที่ 30 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     29 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     A4_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ SHANGHAI WONDERLAND 5D3N
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้จาก SKY WALK บนหอไข่มุก
นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง
ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง
ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้ และตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว
เมนูพิเศษ
!! เสี่ยวหลงเป่า-ไก่แดง-ขาหมูซูโจว-ซี่โครงหมูอูซี


กำหนดการ
     วันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2560
     วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2560
     วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     29 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     A3_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,777 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จากชั้น118 ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์”
นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน
นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง
ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซี่โครงหมูอูซี

กำหนดการ
     วันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2560
     วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2560
     วันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2560
     วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2560
     วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2560
     วันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2560
     วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2560
     วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2560
     วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2560
     วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     29 เม.ย. 60 

รหัสทัวร์
     A2_ FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร
ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา
ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
แกรนด์แคนยอน ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขายาวที่สุดในโลก
ชมแสงสียามค่ำคืน ณ เมืองโบราณฟ่งหวง
ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง และซีปู้เจีย


กำหนดการ
     วันที่ 5 - 10 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2560
     วันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     29 เม.ย. 60 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 12 รายการ 
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวจีน
ร้านอาหารยอดฮิตในกรุงปักกิ่ง (2) 
Feb 2, 2017 
ร้านอาหารยอดฮิต

ร้านอาหารยอดฮิตในกรุงปักกิ่ง (1) 
Feb 2, 2017 
ร้านอาหารยอดฮิต

ที่เที่ยวเมืองจีน สุสานราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty Tombs) 
Jan 18, 2017 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองจีน สุสานราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty Tombs – 明十三陵)

หอบูชาฟ้าเทียนถาน มรดกโลกยิ่งใหญ่อลังการ แลนด์มาร์กเที่ยวปักกิ่งที่ไม่ควรพลาด 
Dec 28, 2016 
หอบูชาฟ้าเทียนถาน (Tian Tan Temple of Heaven Park – 天坛)

ทัวร์จีน : ช้อปกระจายไปกับ 3 แหล่งช้อปสุดฮิตในกวางเจา 
Nov 4, 2016 
ช้อปกันให้กระจาย ในเมืองกวางเจา

ทัวร์จีน : 10 อันดับ สถานที่ท่องเที่ยวของจีนที่ไม่ควรพลาด ! 
Oct 21, 2016 
สถานที่ท่องเที่ยวของจีนที่ไม่ควรพลาด !

ทัวร์จีน : ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศจีน 
Sep 27, 2016 
ท่องเที่ยวในประเทศจีนและบริเวณรอบๆ พร้อมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เช่น วีซ่า สภาพอากาศ อัตราแลกเปลี่ยน และข้อมูลอื่นๆ

ทัวร์จีน : อาหารจีน 10 อย่าง ที่ชาวต่างชาติชอบรับประทานมากที่สุด 
Sep 26, 2016 
อาหารจีน 10 อย่าง ที่ชาวต่างชาติชอบรับประทานมากที่สุด

ทัวร์จีน : 10 อันดับ สถานที่ท่องเที่ยวของจีนที่ไม่ควรพลาด ! 
Sep 26, 2016 
10 อันดับ สถานที่ท่องเที่ยวของจีนที่ไม่ควรพลาด !

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image
Top