» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์จีน


ทัวร์จีน  หนึ่งในเส้นทางยอดนิยมระดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ท่านสามารถไป ทัวร์จีน ได้ตลอดทั้งปี ในช่วงนี้จีนได้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากขึ้น นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความน่ารักของหมีแพนด้า วัฒนธรรมของประเทศจีนที่อยู่คู่กับวิธีชีวิติของคนจีน และเที่ยวชมพระราชวังต้องห้ามในยุคจินซีฮ้อง แต้ตืนเต้นกับการทัวร์สุสานจักรพรรค์ของจีน เที่ยวชมกำแพงเมืองจีนที่ยาวที่สุดโลก ปัจจุบัน ราคาทัวร์จีน มีราคาไม่ได้สูงมากนัก เริ่มต้นตั้งแต่หมื่นต้นๆ ขึ้นไป ส่่วนใหญ่ ราคาทัวร์จีน จะมีความแตกต่างกันตามสายการบินที่ท่านเลือกบิน

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย ได้จัดเตรียม ทัวร์จีน ไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไป ท่องเที่ยวจีน ไว้ตลอดปี

รายการทัวร์ 8 รายการ จาก 8 รายการ 
รหัสทัวร์
     TSB11_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน ปักกิ่ง Hot Promotion-B ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     14,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านนวดฝ่าเท้า-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านผีชิว-กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดหลิงกวง(พระเขี้ยวแก้ว)-ร้านผ้าไหม-ถนนตลาดรัชเซีย-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ถนนหวังฝู่จิ่ง-ปักกิ่ง
 
กำหนดการ
     วันที่ 1 - 5 กันยายน 2560
     วันที่ 7 - 11 กันยายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 ก.ค. 60 

รหัสทัวร์
     TSB10_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว Shock Price B 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ฉางซา-ชมวิวเมืองเก่าเฟิ่งหวง-เฟิ่งหวง - สะพานหง-ถนน SHIBAN-ร้านยาจีน-ถนนคนเดินซีปู้ - ร้านหยก-ภาพวาดทราย-ร้านผ้าไหม-ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ยTHE CRAND CANYON รวมตั๋วขึ้นไปสะพานกระจกไปกลับ - เทียนเหมินซาน-ชมถ้ำประตู้สวรรค์(ขึ้นลงโดยกระเช้ายาวที่สุดในโลก)หน้าผ่ากระจก ร้านยา
 
กำหนดการ
     วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2560
     วันที่ 13 - 17 สิงหาคม 2560
     วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2560
     วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2560
     วันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2560
     วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2560
     วันที่ 9 - 13 กันยายน 2560
     วันที่ 14 - 18 กันยายน 2560
     วันที่ 15 - 19 กันยายน 2560
     วันที่ 21 - 25 กันยายน 2560
     วันที่ 22 - 26 กันยายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 ก.ค. 60 

รหัสทัวร์
     ZE15_WE/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน FAIRY TAIL OF CHONGQING 4D3N BY WE
สายการบิน
     Thai Smile (WE)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     16,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวครั้งเดียวได้ 2 มรดกโลก ชมผาหินแกะสลักต้าจู๋ มรดกโลกทางวัฒนธรรม
สัมผัสความมหัศจรรย์มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
นั่งรถไฟเล็กชมความสวยงามอุทยานเขานางฟ้า ดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์
ช้อปปิ้งจุใจ ณ แหล่งช้อปยอดนิยม หงหยาต้ง และถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
พิเศษ !!  เที่ยวเต็มๆ ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล
กำหนดการ
     วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2560
     วันที่ 8 - 11 กันยายน 2560
     วันที่ 15 - 18 กันยายน 2560
     วันที่ 22 - 25 กันยายน 2560
     วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2560
     วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2560
     วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2560
     วันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2560
     วันที่ 22 - 25 ตุลาคม 2560
     วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2560
     วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 ก.ค. 60 

รหัสทัวร์
     SM1_E3/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน โปรเซี่ยงไฮ้ สุดคุ้ม อี้อู หังโจว เซี่ยงไฮ้
สายการบิน
     New Gen Airways (E3)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
·         ช้อปปิ้ง ตลาดค้าส่งอี้อู ความยิ่งใหญ่ของตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
·         ชม เหิงเตี้ยนสตูดิโอ Hollywood of China เป็นโรงถ่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
·         ชม พระราชวังจำลองของกษัตริย์จิ๋นซี ที่ยิ่งใหญ่
·         ร้าน ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ทำด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
·         เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้
·         ชม หาดไว่ทัน ชมวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพของแม่น้ำหวงผู่
·         ขึ้นตึก SWFC ชั้น 100 Shanghai World Financial Center เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน
·         ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง
·         ชม พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ เป็นพิพิธัณฑ์ของศิลปะจีนโบราณ
·         ช้อปปิ้งที่ ตลาดเถาเป่า และ ถนนนานกิง
·         ทะเลสาบซีหู ทะเลสาบที่ได้สมญานามว่าไข่มุกแห่งเมืองหางโจว
·         หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร เป็นแหล่งกำเนิดชาหลงจิ่งอันเลื่องชื่อ
·         ชิมอาหารพื้นเมืองอันขึ้นชื่อ เสี่ยวหลงเปา หมูตงพอ ไก่ขอทาน อาหารกวางตุ้ง   
กำหนดการ
     วันที่ 7 - 11 กันยายน 2560
     วันที่ 14 - 18 กันยายน 2560
     วันที่ 21 - 25 กันยายน 2560
     วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2560
     วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2560
     วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2560
     วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560
     วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 ก.ค. 60 

รหัสทัวร์
     ZE16_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N BY FD
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร
ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา  ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
แกรนด์แคนยอน ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขายาวที่สุดในโลก ชมแสงสียามค่ำคืน
ณ เมืองโบราณฟ่งหวง ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง และซีปู้เจีย
กำหนดการ
     วันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2560
     วันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2560
     วันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2560
     วันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2560
     วันที่ 26 - 31 สิงหาคม 2560
     วันที่ 2 - 7 กันยายน 2560
     วันที่ 9 - 14 กันยายน 2560
     วันที่ 16 - 21 กันยายน 2560
     วันที่ 23 - 28 กันยายน 2560
     วันที่ 30 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 ก.ค. 60 

รหัสทัวร์
     ZE18_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE 4D3N BY FD
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,777 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สัมผัสกับแกรนด์แคนยอนเมืองจีน ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขาที่ยาวที่สุดในโลก
นั่งกระเช้าชมวิวสู่เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ชมศิลปะภาพวาดทรายชื่อดัง
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ และ ถนนคนเดินซีปู้เจีย  
กำหนดการ
     วันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2560
     วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2560
     วันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2560
     วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560
     วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2560
     วันที่ 7 - 10 กันยายน 2560
     วันที่ 8 - 11 กันยายน 2560
     วันที่ 14 - 17 กันยายน 2560
     วันที่ 15 - 18 กันยายน 2560
     วันที่ 21 - 24 กันยายน 2560
     วันที่ 22 - 25 กันยายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 ก.ค. 60 

รหัสทัวร์
     CU6_XW/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน EASY เฟี้ยวฟ้าว IN BEIJING
สายการบิน
     NokScoot (XW)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     14,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – โรงงานไข่มุก – ร้านยาจีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ร้านชา – ชมกายกรรมปังกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – โรงงานไข่มุก – ร้านยาจีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ร้านชา – ชมกายกรรมปังกิ่ง - ประตูชัย – ผิเซียะ – ร้านผ้าไหม - ตลาดรัสเซีย
กำหนดการ
     วันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2560
     วันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2560
     วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2560
     วันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2560
     วันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2560
     วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 ก.ค. 60 

รหัสทัวร์
     CU7_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน EASY สุดติ่ง IN ZHANGJIA JIE NO.2
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     14,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ฉางซา – จางเจียเจี้ย - สะพานกระจก – ร้านหยก – ภาพเขียนทราย – ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดิน - ภูเขาเทียนเหมินซาน – ระเบียงกระจก – ฉางซา – ร้านยาจีน – ร้านยางพารา - ฉางซา 
กำหนดการ
     วันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2560
     วันที่ 13 - 19 กันยายน 2560
     วันที่ 20 - 23 กันยายน 2560
     วันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2560
     วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 ก.ค. 60 

รายการทัวร์ 8 รายการ จาก 8 รายการ 
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวจีน
ตะลุย 10 เมืองท่องเที่ยวแห่งแดนมังกร ทั้งชมธรรมชาติและตามรอยประวัติศาสตร์จีน 
May 4, 2017 
ไปเยือนแผ่นดินใหญ่ ประเทศมหาอำนาจแห่งทิศบูรพา ตามรอยเส้นทางสายไหม เปิดหน้าต่างสู่โลกตะวันออก ไปบุกเมืองท่องเที่ยวรอบประเทศจีนด้วยตัวคุณเอง

ร้านอาหารยอดฮิตในกรุงปักกิ่ง (2) 
Feb 2, 2017 
ร้านอาหารยอดฮิต

ร้านอาหารยอดฮิตในกรุงปักกิ่ง (1) 
Feb 2, 2017 
ร้านอาหารยอดฮิต

ที่เที่ยวเมืองจีน สุสานราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty Tombs) 
Jan 18, 2017 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองจีน สุสานราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty Tombs – 明十三陵)

หอบูชาฟ้าเทียนถาน มรดกโลกยิ่งใหญ่อลังการ แลนด์มาร์กเที่ยวปักกิ่งที่ไม่ควรพลาด 
Dec 28, 2016 
หอบูชาฟ้าเทียนถาน (Tian Tan Temple of Heaven Park – 天坛)

ทัวร์จีน : ช้อปกระจายไปกับ 3 แหล่งช้อปสุดฮิตในกวางเจา 
Nov 4, 2016 
ช้อปกันให้กระจาย ในเมืองกวางเจา

ทัวร์จีน : ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศจีน 
Sep 27, 2016 
ท่องเที่ยวในประเทศจีนและบริเวณรอบๆ พร้อมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เช่น วีซ่า สภาพอากาศ อัตราแลกเปลี่ยน และข้อมูลอื่นๆ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image
Top