เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน 18 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ซาร์กอร์ส 3 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180072

ทัวร์รัสเซีย ANGELA RUSSIA

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
  • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
  • ไฮไลท์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, จตุรัสแดง, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แซมเบอร์, โบถส์ทรินิตี้ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์, พิพิธภัณฑ์อวกาศ, โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
เดินทางช่วง
5 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 (2 ช่วงวันเดินทาง)
5 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
38,888
ทัวร์โค๊ด WRTE180429

มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์-ซาร์กอร์ส

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
  • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล • ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา • เมืองมอสโคว • พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ • โบถส์อัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้าง GUM • ซาร์กอร์ส • โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ • โบสถ์อัสสัมชัญ • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ • ตลาดอิสไมโลโว • ชมการแสดงละครสัตว์
เดินทางช่วง
5 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 61 (1 ช่วงวันเดินทาง)
5 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
 Qatar Airways
เริ่มต้น
46,900