เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 11 เดือน 29 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ซาร์กอร์ส 16 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์วันแรงงาน ทัวร์รัสเซีย ซาร์กอร์ส ไฟน์สโนว์
ทัวร์โค๊ด WRTE192158

ทัวร์รัสเซีย ซาร์กอร์ส ไฟน์สโนว์

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow), เข้าชมพระราชวังเครมลิน, ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค, ชมบ่อน้ำศักดิสิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)
เดินทางช่วง
7 ก.พ. - 16 เม.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
 Oman Air
เริ่มต้น
34,900
ทัวร์วันจักรี ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน3คืน
ทัวร์โค๊ด WRTE192384

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5วัน3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโควื
 • จตุรัสแดง,พระราชวังเครมลิน,อนุสรณ์ WORKER&PEASANT MONUMENT,สวนซายาร์ดเย
เดินทางช่วง
14 มี.ค. - 27 พ.ค. 63 (5 ช่วงวันเดินทาง)
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
23 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63
 Qatar Airways
เริ่มต้น
34,900
ทัวร์วันจักรี ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส
ทัวร์โค๊ด WRTE192165

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือชมความงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ชมโชว์การแสดงละครสัตว์ (Circus)
 • ช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE BELEYA DACHA, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่, จัตุรัสแดง, วิหารเซนต์บาซิล, ชมห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต, โบสถ์โฮลีทรินิตี้, โบสถ์อัสสัมชัญ, นั่งกระเช้าสู่เนินเขาสแปร์โรว์, สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์, วิหารเซนต์ซาเวียร์, พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโคว์
เดินทางช่วง
26 มี.ค. - 12 พ.ค. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
26 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
2 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
7 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
39,999
ทัวร์วันจักรี ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากรอส เซ็นปีเตอร์เบริก
ทัวร์โค๊ด WRTE192152

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากรอส เซ็นปีเตอร์เบริก

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งรถไฟ มอสโคว์-เซ็นปีเตอร์เบริก, นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำ, ชมวิวมอสโคว์
 • จตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์ไอแซค, โบสถ์แห่งหยดเลือด, พระราชวังแคทเธอรีน, พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
เดินทางช่วง
31 ม.ค. - 3 เม.ย. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
31 ม.ค. 63 - 8 ก.พ. 63
25 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
53,900