» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์เวียดนาม


ทัวร์เวียดนาม  หนึ่งในเส้นทางยอดนิยมระดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย เวียดนามสามารถไปเที่ยวได้ทั้งปี นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิธีชีวิติ ศิลปะและวัฒนธรรม  พร้อมกับจะได้ตื่นกับความแปลกใหม่ของทัศนิยภาพแบบดั่งเดิมที่ผสมผสานกับสมัยใหม่ได้ย่างลง ปัจจุบันราคาทัวร์ทัวร์เวียดนามมีราคาไม่ได้สูงมากนัก  เริ่มต้นตั้งแต่หมื่นต้นๆ ขึ้นไป ส่่วนใหญ่ราคาทัวร์เวียดนาม จะมีความแตกต่างกันตามสายการบินที่ท่านเลือกบิน

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย
ได้จัดเตรียมทัวร์เวียดนามไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม ไว้ตลอดปี


รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 16 รายการ 
รหัสทัวร์
     VNSW004A_DD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
สายการบิน
     Nok Air (DD)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
นครโฮจิมินห์ - ช้อปปิ้ง ตลาดราตรีดาลัท - พระราชวังฤดูร้อน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า - น้ำตกดาทันลา(นั่งรถราง) – สวนดอกไม้เมืองหนาว
ฟานเทียด(มุยเน่) - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ชมลำธาร FAIRYSTREAM
อุโมงค์กู๋จี - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ศาลาไปรษณีย์กลาง - วัดเทียนหาว - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
                           
 
กำหนดการ
     วันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 5 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 14 - 17 มีนาคม 2561
     วันที่ 18 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 28 - 31 มีนาคม 2561
     วันที่ 13 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     16 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     VNSW003C_QR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา- ฟานสิปัน
สายการบิน
     Qatar Airways (QR)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     14,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ล่องเรือฮาลอง – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ -การค้า 36 สาย  - ยอดเขาฟานซิปัน– หุบเขาฮามลอง – ตลาดแห่งความรัก 
 
กำหนดการ
     วันที่ 25 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 14 - 17 มีนาคม 2561
     วันที่ 18 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 13 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 25 - 28 เมษายน 2561
     วันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 16 - 9 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2561
     วันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2561
     วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     16 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     VNSW003A_QR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม ฮานอย - ลาวกาย - ซาปา
สายการบิน
     Qatar Airways (QR)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     14,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ถนนย่านการค้า 36 สาย  – ตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ตึกทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านโฮจิมินห์  
ลาวกาย – ซาปา – ตลาดแห่งความรัก  – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต– ตลาดซาปาน้ำตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟาสนซิปัน
 
กำหนดการ
     วันที่ 25 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 14 - 17 มีนาคม 2561
     วันที่ 18 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 28 - 31 มีนาคม 2561
     วันที่ 13 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 25 - 28 เมษายน 2561
     วันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2561
     วันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2561
     วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     16 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     VNIJ2_VZ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม Amazing Dalat Muine
สายการบิน
     Thai Vietjet Airlines (VZ)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ดาลัด - สถานีรถไฟดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - เจดีย์มังกร - นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด – วัดตั๊กลัม - น้ำตกดาดันลา – นั่งรถเลื่อน - พระราชวังเบ๋าได่ - Crazy House - Dalat Night Market - ดาลัด - มุ๋ยเน่ – ทะเลทรายแดง – หมู่บ้านชาวประมง - ลำธารนางฟ้า - Wine Castle
กำหนดการ
     วันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 9 - 12 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     16 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     VNIJ1_VZ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม Discovery Dalat
สายการบิน
     Thai Vietjet Airlines (VZ)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ดาลัด - สถานีรถไฟดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - เจดีย์มังกร - นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด - วัดตั๊กลัม - น้ำตกดาดันลา - นั่งรถเลื่อน - พระราชวังเบ๋าได่ - Crazy House - Dalat Night Market - เอ็กซ์คิวเอ็มบรอยเดอรี่วิลเลจ - ดาลัด - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กำหนดการ
     วันที่ 19 - 21 มกราคม 2561
     วันที่ 26 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     16 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     VNZE1_VJ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม UNIQUE DALAT MUINE
สายการบิน
     Vietjet air (VJ)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน – NIGHT MARKET - เมืองดาลัด – CRAZY HOUSE – DALAT FLOWER GRADENS – น้ำตก DATANLA – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน – สนามบิน LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ตลาดเบ๋นถั่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 19 - 22 มกราคม 2561
     วันที่ 25 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 26 - 29 มกราคม 2561
     วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 9 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2561
     วันที่ 12 - 15 เมษายน 2561
     วันที่ 13 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 14 - 17 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     16 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     VNZE1_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม DOUBLE FANSIPAN
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET - หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - กระเช้าไฟฟ้า - เขาฟานซิปัน – ด่านชายแดนเวียดนามจีน – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2561
     วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561
     วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2561
     วันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
     วันที่ 5 - 7 เมษายน 2561
     วันที่ 14 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 15 - 17 เมษายน 2561
     วันที่ 16 - 18 เมษายน 2561
     วันที่ 29 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561
     วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561
     วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561
     วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     16 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     VNZE1_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม TOUCHING HALONG SAPA
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE MARKET - หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย - เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET - เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย์ - ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 19 - 22 มกราคม 2561
     วันที่ 26 - 29 มกราคม 2561
     วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 2 - 5 มีนาคม 2561
     วันที่ 9 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2561
     วันที่ 6 - 9 เมษายน 2561
     วันที่ 13 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 20 - 23 เมษายน 2561
     วันที่ 27 - 30 เมษายน 2561
     วันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2561
     วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     16 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     VNEXP5_QR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม ฮานอย – ซาปา – นั่งกระเช้าชม เทือกเขาฟานซีปัน
สายการบิน
     Qatar Airways (QR)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
บินดี ที่พักดี เที่ยวครบ อาหารอร่อย 
ชมหุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย เวียดนาม 
เพลิดเพลินกับ เมนูบุฟเฟ่ต์มีอาหารมากมาย กว่า 200 ชนิดให้ท่านได้เลือกชิม  
!!! สุดยอดไฮไลท์ !!!นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมความงดงามของ เทือกเขาฟานซีปัน
กำหนดการ
     วันที่ 20 - 23 มกราคม 2561
     วันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
Update ครั้งล่าสุด
     16 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     VNCIG1_PG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม ดานัง - ฮอยอัน - เว้ 4วัน 3คืน
สายการบิน
     Bangkok Airway (PG)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,899 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ 2 ร้านดัง และ กุ้งมังกรซอสน้ำแดงโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
พักโรงแรมที่เว้ ระดับ 4 ดาว / ดานัง ระดับ 3 ดาว
กำหนดการ
     วันที่ 18 - 21 มกราคม 2561
     วันที่ 25 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 8 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 15 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 22 - 25 มีนาคม 2561
     วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
     วันที่ 5 - 8 เมษายน 2561
     วันที่ 19 - 22 เมษายน 2561
     วันที่ 26 - 29 เมษายน 2561
     วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2561
     วันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2561
     วันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2561
     วันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2561
     วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2561
     วันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     16 ม.ค. 61 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 16 รายการ 
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวเวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม : โฮจิมินห์ VS ฮานอย 
Oct 27, 2017 
โฮจิมินห์ VS ฮานอย มนต์สเน่ห์ที่แตกต่าง

ทัวร์เวียดนาม : แหล่งช็อปปิ้งในเวียดนาม 
Nov 4, 2016 
จับจ่ายใช้สอย ซื้อของฝากกลับบ้าน

ทัวร์เวียดนาม : ที่เที่ยวเวียมนาม 5 ที่เที่ยว ถ้าไม่ไป ไม่ถึงฮานอย 
Oct 6, 2016 
ถ้าไม่ไป ไม่ถึงฮานอย !!!

ทัวร์เวียดนาม : สายการบินที่บินตรงจากไทยไปเวียดนาม 
Sep 26, 2016 
สายการบินที่บินตรงจากไทยไปเวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม : ข้อมูลทั่วไป ประเทศเวียดนาม 
Sep 26, 2016 
ข้อมูลทั่วไป ประเทศเวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม : เงินตราเวียดนาม 
Sep 26, 2016 
เงินตราเวียดนาม

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top