เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 11 ปี 8 เดือน 19 วัน

ตัวกรอง

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ ทัวร์ตุรกี 31 พีเรียดจาก จาก 8 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE180212

SHOCK!! PRICE TURKEY

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
19 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61
 Qatar Airways เริ่มต้น
28,999
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180172

LOVE LOVE TURKEY

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ตลาดสไปซ์,เมืองอิสตันบูล, สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน, คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย), โชว์ระบำหน้าท้อง, โรงงานเครื่องหนัง, ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, บ้านของพระแม่มารี
19 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
 Mahan Air เริ่มต้น
32,927
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180203

TURKEY DELIGHT

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชทอปกาปึ, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน, คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย), โชว์ระบำหน้าท้อง, โรงงานเครื่องหนัง, ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, สวนผีเสื้อ, บ้านของพระแม่มารี, สุสานอตาเติร์ก, ตลาดสไปซ์
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
6 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
11 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 29 พ.ย. 61
 Qatar Airways เริ่มต้น
32,927
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180118

DELIGHT TURKEY

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ •เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) •เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) •ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) • ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่ (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
28 ต.ค. 61 - 6 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61
18 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61
27 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62
 Singapore Airlines เริ่มต้น
34,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180293

UNSEEN TURKEY

 • ระยะเวลา 9 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง
18 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61
19 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
21 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61 - 2 พ.ย. 61
 Turkish Airlines เริ่มต้น
35,888
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180458

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงสู่อิสตันบูล+บินภายใน 1 ขา ชมดินแดน 2 ทวีป ปามุคคาเล่ นั่งบอลลูนชมเมือง คัปปาโดเกีย ชมม้าไม้เมืองทรอย พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน
1 พ.ย. 61 - 8 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61 - 29 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 - 6 ธ.ค. 61
 Turkish Airlines เริ่มต้น
36,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180427

HASHTAG TURKEY

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ • ชม ม้าไม้จำลอง สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่แห่งเมืองนักรบโบราณอย่างเมืองทรอย • ชมดินแดนเทพนิยาย คัปปาโดเกีย ชมความสวยงามอันน่าอัศจรรย์ของปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) • ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล "บลูมอสก์" อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮิปโปโดรม • ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ พระราชวังทอปกาปึ อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • ล่องเรือที่ช่องแคบบอสฟอรัส นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน)
 • • ช้อปปิ้งเครื่องเทศ ณ ตลาดสไปซ์
26 พ.ย. 61 - 4 ธ.ค. 61
 Turkish Airlines เริ่มต้น
40,991
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด WRTE180602

ทัวร์ตุรกี NEW YEAR 2019

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – กรุงทรอย ประเทศตุรกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีป เอเชียและยุโรป มมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่า มีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย
25 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
27 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
28 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62
 Turkish Airlines เริ่มต้น
43,900
จองทัวร์