เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 10 เดือน 16 วัน
17/07/2018 | by WTravel

"สงสัยไหม !! ล็อกเกอร์ตามสถานีรถไฟที่ประเทศญี่ปุ่นมีไว้ทำอะไร ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ชอบคิดสิ่งของเครื่องใช้มากมายที่สะดวกสบายสำหรับคนในประเทศ และนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนในประเทศและนักท่องเที่ยวอย่างเราๆที่ชอบความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยว"

  ที่ญี่ปุ่นจะมีตู้ฝากของหรือที่เรียกว่า Coin Locker  เป็นลักษณะล็อกเกอร์ต่างๆ มีกุญแจล็อกแน่นหนา ซึ่งจะมีล็อกเกอร์หลายขนาด ตั้งแต่ ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ Coin Locker ต่างๆเหล่านี้จะปรากฏอยู่ตามสถานีรถไฟ บางตู้ใช้การหยอดเหรียญ บางตู้ชำระเงินโดยใช้ ic-card แตะเพื่อหักเงินจากบัตร

jnto

คำแนะนำเกี่ยวกับล็อกเกอร์ฝากกระเป๋า
 • จุดฝากกระเป๋าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Coin Locker (コインロッカー)
 • ล็อกเกอร์ฝากกระเป๋ามีทั้งแบบที่ใช้การหยอดเหรียญ และ ที่ใช้บัตร ic-card (เช่นบัตร Suica หรือบัตร Pasmo เป็นต้น)
 • มีล็อกเกอร์หลายขนาด ตั้งแต่ ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
 • ขนาดของล็อกเกอร์และราคาอาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานี
 • มีกำหนดวันฝากสูงสุดได้ 3 วัน ใช้วิธีนับ 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ 24:00 – 24:00 นาฬิกาของอีกวันหนึ่ง
 • ตามสถานีใหญ่ๆ โอกาสที่ coin locker เหล่านี้จะเต็มมีสูงมาก
 • ควรจดจำสถานที่ของล็อกเกอร์ที่ฝากให้ดี อาจใช้วิธีถ่ายรูปหรือจดเลขล็อกเกอร์
 • ก็ได้เพื่อป้องกันการสับสน เนื่องจากภายในสถานีเดียวกันอาจมีจุดให้บริการล๊อคเกอร์หลายจุด
 • ควรที่จะตรวจสอบการปิดตู้ให้เรียบร้อย
 • ควรเก็บกุญแจไว้ให้ดี
 • กรณีที่ชำระเงินโดยใช้บัตร ic-card ตอนมาเปิดตู้เอาสิ่งของออกต้องใช้บัตร ic-card ใบเดียวกันมาเปิดตู้จึงจะทำได้
  **ข้อมูลส่วนนี้นำมาจาก องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น**

  การฝากของเอาไว้ที่ล็อกเกอร์นั้นทั้งได้ความสะดวกและปลอดภัย เหมาะสำหรับท่านที่สามารถนำสัมภาระมาฝาก แล้วเดินช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของหายหรือจะไม่สะดวกในการเดินซื้อของอีกต่อไป