» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์เวียดนาม


ทัวร์เวียดนาม  หนึ่งในเส้นทางยอดนิยมระดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย เวียดนามสามารถไปเที่ยวได้ทั้งปี นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิธีชีวิติ ศิลปะและวัฒนธรรม  พร้อมกับจะได้ตื่นกับความแปลกใหม่ของทัศนิยภาพแบบดั่งเดิมที่ผสมผสานกับสมัยใหม่ได้ย่างลง ปัจจุบันราคาทัวร์ทัวร์เวียดนามมีราคาไม่ได้สูงมากนัก  เริ่มต้นตั้งแต่หมื่นต้นๆ ขึ้นไป ส่่วนใหญ่ราคาทัวร์เวียดนาม จะมีความแตกต่างกันตามสายการบินที่ท่านเลือกบิน

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย
ได้จัดเตรียมทัวร์เวียดนามไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยว ประเทศเวียดนาม ไว้ตลอดปี


รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 31 รายการ 
รหัสทัวร์
     VNJWL9_PG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน 3คืน (BANGKOK AIRWAYS)
สายการบิน
     Bangkok Airway (PG)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
**นั่งเคเบิลคาร์ บานาฮิลล์**
**เที่ยวมรดกโลก เวียดนามกลาง**
**ล่องเรือแสนโลแมนติก แม่น้ำหอม**
**ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดฮาน บุฟเฟต์นานาชาติ...อิ่มอร่อย**
กำหนดการ
     วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2560
     วันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2560
     วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     VNJWL8_PG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน 3วัน 2คืน (BANGKOK AIRWAYS)
สายการบิน
     Bangkok Airway (PG)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     10,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
***เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก***
กำหนดการ
     วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560
     วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2560
     วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560
     วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     VNJWL5_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-ดาลัท-มุยเน่ 4วัน 3คืน
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
**สัมผัสทะเลทรายแห่งเวียดนาม**
**นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมธรรมชาติดาลัท**
**โบลด์นนอร์ทเทรนถาม โฮจิมินห์**
++สุดเด็ดชิม เฝอเวียดนามและไวน์ดาลัทที่ขึ้นชื่อ++
กำหนดการ
     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     VNJWL3_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์-ฟานซีปัน 4วัน 3คืน
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
**นั่งเรือกระจาดฮาลองบก  นิงห์บิงห์
**ฟานซีปัน  สูงสุดในอินโดจีน
**หุบเขามังกร  เมืองซาปา
**นาขั้นบันได  ใหญ่ที่สุดในโลก
**อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
กำหนดการ
     วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2560
     วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2560
     วันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2560
     วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2560
     วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2560
     วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     VNJWL4_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-ดาลัท-มุยเน่ 4วัน 3คืน
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
**สัมผัสทะเลทรายแห่งเวียดนามนั่งเคเบิลคาร์ 
**ชมธรรมชาติดาลัท สมญานามเมืองแห่งดอกไม้ ดาลัท
**ล่องเรือรับประทานอาหารแม่น้ำไชง่อน
กำหนดการ
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
     วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     VNJWL2_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4วัน 3คืน
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
**อ่าวฮาลองเบย์  มรดกโลก-ขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก  
**เมืองแห่งสายหมอกซาปา-อิ่มอร่อยบุฟเฟต์ sen
กำหนดการ
     วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2560
     วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2560
     วันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2560
     วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2560
     วันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2560
     วันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2560
     วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     VNZE15_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม DOUBLE SAPA 3D2N BY FD
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา 2 คืน เต็มอิ่ม!!
ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก หมู่บ้านก๊าต ก๊าต ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
ชมน้ำตก SILVER WATER FALL คารวะสุสานวีรบุรุษชาวเวียดนาม
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เพื่อชมยอดเขาฟานซิปัน 
กำหนดการ
     วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2560
     วันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2560
     วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2560
     วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2560
     วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560
     วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2560
     วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2560
     วันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     VNZE14_VJ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม UNIQUE DALAT MUINE 4D3N BY VJ
สายการบิน
     Vietjet air (VJ)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เต็มอิ่มพักดาลัท 4 ดาว 2 คืน เมืองสุดโรแมนติก ที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์
บินภายในไม่เหนื่อยนั่งรถ ตะลุยทะเลทรายมุยเน่ นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา
ชมพระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ช้อปปิ้งตลาด
กำหนดการ
     วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2560
     วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2560
     วันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2560
     วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     VNZE13_VJ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม HALONG’S FLOATING 3D2N BY VJ
สายการบิน
     Vietjet air (VJ)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
บินเข้าทาง ไฮฟอง บินออกทาง ฮานอย ไม่ต้องนั่งรถย้อนกลับ!!
ขึ้นกระเช้า QUEEN 2ชั้น ใหญ่สุดในโลก นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNWHEEL
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ ความงามที่สรรค์สร้างจากธรรมชาติ
ช้อปปิ้งเพลินๆถนน 36 สาย ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่แรกของโลก
กำหนดการ
     วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2560
     วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2560
     วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560
     วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 พ.ย. 60 

รหัสทัวร์
     VNZE5_QR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม SAPA IN LOVE 4D3N
สายการบิน
     Qatar Airways (QR)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก พักเต็มอิ่มซาปา 2 คืน!!
รวมค่าขึ้นกระเช้า ชมยอดเขาฟานซิปัน ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่แรกในเวียดนาม ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ อาหารกว่า 80 ชนิด SEN BUFFET
กำหนดการ
     วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2560
     วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2560
     วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2560
     วันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2560
     วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2560
     วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2560
     วันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     24 พ.ย. 60 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 31 รายการ 
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวเวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม : โฮจิมินห์ VS ฮานอย 
Oct 27, 2017 
โฮจิมินห์ VS ฮานอย มนต์สเน่ห์ที่แตกต่าง

ทัวร์เวียดนาม : แหล่งช็อปปิ้งในเวียดนาม 
Nov 4, 2016 
จับจ่ายใช้สอย ซื้อของฝากกลับบ้าน

ทัวร์เวียดนาม : ที่เที่ยวเวียมนาม 5 ที่เที่ยว ถ้าไม่ไป ไม่ถึงฮานอย 
Oct 6, 2016 
ถ้าไม่ไป ไม่ถึงฮานอย !!!

ทัวร์เวียดนาม : สายการบินที่บินตรงจากไทยไปเวียดนาม 
Sep 26, 2016 
สายการบินที่บินตรงจากไทยไปเวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม : ข้อมูลทั่วไป ประเทศเวียดนาม 
Sep 26, 2016 
ข้อมูลทั่วไป ประเทศเวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม : เงินตราเวียดนาม 
Sep 26, 2016 
เงินตราเวียดนาม

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top