» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์พม่า


ทัวร์พม่า  หนึ่งในเส้นทางยอดนิยมระดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พม่าสามารถไปเที่ยวได้ทั้งปี นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวัฒนศิลปะและธรรมที่โดดเด่น  พร้อมกับจะได้สักการะพระและทัวรไว้พระ9วัด ปัจจุบันราคาทัวร์พระม่ามีราคาไม่ได้สูงมากนัก เริ่มต้นตั้งแต่หมื่นต้นๆ ขึ้นไป ส่่วนใหญ่ราคาทัวร์พม่า จะมีความแตกต่างกันตามสายการบินที่ท่านเลือกบิน

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย
ได้จัดเตรียมทัวร์พม่าไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยว ประเทศพม่า ไว้ตลอดปี


รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 26 รายการ 
รหัสทัวร์
     MYMJWL2_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า MYANMAR ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
-เจดีย์เวมอดอว์
-เจดีย์ชเวดากอง
-ขอพรเทพทันใจ
-เทพกระซิบ
-เจดีย์เยเลพญา
****พิเศษ..กุ้งแม่น้ำ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร****
กำหนดการ
     วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560
     วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2560
     วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2560
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     17 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     MYMWS7_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า GOLD III ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5 วัน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     39,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สักการะมหาบูชาศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศพม่า
ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง
พุกาม...เมืองแห่งทะเลเจดีย์...เจดีย์ชเวสิกอง
มัณฑะเลย์...พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
อินเล...ชมวิถีชิวิตชาวอินตาการพายเรือด้วยเท้า
อาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง + กุ้งมังกร + กุ้งแม่น้ำ
กำหนดการ
     วันที่ 19 - 23 มกราคม 2561
     วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     17 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     MYMWS8_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า GOLD IV...Myanmar Grand
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     45,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล
กำหนดการ
     วันที่ 19 - 25 มกราคม 2561
     วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     17 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     MYMWS3_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-อมรปุระ-มิงกุน 3 วัน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มัณฑะเลย์-อมรปุระ-มิงกุน
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
กราบนมัสการพระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่ง ของพม่า
พิเศษ..เป็ดย่าง+กุ้งแม่น้ำ
รับฟรีทุกที่นั่ง..ผ้าเช็ดและน้ำล้างพระพักตร์เพื่อความเป็นสิริมงคล

กำหนดการ
     วันที่ 6 - 8 มกราคม 2561
     วันที่ 13 - 15 มกราคม 2561
     วันที่ 20 - 22 มกราคม 2561
     วันที่ 27 - 29 มกราคม 2561
     วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2561
     วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     17 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     MT6_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-พุกาม-มินกุน 4วัน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     14,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
รวมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
สักการะพระมหาเจดีย์ชเวซิกอง (บรรจุไหล่ปล้าร้า ของพระพุทธเจ้า)
ชมความงดงาม วิหารชเวนันดอว์ (พระราชวังไม้สักทอง)
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้าย ของราชวงศ์พม่า
ชมพระอาทิตย์อัสดง พร้อมชมทุ่งเจดีย์สี่พันองค์ แห่ง เมืองพุกาม เจดีย์ชเวสันดอว์
ชมเมืองมินกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี  เจดีย์มิงกุน ระฆังใหญ่มินกุน  เจดีย์ชินพิวมิน
รับฟรี... ทุกที่นั่ง  !!!  หมวก / พัด  / ถุงผ้า 
พิเศษ... เป็ดย่าง และ กุ้งแม่น้ำเผา 
กำหนดการ
     วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2560
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     17 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     MYMJWL4_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า MYANMAR มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรปุระ-มิงกุน
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     15,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
-นั่งชมเรือล่องแม่น้ำอิรวดี
-ชมป่าทะเลเจดีย์ 4000 องค์
-นมัสการพระมหามัยมุนี
-สักการะพระเจดีย์ชาวสิกอง
-ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์
กำหนดการ
     วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2560
     วันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     17 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     MYMZE5_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน
พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์
สักการะเจดีย์กลางน้ำ ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน
เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา
กำหนดการ
     วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2560
     วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560
     วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2560
     วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2560
     วันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2560
     วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2560
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
     วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     17 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     BI13_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์-มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด-พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-เจดีย์หยก-มัณฑะเลย์-สกายน์
 
กำหนดการ
     วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2560
     วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
     วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     17 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     MYMEXP1_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พิณอูวิณ มินกุน 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มัณฑะเลย์ – พิณอูวิณ - มัณฑะเลย์ – มินกุน - มัณฑะเลย์
กำหนดการ
     วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
     วันที่ 13 - 15 มกราคม 2561
     วันที่ 27 - 29 มกราคม 2561
     วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2561
     วันที่ 14 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 28 - 30 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     17 ธ.ค. 60 

รหัสทัวร์
     MYMEXP2_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ – พุกาม – มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     16,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มัณฑะเลย์ – พุกาม – มัณฑะเลย์
กำหนดการ
     วันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2560
     วันที่ 10 - 13 มกราคม 2561
     วันที่ 24 - 27 มกราคม 2561
     วันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2561
     วันที่ 21 - 24 มีนาคม 2561
     วันที่ 11 - 14 เมษายน 2561
     วันที่ 25 - 28 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     17 ธ.ค. 60 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 26 รายการ 
ทัวร์พม่า 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวพม่า
พระธาตุอินทร์แขวน 
Oct 27, 2017 
หินสีทอง อัศจรรย์แห่งสมดุล ประเทศพม่า

จัดเต็ม!! ไหว้พระที่พม่า 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต! 
Jun 6, 2017 
ไหว้พระ ขอพร เสริมดวงที่พม่า 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต!

ทัวร์พม่า : เรื่องน่ารู้ ที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับ 
Sep 26, 2016 
เรื่องน่ารู้ ที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับ "พม่า"

ทัวร์พม่า : สถานที่ ศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า 
Jan 21, 2016 
นอกจากการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้ว อีกหนึ่งจุดขายสำคัญในการท่องเที่ยวในประเทศพม่าของคนไทย คือ การไปสักการะ ขอพร ยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ซึ่งเป็นความศรัทธาและความเชื่อของชาวพุทธ

ทัวร์พม่า : ข้อควรระวังในการพำนักอยู่ในเมียนมาร์ 
Sep 26, 2016 
ข้อควรระวังในการพำนักอยู่ในเมียนมาร์

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top