» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์พม่า


ทัวร์พม่า  หนึ่งในเส้นทางยอดนิยมระดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พม่าสามารถไปเที่ยวได้ทั้งปี นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวัฒนศิลปะและธรรมที่โดดเด่น  พร้อมกับจะได้สักการะพระและทัวรไว้พระ9วัด ปัจจุบันราคาทัวร์พระม่ามีราคาไม่ได้สูงมากนัก เริ่มต้นตั้งแต่หมื่นต้นๆ ขึ้นไป ส่่วนใหญ่ราคาทัวร์พม่า จะมีความแตกต่างกันตามสายการบินที่ท่านเลือกบิน

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย
ได้จัดเตรียมทัวร์พม่าไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยว ประเทศพม่า ไว้ตลอดปี

ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกทัวร์พม่า 
คุณแต๋ม  มือถือ 086-331-3400 Line id : wtravel1  คุณบาส มือถือ 087-586-0909 Line id: wtravel2 คุณอาย มือถือ 097-431-7878 Line id: wtravel.co.th
รายการทัวร์ 9 รายการ จาก 19 รายการ 
รหัสทัวร์
     MYMOR_DD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า อินทร์แขวน+9 วัด
สายการบิน
     Nok Air (DD)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
     8,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
พม่า 9 วัดดัง  2 วัน 1 คืน
 
เก็บครบไฮไลท์  “ย่างกุ้ง   หงสาวดี   พระธาตุอินทร์แขวน
เปิดใหม่สู่เส้นทางตำนาน สมเด็จพระนเรศวร สักการะพระเจดีย์แฝดโจงตู่พญา
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “พระธาตุไจทีโย” พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มหาเจดีย์ชเวดากอง และ พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอร์)
ตักบาตรพระสงฆ์ 400 กว่ารูป วัดไจ้คะวาย และขอพระ องค์เทพทันใจ,เทพกระซิบ   
เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
กำหนดการ
     วันที่ 31 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
     วันที่ 14 - 15 เมษายน 2561
     วันที่ 21 - 22 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     23 มี.ค. 61 

รหัสทัวร์
     MYMWS1_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-อมรปุระ-มิงกุน 3 วัน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
นมัสการพระมหามัยมุนีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งพม่าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
ชมสะพานอูเบียน สะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ที่มัณฑะเลย์ฮิลล์
ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี เที่ยวเมืองมิงกุน ชมทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิระวดี
กำหนดการ
     วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     23 มี.ค. 61 

รหัสทัวร์
     MYMEXP1_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พิณอูวิณ มินกุน 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มัณฑะเลย์ – พิณอูวิณ - มัณฑะเลย์ – มินกุน - มัณฑะเลย์
กำหนดการ
     วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2561
     วันที่ 14 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 28 - 30 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     23 มี.ค. 61 

รหัสทัวร์
     MYMEXP2_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ – พุกาม – มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     16,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มัณฑะเลย์ – พุกาม – มัณฑะเลย์
กำหนดการ
     วันที่ 11 - 14 เมษายน 2561
     วันที่ 25 - 28 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     23 มี.ค. 61 

รหัสทัวร์
     MYMEXP3_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เมืองอมรปุระ มินกุน 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มัณฑะเลย์ เมืองอมรปุระ มินกุน
กำหนดการ
     วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2561
     วันที่ 14 - 16 เมษายน 2561
     วันที่ 28 - 30 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     23 มี.ค. 61 

รหัสทัวร์
     MYMTEC1_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า WONDERFUL MYANMAR ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ออกเดินทาง 6 ท่าน ได้โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
พักโรงแรมย่านใจกลางเมืองย่างกุ้ง
สักการะ 3 ใน 5 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์ ของประเทศพม่า ได้แก่ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง            
เจดีย์ชเวมอร์ดอร์(พระธาตุมุเตา) และพระธาตุอินทร์แขวน
สักการะเจดีย์โปว์ตาทาวน์ พร้อมขอพรศักดิ์สิทธิ์ กับเทพทันใจ
พิเศษ กับเมนูกุ้งแม่น้ำหงสา เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
กำหนดการ
     วันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     23 มี.ค. 61 

รหัสทัวร์
     MYMWS4_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-อมรปุระ-พุกาม-มิงกุน 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     20,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มัณฑะเลย์-อมรปุระ-พุกาม-มิงกุน
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
กราบนมัสการพระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่ง ของพม่า
รับฟรีทุกที่นั่ง..ผ้าเช็ดและน้ำล้างพระพักตร์เพื่อความเป็นสิริมงคล
พิเศษ..เป็ดย่าง+กุ้งแม่น้ำ
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     23 มี.ค. 61 

รหัสทัวร์
     MYMWS5_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า Special Gold .. ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 3 วัน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     13,800 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ
หงสา...พระธาตุมุเตาไจ้โท่...พระธาตุอินทร์แขวน
พิเศษ..เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร+ กุ้งแม่น้ำ
กำหนดการ
     วันที่ 13 - 15 เมษายน 2561
     วันที่ 27 - 29 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     23 มี.ค. 61 

รหัสทัวร์
     MYMWS6_8M/WRT
ทัวร์
     ทัวร์พม่า Gold II...ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์ 4 วัน
สายการบิน
     Myanmar Airway (8M)
ประเทศ
     พม่า
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     30,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สักการะมหาบูชาศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศพม่า พุกาม...เมืองแห่งทะเลเจดีย์
เจดีย์ชเวสิกอง...ชมหุ่นกระบอก มัณฑะเลย์...พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
อาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง + กุ้งมังกร + กุ้งแม่น้ำ
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     23 มี.ค. 61 

รายการทัวร์ 9 รายการ จาก 19 รายการ 
ทัวร์พม่าราคาถูก
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวพม่า
พระธาตุอินทร์แขวน 
Oct 27, 2017 
หินสีทอง อัศจรรย์แห่งสมดุล ประเทศพม่า

จัดเต็ม!! ไหว้พระที่พม่า 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต! 
Jun 6, 2017 
ไหว้พระ ขอพร เสริมดวงที่พม่า 9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต!

ทัวร์พม่า : เรื่องน่ารู้ ที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับ 
Sep 26, 2016 
เรื่องน่ารู้ ที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับ "พม่า"

ทัวร์พม่า : สถานที่ ศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า 
Jan 21, 2016 
นอกจากการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้ว อีกหนึ่งจุดขายสำคัญในการท่องเที่ยวในประเทศพม่าของคนไทย คือ การไปสักการะ ขอพร ยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ซึ่งเป็นความศรัทธาและความเชื่อของชาวพุทธ

ทัวร์พม่า : ข้อควรระวังในการพำนักอยู่ในเมียนมาร์ 
Sep 26, 2016 
ข้อควรระวังในการพำนักอยู่ในเมียนมาร์

Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top