ทัวร์เกาหลี s-deluxe sping in korea
รหัสทัวร์
     KRDK02_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เกาหลี s-deluxe sping in korea
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     เกาหลี
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     26,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เกาะนามิ - อุทยานซอรัคซา - วัดชินฮันซา - วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ตลาดทงแดมุน - พระราชวังเคียงบ๊กคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - โรงเรียนสอนทำกิมจิ ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง - หมู่บ้านบุกชน - น้ำมันสนเข็มแดง - โซล ทาวเวอร์ - ถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
กำหนดการ
วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2561
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2561
วันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2561
วันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     18 มิ.ย. 61 

bookmark

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ 
สถานที่20.00 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

เดินทาง23.30 น.เหิรฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG656 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.)(บริการของว่าง+เครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ)
วันที่สอง  สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - อุทยานซอรัคซาน(กระเช้า) - วัดชินฮันซา 
สถานที่06.55 น.เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลาประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

เดินทางโดยรถบัส จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสัมผัสภูมิประเทศริมทะเลของเกาะอินชอนซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติอินชอนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสนามบินที่ดีอันดับต้นๆของโลก 

จากนั้นนำท่านสู่ เกาะนามิ เกาะส่วนตัวซึ่งมีรูปร่างดุจใบไม้ลอยอยู่บนผิวน้ำและเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง The Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาวท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกและความงามของทิวสนที่ตั้งตรงดิ่งเป็นแถวยาวตลอด 2 ข้างทาง ซึ่งในแต่ละฤดูเกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกันไปอิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเดินเล่นชมวิวหรือเช่าจักรยานปั่นเที่ยวรอบเกาะ และเก็บภาพเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ทัคคาลบี้ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี) อาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผักกระหล่ำ ต้นกระเทียม ตอกหรือข้าวปั้น และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดำคลุกเคล้าทุกอย่าง ให้เข้าที่รับประทานกับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียง เมื่อทานใกล้หมดจะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกันเป็นทัคคาลบีโพกึมที่แสนอร่อยและน้ำซุป

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (รวมกระเช้า) ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดูและสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลีจัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่งตามรอยตำนานที่เล่าขานของจุดกำเนิดเพลงอารีรังกราบนมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาที่ตั้งอยู่กลางแจ้งเพื่อความเป็นสิริมงคลและเดินข้ามสะพานเพื่อเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ภายในอุทยานท่านจะพบ วัดซินฮันซา วัดเก่าแก่กว่าพันปีสร้างในสมัยซิลล่าพร้อมด้วยขึ้นกระเช้าชมความงดงามของธรรมชาติบนยอดเขาท่านสามารถเดินเท้าต่อขึ้นไปจนถึงบนยอดเขาหิน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) อิสระให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์และเก็บภาพความประทับใจ
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( “ชาบู ชาบู”) สุกี้เห็ดหม้อไฟ อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลีลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อเวลาทานเติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือดแล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียง)
 
วันที่สาม  วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ตลาดทงแดมุน 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
นำท่านสู่ วัดวาวูจองซา พระเศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวางเรียงรายอยู่โดยรอบและเมื่อเดินขึ้นสู่เนินเขาท่านจะพบอุโบสถซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาด ใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจากอินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬา โอลิมปิคในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย  

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (คาลบี้ หมูย่างเกาหลี) อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลกมีรสชาติออกหวานนุ่มและกลมกล่อมนำเนื้อหมูย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคำห่อทานแบบเมี่ยงคำไทยโดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ขอบหรือข้าวสวยร้อนตามความชอบเสริฟ์พร้อมน้ำซุปสาหร่าย

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี อิสระเวลาให้ท่านเพลิดเพลินและสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ อาทิ T-Express, Double Rock Spin, Amazon Express, Rolling X-Train พร้อมด้วยบัตรเครื่องเล่นแบบ SPECIAL PASS TICKET (ไม่จำกัดรอบ เล่นได้ทุกอย่าง) รื่นรมย์และเก็บภาพสวยๆไปกับเทศกาลหิมะ ต่อด้วยนั่งรถบัสท่องป่า ชมไลเกอร์ ลูกผสมระหว่างเสือกับสิงโต หนึ่งเดียวในโลกได้ที่นี่ ท่านจะพบว่าเสือและสิงโตก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข พบความน่ารักของหมีแสนรู้ที่จะมาแสดงท่าทางต่างๆที่สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมายของเอเวอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านสู่ กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางที่ COSMETIC GALLERY เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลกอิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัยชม ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ตลาดทงแดมุน หรือเทียบได้กับประตูน้ำบ้านเรา ตั้งอยู่ทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองอันดั้งเดิมของกรุงโซลตลาดแห่งนี้ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย สามารถต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยอยู่ด้วยกว่า 10 ห้าง ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน  สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ร้านต่างๆ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด เช่น MIGLIORE ตึก DOOTA TOWER, HELLO APM, FREEYA TOWER และ DESIGNER CLUB

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู พูลโกกิ) หมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทาน นำมาย่างขลุกขลิกกับซุปโกกิบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำโดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น
 
วันที่สี่  พระราชวังเคียงบ๊กคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังเคียงบ๊กคุง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 พระราชวังหลวงเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเพื่อความสมบูรณ์และสวยงามเหมาะแก่การเยี่ยมชม ชมความยิ่งใหญ่ของที่ว่าราชการกษัตริย์ในสมัยอาณาโซซอนที่ตำหนักทองและความสวยงามของพลับพรากลางน้ำที่ใช้สำหรับรับรองแขกบ้านแขกเมืองของประเทศ ตำหนักที่บรรทมของกษัตริย์และราชินี ต่อด้วยเข้าชมวิถีชิวิตของชาวเกาหลีทั้งชาย จากนั้นนำท่านชม ศูนย์โสมรัฐบาล เรียนรู้วิธีการปลูกและดูแลโสมอย่างไรให้ได้คุณภาพดีจากเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรบจากรัฐบาลเกาหลี พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์โสมต่างๆที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย ไว้บำรุงสุขภาพตัวท่านเองหรือเป็นของฝากสำหรับครอบครัว 

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไก่ตุ๋นโสม) เป็นอาหารบำรุงสุขภาพต้นตำรับชาววัง เสริฟ์ในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะ ผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความสะอาด ควักเครื่องในออกจนหมด แล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัค เก๋ากี้ พุทธาจีน รากโสม พร้อมด้วยข้าวเหนียว ใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนื้อไก่ล่อนจนสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก เพิ่มรสชาตด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่น

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้รับชมสมุนไพรที่คัดเลือกและดูแลอย่างพิถีพิถัน อิสระให้ท่านได้เลือกชมและ เลือกซื้อสินค้ากลับไปเป็นของฝาก นำท่านสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ เล่ากันว่า กิมจิเกิดขึ้นสมัย โชซอน (Chosen) โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไหกิมจิทำเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมทำกิมจิกินเองที่บ้าน ตำหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน และตกทอดเป็นเหมือนมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วย ขอเชิญท่านร่วมหาประสบการณ์ในการทำกิมจิอาหารประจำชาติเกาหลี ที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนั้นๆ ด้วยทุกครั้งไป และกิมจินี้ยังมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านฝึกลองทำและได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง หากติดใจ ท่านสามารถบรรจุใส่ถุงสูญญากาศ เพื่อนำกลับมารับประทานต่อที่ประเทศไทยได้อีกด้วย พิเศษ! เก็บความประทับใจกับชุดประจำชาติเกาหลีฟรี อิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้ออาทิ LOUIS VUITTON, FENDI, PRADA, HERMES หรือเครื่องสำอางผสมโสมคุณภาพดี SULHWASOO และ Hera, the Face Shop. ต่อด้วยนำท่านช็อปปิ้ง ตลาดเมียงดง แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อของ สยามแสควร์เกาหลี ท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังๆ อย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ ร้านกระเป๋าแฟชั่น รวมถึงเครื่องประดับต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู บุฟเฟต์ซีฟู้ด) ให้ท่านได้ทานอาหารทะเลสดๆระดับดีลักซ์ ทั้ง ขาปู อลาสก้า กุ้งครีมซอส อาหารอิตาเลียน ไวน์เลิศรส ไอศกรีม ของหวานและเครื่องดื่มทานได้ไม่อั้น
 
วันที่ห้า  หมู่บ้านบุกชน - น้ำมันสนเข็มแดง - โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) - ถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรุงเทพฯ 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านบุกชน ฮันอก (Bukchon Hanok) หมู่บ้านโบราณที่เดิมเป็นที่อยู่ของเหล่าขุนนางสมัยก่อน ปัจจุบันได้ถูกอนุรักษ์ เอาไว้ คงความสวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้แผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น น้ำมันสนเข็มแดง

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ANDONG JIMDAK) อาหารพื้นเมืองของเกาหลีอีกเมนูที่ถูกปากคนไทย ปรุงด้วยไก่ วุ้นเส้น น้ำซุปเข้มข้น คลุกเคล้าด้วยรสกลมกล่อม เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงหลายหลายชนิด

จากนั้นนำท่านชมหอคอย โซลทาวเวอร์(ไม่รวมลิฟต์) ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซลเลยก็ว่าได้ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่หนุ่มสาวเกาหลีไม่พลาดที่จะมาเที่ยวกัน มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพ และเป็นสัญลักษณ์กรุงโซล ท่านสามารถขึ้นไปบนเฉลียงบริเวณหลังคาซึ่งคุณจะเห็นทิวทัศน์ของกรุงโซล พร้อมสัมผัสบรรยากาศ LOVE KEY CEREMONY เป็นสถานที่สุดโรแมนติก ที่บรรดาคู่รักเกาหลีนิยมนำแม่กุญแจมาคล้องกัน ในอีกความหมายว่าเราจะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลง บนแม่กุญแจพร้อมข้อความสุดซึ้ง นำท่านสู่ ฮงอิก ถนนหน้ามหวิทยาลัยฮงอิก ตลาดงานศิลป์ซึ่งเต็มไปด้วยสีสันของงานหัตถกรรม เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องใช้ภายในบ้าน เหล่านี้มีทั้งที่ทำมาจากโลหะ ผ้า และวัสดุอื่นๆ จากฝีมือของเหล่าศิลปินวัยรุ่นที่มีความมุ่งมั่นที่ต้องการจัดแสดงและขายของ ประดิษฐ์ทำมือที่แห่งนี้จึงถือเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับวัยรุ่น และในบริเวณนั้นยังมีร้านคาเฟ่แปลกใหม่, ห้องงานศิลป์ น่านั่งเล่น, ร้านอาหารรสเด็ดและมกิจกรรมคลับเดย์ ก่อนเดินทางไปยังสนามบิน ระหว่างทางแวะ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้อขนมเกาหลี ช็อกโกแลต กิมจิ มาม่า ผลไม้ หมอนสุขภาพ ฯลฯ 
 
เดินทาง21.20 น.นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG657

สถานที่01.10 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ
 

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top