ทัวร์เกาหลี Super save spring in korea
รหัสทัวร์
     KRDK01_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เกาหลี Super save spring in korea
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     เกาหลี
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     25,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ชุดฮันบก - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ตลาดทงแดมุน - พระราชวังถ็อกซูกุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - ตลาดเมียงดง 
กำหนดการ
วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2561
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2561
วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2561
วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     18 มิ.ย. 61 

bookmark

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  
สถานที่20.00 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น ทางเข้าประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

เดินทาง23.30 น.เหิรฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG656 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.) (บริการของว่าง+เครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ)
วันที่สอง  สนามบินอินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย (ดงฮวามาอึล) - เกาะนามิ - ทางเดินลอยฟ้าทะเลสาบ - ป้อมฮวาซอง  
สถานที่06.55 น.ถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสัมผัสภูมิประเทศริมทะเลของเกาะอินชอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติอินชอน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสนามบินที่ดีอันดับต้นๆของโลก 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ "ดงฮวามาอึล" (ภาษาเกาหลี แปลว่า หมู่บ้านเทพนิยาย) ถูกตกแต่ง ประดับประดา และวาดสีสันให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดังหลายเรื่อง อาทิเช่น สโนว์ ไวท์กบัคนแคระทั้ง 7  หนูน้อยหมวกแดง  ปีเตอร์แพน  อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยู่ในหมู่บ้านแห่งนิทาน ให้เป็น เหมือนสตูดิโอถ่ายรูปขนาดใหญ่ ที่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหน ก้อถ่ายรูปได้เก๋สุดๆ

จากนั้นนำนำท่านสู่ เกาะนามิ เกาะส่วนตัวซึ่งมีรูปร่างดุจใบไม้ลอยอยู่บนผิวน้ำและเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง The Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกและความงามของทิวสนที่ตั้งตรงดิ่งเป็นแถวยาวตลอด 2 ข้างทาง ซึ่งในแต่ละฤดูเกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกันไปอิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเดินเล่นชมวิวหรือเช่าจักรยานปั่นเที่ยวรอบเกาะ และเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ทัคคาลบี้ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี) อาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอนโดยนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผักกระหล่ำ ต้นกระเทียม ตอกหรือข้าวปั้นและซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดำคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงเมื่อทานใกล้หมดจะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกันเป็นทัคคาลบีโพกึมที่แสนอร่อย และน้ำซุป
เปิดประสบการณ์ใหม่!!! นำท่านเดินทางไปเมืองชุนชอน ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพรอบๆทะเลสาบเอียมโฮ ท่านจะได้พบกับสะพานกระจกแก้วใส ทางเดินลอยฟ้าเหนือทะเลสาบเอียมโฮ Soyanggang Sky Walk ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอียมโฮแห่งนี้ สัมผัสความตื่นเต้นจากเดินบนสะพานกระจกแก้ว ที่มีความยาวกว่า 140 เมตร รวมไปถึงให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึก รูปปั้นหญิงสาว Soyang gang Virgin Girl ที่มีแรงบันดาลใจมาจากเพลงพื่นบ้านของเกาหลี มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กสาวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบนั้นเอง เปรี่ยบเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบแห่งนี่ก็ว่าได้ 

นำท่านสู่ เมืองซูวอน ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress) ถูกสร้างด้วยหินและอิฐโดยพระดำริของจองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งอาณาจักรโชซอน ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 2 ปี เพื่อเป็นเกียรติต่อบิดาคือ ซาโดเซจา องค์รัชทายาทของอาณาจักรที่ล่วงลับก่อนจะได้ขึ้นครองราชย์ เป็นอนุสรณ์แสดงความเคารพบูชานอกเหนือไปจากการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ราชวงศ์

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ชาบูชาบู เห็ดหม้อไฟ) อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลีลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่นโดยนำเครื่องเคียงต่างๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทานเติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือดแล้ว จึงนำอุด้งสดลงต้มสามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อนทานพร้อมข้าวสวยร้อนน้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลีและเครื่องเคียง
 
วันที่สาม  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -โซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ชุดฮันบก - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ตลาดทงแดมุน  
อาหารเช้ารับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี อิสระเวลาให้ท่านเพลิดเพลินและสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ อาทิ T-Express, Double Rock Spin, Amazon Express, Rolling X-Train พร้อมด้วยบัตรเครื่องเล่นแบบ SPECIAL PASS TICKET (ไม่จำกัดรอบ เล่นได้ทุกอย่าง) รื่นรมย์และเก็บภาพสวยๆไปกับเทศกาลหิมะ ต่อด้วยนั่งรถบัสท่องป่า ชมไลเกอร์ ลูกผสมระหว่างเสือกับสิงโต หนึ่งเดียวในโลกได้ที่นี่ ท่านจะพบว่าเสือและสิงโตก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข พบความน่ารักของหมีแสนรู้ที่จะมาแสดงท่าทางต่างๆที่สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมายของเอเวอร์แลนด์

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (B.B.Q. BUFFET) อิ่มอร่อยแบบไม่อั่นกับบาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์

จากนั้นนำท่านสู่ กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ....ให้ท่านได้นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลีอีกด้วย พิเศษ...ให้ท่านได้สวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลีเพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ  จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งที่ COSMETIC GALLERY เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลกอิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ตลาดทงแดมุน หรือเทียบได้กับประตูน้ำบ้านเราตั้งอยู่ทางประตูทิศตะวันออกซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองอันดั้งเดิมของกรุงโซลตลาดแห่งนี้ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย สามารถต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยอยู่ด้วยกว่า 10 ห้าง ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรีตลอดคืนสินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ร้านต่างๆ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด เช่น MIGLIORE ตึก DOOTA TOWER, HELLO APM, FREEYA TOWER และ DESIGNER CLUB

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพูลโกกิ) หมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทาน นำมาย่างขลุกขลิกกับซุปโกกิบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น
 
วันที่สี่  พระราชวังถ็อกซูกุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - ตลาดเมียงดง 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังถ็อกซู เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังสำคัญของราชวงศ์โชซอนที่ไม่ควรพลาดชม เป็นพระราชวังที่มีความเก่าแก่ถึงกว่า 500 ปี ตั้งอยู่ท่ามกลางอาคารและย่านเมืองที่คึกคัก ฝั่งตรงข้ามเป็น Seoul Plaza และศาลาว่าการเมืองที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ มีห้างร้านสรรพสินค้าที่เป็นสถาปัตยกรรมทันสมัย ให้ภาพลักษณ์ขั้วตรงข้ามที่แปลกตาและมีเสน่ห์เฉพาะตัว นำท่านชม ศูนย์โสมรัฐบาล เรียนรู้วิธีการปลูกและดูแลโสมอย่างไรให้ได้คุณภาพดีจากเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมจากรัฐบาลเกาหลี พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์โสมต่างๆ ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย ไว้บำรุงสุขภาพตัวท่านเองหรือเป็นของฝากสำหรับครอบครัว ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้รับชมสมุนไพรที่คัดเลือกและดูแลอย่างพิถีพิถัน อิสระให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้ากลับไปเป็นของฝาก 

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไก่ตุ๋นโสม)

เป็นอาหารบำรุงสุขภาพต้นตำรับชาววัง เสริฟ์ในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะ ผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความสะอาด ควักเครื่องในออกจนหมด แล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัค เก๋ากี้ พุทธาจีน รากโสม พร้อมด้วยข้าวเหนียว ใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนื้อไก่ล่อนจนสามารถรับประทานได้อย่างสะดวกเพิ่มรสชาตด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่น

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังให้ท่านได้ เลือกชมและเลือกซื้ออาทิ LOUIS VUITTON, FENDI, PRADA, HERMES หรือเครื่องสำอาง  ผสมโสมคุณภาพดี SULHWASOO และ Hera, the Face Shop... พาท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง นำท่านสู่ ตลาดเมียงดง แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อของ สยามแสควร์เกาหลี ท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังๆ อย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ ร้านกระเป๋าแฟชั่น รวมถึงเครื่องประดับต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (JIMDAK) อาหารพื้นเมืองของเกาหลีอีกเมนูที่ถูกปากคนไทย ปรุงด้วยไก่ วุ้นเส้น น้ำซุปเข้มข้น คลุกเคล้าด้วยรสกลมกล่อม เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงหลายหลายชนิด
 
วันที่ห้า  น้ำมันสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์ 3 มิติและถ้ำน้ำแข็ง - ฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น น้ำมันสนเข็มแดง จากนั้นนำท่านชมหอคอย โซลทาวเวอร์  (ไม่รวมลิฟต์) ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซลเลยก็ว่าได้ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่หนุ่มสาวเกาหลีไม่พลาดที่จะมาเที่ยวกัน มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพ และเป็นสัญลักษณ์กรุงโซล ท่านสามารถขึ้นไปบนเฉลียงบริเวณหลังคาซึ่งคุณจะเห็นทิวทัศน์ของกรุงโซล พร้อมสัมผัสบรรยากาศ LOVE KEY CEREMONY เป็นสถานที่สุดโรแมนติก ที่บรรดาคู่รักเกาหลีนิยมนำแม่กุญแจมาคล้องกัน ในอีกความหมายว่าเราจะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลง บนแม่กุญแจพร้อมข้อความสุดซึ้ง

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (CHINESE FOOD) บริการทุกท่านด้วยเมนูอาหารจีน

นำท่านชม TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ”แนวคิดรูปแบบใหม่เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิด สร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติ เหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ ที่รูปถ่ายจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกันอย่างเต็มอิ่มรวมถึง ICE MUSEUM (ถ้ำน้ำแข็ง) เมืองน้ำแข็งที่มีผลงาศิลปะแกะสลักน้ำแข็งกว่า 50 ชิ้น รวมอยู่ในที่เดียวพร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จำลองเป็นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น้ำแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รู้สึกเบื่อ นำท่านสู่ ฮงอิก ถนนหน้ามหวิทยาลัยฮงอิก ตลาดงานศิลป์ซึ่งเต็มไปด้วยสีสันของงานหัตถกรรม เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องใช้ภายในบ้าน เหล่านี้มีทั้งที่ทำมาจากโลหะ ผ้า และวัสดุอื่นๆ จากฝีมือของเหล่าศิลปินวัยรุ่นที่มีความมุ่งมั่นที่ต้องการจัดแสดงและขายของ ประดิษฐ์ทำมือที่แห่งนี้จึงถือเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับวัยรุ่น และในบริเวณนั้นยังมีร้านคาเฟ่แปลกใหม่, ห้องงานศิลป์ น่านั่งเล่น, ร้านอาหารรสเด็ดและกิจกรรมคลับเดย์ ให้แก่คนที่คุณรัก ซุปเปอร์มาเก็ต อิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัยก่อนเดินทางไปยังสนามบิน ระหว่างทางแวะ ให้ท่านได้เลือกซื้อขนมเกาหลี ช็อกโกแล๊ต กิมจิ มาม่า ผลไม้ หมอนสุขภาพฯลฯ ก่อนเดินทางเข้าสู่สนามบิน
 
เดินทาง21.20 น.นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG657

สถานที่01.10 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ
 

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top