ทัวร์ยุโรป EUROPE SOUTH ITALY AMALFL COAST
รหัสทัวร์
     EUGG15_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป EUROPE SOUTH ITALY AMALFL COAST
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     99,500 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) / เมืองมิลาน / เมืองเจนัว / เมืองปอร์โตฟิโน / เมืองซานตา มาร์เกริตา / ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี / นครฟลอเร้นซ์ / จตุรัสซินญอเรีย / เมืองฟลอเร้นซ์  นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี / นั่งเรือสู่เกาะคาปรี(พักบนเกาะคาปรี) / เกาะคาปรี / ถ้ำบลูกร็อตโต้ / เมืองซอเรนโต้ / เมืองซอเรนโต้ / อะมัลฟี่โคสท์ / เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ / พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี / นาโปลี / เมืองนาโปลี / กรุงโรม / น้ำพุเทรวี่ / บันไดสเปน / กรุงโรม / กรุงเทพ ฯ / สนามบินสุวรรณภูมิ 
กำหนดการ
วันที่ 20 - 28 มิถุนายน 2561
วันที่ 11 - 19 กรกฎาคม 2561
วันที่ 20 - 28 กรกฎาคม 2561
วันที่ 17 - 25 สิงหาคม 2561
วันที่ 5 - 13 กันยายน 2561
วันที่ 14 - 22 กันยายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     18 มิ.ย. 61 

bookmark

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )
สถานที่21.30 น.พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู   เคาน์เตอร์  สายการบินไทย (TG)  
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
วันที่สอง  เมืองมิลาน - เมืองเจนัว - เมืองปอร์โตฟิโน - เมืองซานตา มาร์เกริตา 
เดินทาง00.35 น.คณะออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 940

สถานที่07.10 น.คณะเดินทางถึง เมืองมิลาน  (Milan) ประเทศอิตาลี นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำคณะเดินทางสู่
เมืองเจนัว (Genoa)
 (ระยะทางประมาณ 148 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.10 ชม.)

ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี เมืองบ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้บุกเบิกและเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกา แต่อย่างไรก็ตามเจนัว ก็เปรียบดังไข่มุกของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งนี้ประดับประดาไปด้วยตึกรามบ้านช่อง ตกแต่งด้วยสีสไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดูมีมนต์ขลัง ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายุคโรมัน เมืองแห่งนี้เป็นดั่งศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบัน

อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
เดินทาง13.00 น.นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน (PORTOFINO)(ระยะทางประมาณ 35 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนาดนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สำหรับนักท่องเที่ยว ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบล้อมอ่าวที่มีท่าเรือยอร์ชจอดเต็มไปหมด
นำคณะเดินทางสู่ เมืองซานตา มาร์เกริตา (SANTA MARGHERITA)(ระยะทางประมาณ 5 กม. / ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)เป็นอีกหนึ่งเมืองสวยริมฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรีย)
 
อาหาร18.30 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

**พักที่ SANTA MARGHERITA LIGURE CONTINENTAL 
 
วันที่สาม  ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE)(ระยะทางประมาณ 59 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
 
หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้าดินแดน(FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่งได้แก่ VERNAZZA, MANAROL, RIOMAGGIORE, CORNIGLIA, MONTEROSSO AL MARE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย (UNESCO) 
นำท่านชมหมู่บ้าน RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MANAROL คือ 3 หมู่บ้านที่สวยที่สุดใน 5 หมู่บ้าน (ส่วนอีก 2 หมู่บ้าน CORNIGLIA. MONTEROSSO AL MARE ขึ้นอยู่กับเวลา สภาพอากาศ และสภาพร่างกายของคนในคณะทัวร์)
** หมายเหตุ : การเดินเที่ยวชมหมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร จะครบทั้ง 5 หมู่บ้านหรือไม่นั้นขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น เวลา สภาพอากาศ จราจร การปิดหรือเปิดเส้นทางของแต่ละหมู่บ้าน หรือสภาพร่างกายของคณะทัวร์เป็นสาคัญ แต่เราจะนาท่านเที่ยวหมู่บ้านที่สวยอยู่แล้วเช่น RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MANAROL **
 
อาหาร12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
13.30 น. นำท่านเข้าสู่เมืองเก่าของ นครฟลอเร้นซ์ (Florence)(ระยะทางประมาณ 178 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.20 ชม.)
 
เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเรหรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนย์กลาง ใกล้กันเป็นจตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นที่ตั้งรูปปั้นเดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมีผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่น้ำอาร์โน จากนั้นรถโค้ชนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล

อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

***พักที่  HILTON FLORENCE METROPOLE 
 
วันที่สี่  เมืองฟลอเร้นซ์ - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี(พักบนเกาะคาปรี) 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
08.00 น. นำคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองฟลอเร้นซ์ และเดินทางสู่เมืองนาโปลีอยู่ทางตอนใต้ของประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลีด้วยรถไฟด่วน
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
เดินทาง13.30 น.นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองนาโปลีเพื่อลงเรือสู่เกาะคาปรี เกาะเล็กๆ ที่มีธรรมชาติที่สวยงามเป็นสถานที่ตากอากาศของบุคคลสำคัญๆ มาช้านาน ซึ่งรายได้หลักของเกาะนี้มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นำท่านเที่ยวชมชุมชนคาปรีอันเก่าแก่ตั้งรกรากมาแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป็นศูนย์กลางของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการท่องเที่ยวและตากอากาศ ร้านรวงเปิดให้บริการนักช้อปปิ้งได้เลือกสรร
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

***พักที่  PRINZHOTEL ROTHENBURG
วันที่ห้า  เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - เมืองซอเรนโต้   
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
นำท่านเปลี่ยนลงเรือเล็กไปชมถ้ำบลูกร็อตโต้ ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ถ้ำน้ำลอดที่มีการกระทบของแสงกับน้ำทะเลสีคราม ทำให้ภายในบริเวณถ้ำประกายไปด้วยแสงสีน้ำเงินจึงเป็นที่มาของชื่อดังกล่าว (ทั้งนี้การเข้าชมภายในถ้ำขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน)
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
เดินทางโดยเรือ13.00 น.ได้เวลานำคณะลงเรือ Jet นำท่านกลับสู่ฝั่งที่ เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว จนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

***พักที่  CONTINENTAL SORRENTO 
 
วันที่หก  เมืองซอเรนโต้ - อะมัลฟี่โคสท์ - เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นาโปลี 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะมัลฟี (AMALFI)(ระยะทางประมาณ 32 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) ซึ่งเส้นทางริมทะเลสวยนี้ได้รับการกล่าวขานและยกย่องว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อะมัลฟี่โคสท์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ เมื่อปี ค.ศ.1997 โดยชายฝั่งนี้โด่งดังจากฉากในนวนิยายที่นักเขียนอเมริกา จอห์น สไตน์แบ็ค เส้นทางจะลดเลี้ยว ไปตามหน้าผาสูงบ้าง ต่ำบ้าง ผ่านไร่มะนาว ไร่มะกอก และไร่ส้ม จนเข้าสู่เมืองอะมัลฟี่ อิสระให้เดินเล่นเพื่อชมบ้านเมือง
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
เดินทาง13.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (POMPEII)(ระยะทางประมาณ 38 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) นำท่านเข้าชมเขตเมืองเก่าที่ได้รับการจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถูกทับถมจมอยู่ใต้ดินกว่า 1,500 ปี เนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของเมืองที่ขุดค้นขึ้นมา
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

***พักที่  STARHOTELS TERMINUS NAPLES 
 
วันที่เจ็ด  เมืองนาโปลี - กรุงโรม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) (ระยะทางประมาณ 241 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)
 
อาหาร11.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
13.00 น.นำท่านชม น้ำพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซัลวี ที่มาของเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่งดังในอดีต ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยนเหรียญอธิฐานไว้จะได้กลับมากรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง นำท่านเข้าสู่ จตุรัสบันไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่าง จนกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังเรียงรายไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมของอิตาลี
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาพื้นเมือง 

***พักที่  H10 ROMA CITTA 
 
วันที่แปด  กรุงโรม - กรุงเทพ ฯ
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทาง10.00 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

สถานที่13.50 น.ออกเดินทางกลับสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945
วันที่เก้า  สนามบินสุวรรณภูมิ 
สถานที่07.15 น.เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top