ทัวร์เกาหลี SPRING DEE DEE 3
รหัสทัวร์
     KRIM3_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เกาหลี SPRING DEE DEE 3
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     เกาหลี
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     19,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
  • ตามรอยซีรีย์รักแสนโรแมนติค Winter Love Song ณ เกาะนามิ
  • สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามของทะเลสาบและทางเดินสะพานกระจกSoyanggang Skywalk
  • สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอุทยานสี่ฤดู ณ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
  • สนุกสนานเต็มอิ่มกับบัตรเครื่องเล่น เล่นได้ไม่จำกัดรอบ ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • เพลิดเพลินกับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล Seoullo 7017
  • ช้อปปิ้งจุใจ.. ตลาดเมียงดง Hyundai  Premium Outlet Gimpo
  • โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว
  • พิเศษ !! อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น BUFFETขาปู เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น และอาหารพื้นเมืองเกาหลี
กำหนดการ
วันที่ 24 - 28 มีนาคม 2561
วันที่ 28 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
วันที่ 4 - 8 เมษายน 2561
วันที่ 5 - 9 เมษายน 2561
วันที่ 11 - 15 เมษายน 2561
วันที่ 12 - 16 เมษายน 2561
วันที่ 19 - 23 เมษายน 2561
วันที่ 25 - 29 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     23 มี.ค. 61 

bookmark


12-04-2018
วันแรก     กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -  สนามบินอินชอน 

สถานที่19.30 - 21.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทย  (TG) //  ที'เวย์ (TW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน

* ทางบริษัท จะเป็นผู้ระบุสายการบินในการออกเดินทาง
** กระเป๋าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 -30 กิโลกรัม / มากกว่า 1 ใบ ตามสายการบินกำหนด
*** สายการบินต้นทุนต่ำ (LOW COST) ไม่มีบริการเสิร์ฟอาหารบนเครื่อง // การบินไทยมี HOT MEAL +น้ำ เสิร์ฟ
วันที่สอง     อินชอน - ชุนชอน - เกาะนามิ - SOYANGGANG SKYWALK - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน 

เดินทาง23.10 – 01.25 น.ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ______________ เที่ยวบินที่ ________

สถานที่06.35 – 08.35 น.ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
**หมายเหตุ** ถ้าเดินทางสายการบินไทย (TG)  มีอาหารเช้า (เพิ่ม) แบบอูด้ง
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน นำท่านสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก เพื่อข้ามไปยัง เกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี Winter Love Song หรือเพลงรักในสายลมหนาว ท่านสามารถเดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่ง เพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้...ได้เวลาสมควรนำท่านกลับฝั่ง

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อแห่งเมืองซุนซอน นำไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆ ผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นำผักกาดเขียวมาห่อรับประทาน และสามาราดัดแปลงเป็นทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยนำข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกัน  จากนั้นนำท่าน สนุกสนานกับการปั่นจักรยานเรียลไบท์บนรางรถไฟ ชมธรรมชาติสองฝั่งข้างทาง ซึ่งใบไม้จะเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลสวยงามมากจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Chuncheon เพื่อให้ท่านได้ชมและสัมผัสบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบ และสะพาน กระจก  Soyanggang Skywalk ตั้งอยู่ใน Chuncheon ซึ่งเป็นสถานที่หอคอยที่ตั้งอยู่บน  ทะเลสาบ Uiamho การเหยียดออกเป็นระยะทาง 174 เมตร ทำให้โครงการสร้างผิวกระจกยาวที่สุดที่เคยสร้างขึ้นในประเทศ  กระจกนิรภัยวางอยู่เหนือแม่น้ำ 7.5 เมตร ทำให้เกิดภาพลวงตาในการเดินบนน้ำ พื้นกระจกมีความหนาเพียง 4 เซนติเมตรจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน

อาหารค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู แฮมุลทัง ซุปรวมมิตรทะเล เมนูนี้คล้ายต้มยำทะเลของเมืองไทยครับ แต่ความเข้มข้นน้อยกว่ามาก เป็นการนำอาหารทะเลสด ๆ เช่น ปลาหมึกเนื้อปลา หอย และปู และผักชนิดต่าง ๆ เช่น  ผักกาด กะหลำปลี หัวไช้เท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกันในกะทะบนเตาแก๊ส ทานกับน้ำจิ้มแบบเกาหลี และเครื่องเคียง เช่น กิมจิ             

 พักที่  SEORAK GUMHO RESORT  หรือเทียบเท่า  ระดับ 3 ดาว  (SEORAK)
วันที่สาม     อุทยานซอรัคซาน - วัดชินฮันซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ทำ KIMBAP+HANBOK - Seoullo 7017

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
จากนั้นนำท่าน ชมอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ สวิตเซอร์แลนด์ของเกาหลี ” เป็นหุบเขาที่มีต้นไม้ใบหญ้าที่กำลังผลัดเปลี่ยนสีสัน นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถกระเช้าเพื่อขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่จะสามารถมองเห็นขุนเขาน้อยใหญ่ในเขตอุทยาน และสามารถมองเห็นพระพุทธรูปองค์โตภายในเขตอุทยานที่อยู่ไม่ไกลกัน ( ค่ากระเช้า ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) จากนั้นนำท่านเดินผ่านสะพานชำระล้างจิตใจเพื่อเข้าสู่ วัดชินฮันซา เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างในสมัยอาณา จักรชิลล่า นำทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครัว สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า พระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่ อายุกว่า 1000 ปี ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยต้นไม้สวยงาม  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พิเศษ เมนู บุฟเฟต์ บาร์บีคิวปิ้งย่าง   สไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่  เนื้อวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี  เติมไม่อั้น พร้อมเสิร์ฟด้วยข้าว และเครื่องเคียงกิมจิ ซุปสาหร่าย จากนั้นนำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ สเปสร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรม และการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโซล มหานคร และเมืองหลวงของเกาหลีใต้มานานกว่า 600 ปี จึงทำให้เมืองนี้เป็นจุดศูนย์รวมด้านต่างๆ ของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ จากนั้นนำท่าน  เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ หรือ ข้าวห่อสาหร่าย อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยม รับประทาน คำว่า  คิม แปลว่า สาหร่าย คำว่า บับ แปลว่า ข้าว ลักษณะจะเป็นแท่งยาวๆ แล้วจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ จิ้มกับโชยุหรือวาซาบิก็ได้ตามใจชอบ พิเศษ!!! สวมชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ สนุกสนานกับ
การถ่ายรูปกับภาพ 3 มิติ นำท่านเดินทางสู่ กรุงโซล มหานคร และเมืองหลวงของเกาหลีใต้มานานกว่า 600 ปี จึงทำให้เมืองนี้เป็นจุดศูนย์รวมด้านต่างๆ ของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ นำท่านชม  สวนลอยฟ้า  Seoullo 7017  แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซล  ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ รื้อสะพานบางจุด แล้วปรับให้เป็นถนนลอยฟ้า เส้นทางนี้ถือว่าเป็น route ที่น่าเดินมาก เพราะเริ่มต้นขึ้นที่ย่าน Manli-dong ยาวไปถึงตลาด Namdaemun ผ่านย่านแลนด์มาร์กสำคัญๆ ของเมืองอย่างตลาด Myeong-dong ภูเขา Namsan Mountain ไปจนถึงหน้าสถานีรถไฟ Seoul Station  โดยทางเดินที่ยาวเกือบ 1 กิโลเมตรเป็นฝีมือการดีไซน์ของ Very Joon Oh กลุ่มนักออกแบบชั้นนำของเกาหลีใต้ นำโดย Joon Sik Oh ดีไซเนอร์ชื่อดังทีทำงานร่วมกับบริษัทสถาปนิกระดับโลกอย่าง MVRDของเดนมาร์ก (หนึ่งในผู้ก่อตั้งคือสถาปนิกระดับพระกาฬอย่าง Winy Maas) ซึ่งคว้ารางวัลด้านสถาปนิกมานับไม่ถ้วน โดยปีล่าสุดก็เพิ่งกวาดรางวัลแทบทุกสถาบันจากการออกแบบ Crystal Houses ช็อปสุดงามของ Chanel ในเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งสะพานนี้จะเป็นพื้นที่สีเขียว (Seoul’s Botanical Skyline Park) ที่เต็มไปด้วยต้นไม่และดอกไม้กว่า 200 สายพันธุ์ ทุกคนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมและจัดเทศกาล นิทรรศการต่างๆ  ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  อาทิเช่น ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ร้านกาแฟ ร้านอาหารว่าง ขนม และ  ร้านขายของที่ระลึก อีกมากมาย และยังมีบริการ Wifi ด้วย ไม่ว่าคุณจะมาตอนเช้าก็จะได้อารมณ์นึง หรือจะมาช่วงตอนดึกบนสะพานก็จะเปิดไฟสเมือนสร้อยคอสีน้ำเงิน ทำให้ได้บรรยากาศอีกแบบ เรียกได้ว่ามาเที่ยวได้ทุกเวลาเลย

อาหารค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบด้วยไก่ชิ้นโต วุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆ ทำจากมันฝรั่งทำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้น และไก่ให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ
พักที่  BENIKEA H AVENUE  HOTEL   หรือเทียบเท่า ระดับ3 ดาว   (SEOUL)
วันที่สี่    ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร RED PINE - พระราชวังชางด็อก - Cosmetic -  Duty Free  -  ตลาดเมียงดง 

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ สมุนไพรโสมเกาหลี โสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนโบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง สรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ช่วยลด และป้องกันมะเร็งจากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพร RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมันช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย นำท่านชม  ชางด็อกกุง หรือ พระราชวังชางด็อก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 21 เมื่อปี พ.ศ. 2540 ที่เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี โดยผ่านข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดของเกาหลี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซ็อน เมื่อปี พ.ศ. 1948 (ค.ศ. 1405) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1955 (ค.ศ. 1412) ด้วยเหตุที่พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังคย็องบก (Kyeongbok Palace) ผู้คนจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังตะวันออก (East Palace) พระราชวังชังด็อกได้ถูกใช้เป็นที่ประทับขององค์กษัตริย์ ที่ว่าราชการและที่ทำงานของขุนนางจนถึงปี พ.ศ. 2415 (ค.ศ. 1872) เมื่อพระราชวังคย็องบกซึ่งอยู่ข้างเคียงได้รับการสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งโดยสมเด็จพระจักรพรรดิซุนจง (จักรพรรดิองค์สุดท้ายของจักรวรรดิเกาหลี) แต่อย่างไรก็ตามสมเด็จพระจักรพรรดิซุนจงนี้ก็ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังชังด็อกเรื่อยมากระทั่งเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926)  นำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางยอดนิยม   COSMETIC OUTLET    ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู BUFFET Ttok (บุฟเฟต์ ต๊อกป๊อกกี) ท่านจะได้ลิ้มรสของต๊อกป๊อกกีแบบหลายหลายชนิด รสต้นตำรับที่มีรสชาติอร่อยเลิศ
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งปลอดภาษีที่ ดิวตรี้ ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, กระเป๋า,เครื่องสำอาง, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ (หากมีเวลาชม)  คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรือ อีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า

อาหารค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปู  เบียร์ ไวน์  อิ่มไม่อั้น
พักที่  BENIKEA  H  AVENUE  HOTEL   หรือเทียบเท่า ระดับ3 ดาว   (SEOUL)
วันที่ห้า     ฮ็อกเกนามู - โซลทาวเวอร์ - พลอยอเมทิส - HYUNDAI PREMIUM OUTLET GIMPO หรือ ชมซากุระ (CHERRY BLOSSOM) - ซุปเปอร์มาเก็ต -  กรุงเทพฯ  

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ เมล็ดของพันธุ์ฮ็อกเกนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส เกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้นนำท่านชมวิวกรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร์ ซึ่งตั้งอยู่บนเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล และเป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล พร้อมชมทัศนียภาพของกรุงโซล และชานเมืองแบบรอบทิศ หรือท่านอาจจะเลือกคล้องกุญแจคู่รัก ตามความเชื่อก็ได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ HYUNDAI PREMIUM OUTLET GIMPO  เลือกซื้อสินค้าแบรนด์พรีเมียมชั้นนำมากมาย 
หมายเหตุ **  สำหรับระหว่างวันที่ 7-15 เมษายน 61  นำท่านชม  ดอกซากุระ  เกาะยออิโด  (Cherry Blossom) ฤดูใบไม้ผลิที่ประเทศเกาหลีโดยเฉลี่ยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ย (กลางคืน-กลางวัน) 10-19 องศาเซลเซียส  เสื้อผ้าที่เหมาะจะใส่มาท่องเที่ยวในช่วงใบไม้ผลิ ชั้นแรกควรใส่เสื้อแขนยาวหนาๆสักตัว หรือเสื้อไหมพรมก็ได้ค่ะ ช่วงนี้ไม่ค่อยหนาวมาก ในโซลไม่มีหิมะตกแล้ว ส่วนชั้นนอกก็ใส่เสื้อกันหนาวแบบแจ๊คเกตสักตัวก็พอค่ะ ไม่ถึงกับต้องเป็นเสื้อโคท หากใครขี้หนาวก็อาจจะพันผ้าพันคอบางๆ ด้วยก็ได้ค่ะ บางวันอาจมีฝนตกเล็กน้อยพกร่มไปด้วยก็ดีค่ะ ไฮไลท์ของฤดูใบไม้ผลิเกาหลี ที่ทุกคนไม่ควรพลาดคือการไปชมดอกซากุระ ที่เกาหลีก็งดงามไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นเช่นกันค่ะ โดยเฉลี่ยดอกซากุระจะเริ่มบานตั้งแต่ประมานวันที่ 12 - 18 เมษายน ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์ของไทย และตามเมืองต่างๆจะจัดเทศกาลดอกซากุระ เมืองที่มีวิวทิวทัศน์ดอกซากุระงดงามที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ เช่น เมือง Jinhae ในจังหวัด Busan เป็นเมืองที่มีดอกซากุระบานทั่วทั้งเมือง นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาชมซากุระจึงไม่พลาดต้องมาที่นี่ค่ะ
แต่หลังจากวันที่ 15 เมษายน 2561  เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไป HYUNDAI PREMIUM OUTLET GIMPO แทนเหมือนเดิม

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู บลูโกกิ อาหารขึ้นชื่อของเกาหลีเหมือนกัน จะเรียกว่าเป็นสุกี้กึ่งน้ำกึ่งแห้งก็คงได้ครับ ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ  ผักต่าง ๆ เช่น กะหลำปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำ เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ จากนั้นนำท่านแวะ ซุปเปอร์มาเก็ต ซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสม ในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

เดินทาง20.05 - 21.25 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน _________________ เที่ยวบินที่ ___________

สถานที่00.10 - 01.20 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top