ทัวร์เกาหลี SPRING DEE DEE 2
รหัสทัวร์
     KRIM2_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เกาหลี SPRING DEE DEE 2
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     เกาหลี
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
  • ตามรอยซีรีย์รักแสนโรแมนติค Winter Love Song ณ เกาะนามิ
  • สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามของทะเลสาบและทางเดินสะพานกระจก Soyanggang Skywalk
  • ประทับใจกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Lotte Aquarium  และตื่นเต้นกับการขึ้นตึกที่มีความสูง 123 ชั้น
  • Seoul Sky Tower หรือ Lotte Tower
  • สัมผัสประสบการณ์บรรยากาศ แต่งชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี)ถ่ายรูป ณ พระราชวังเคียงบ๊อก)
  • ช้อปปิ้งจุใจ... ตลาดเมียงดง   HYUNDAI PREMIUM OUTLET GIMPO
  • โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว
  • พิเศษ !!  เมนูเซ็ตปลาย่าง  และอาหารพื้นเมืองเกาหลี
กำหนดการ
วันที่ 24 - 28 มีนาคม 2561
วันที่ 28 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
วันที่ 5 - 9 เมษายน 2561
วันที่ 11 - 15 เมษายน 2561
วันที่ 12 - 16 เมษายน 2561
วันที่ 19 - 23 เมษายน 2561
วันที่ 25 - 29 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     23 มี.ค. 61 

bookmark

\

วันแรก      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -  สนามบินอินชอน  

สถานที่19.30 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์  สายการบิน ไทย (TG) // ที'เวย์ (TW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้าน สัมภาระเช็คอิน
 * ทางบริษัท จะเป็นผู้ระบุสายการบินในการออกเดินทาง
 ** กระเป๋าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 -30 กิโลกรัม / มากกว่า 1 ใบ ตามสายการบินกำหนด
 *** สายการบินต้นทุนต่ำ (LOW COST) ไม่มีบริการเสิร์ฟอาหารบนเครื่อง // การบินไทยมี HOT MEAL +น้ำ เสิร์ฟ

 
วันที่สอง     อินชอน - ชุนชอน - เกาะนามิ - ปั่นเรียลไบท์ - SOYANGGANG SKYWALK 

เดินทาง22.40 น.ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ______________ เที่ยวบินที่ ________

06.00 น.ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
**หมายเหตุ**  ถ้าเดินทางสายการบินไทย (TG)  มีอาหารเช้า (เพิ่ม) แบบอูด้ง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน นำท่านสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก เพื่อข้ามไปยัง เกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี Winter Love Song หรือเพลงรักในสายลมหนาว ท่านสามารถเดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่ง เพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้...ได้เวลาสมควรนำท่านกลับฝั่ง

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อแห่งเมืองซุนซอน นำไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆ ผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นำผักกาดเขียวมาห่อรับประทาน และสามาราดัดแปลงเป็นทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยนำข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกัน
จากนั้นนำท่าน สนุกสนานกับการปั่นจักรยานเรียลไบท์บนรางรถไฟ ชมธรรมชาติสองฝั่งข้างทาง ซึ่งใบไม้จะเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลสวยงามมากจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Chuncheon เพื่อให้ท่านได้ชมและสัมผัสบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบ และสะพานกระจก  Soyanggang Skywalk ตั้งอยู่ใน Chuncheon ซึ่งเป็นสถานที่หอคอยที่ตั้งอยู่บน  ทะเลสาบ Uiamho การเหยียดออกเป็นระยะทาง 174 เมตร ทำให้โครงการสร้างผิวกระจกยาวที่สุดที่เคยสร้างขึ้นในประเทศ กระจกนิรภัยวางอยู่เหนือแม่น้ำ 7.5 เมตร ทำให้เกิดภาพลวงตาในการเดินบนน้ำ พื้นกระจกมีความหนาเพียง 4 เซนติเมตรจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน เมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งในเคียงคีโด ซึ่งอยู่ในเส้นทางรถใต้ดิน เชื่อมถึงกรุงโซลโดยมีป้อมฮวาซอง ตั้งล้อมรอบบริเวณเมืองซูวอน

อาหารค่ำบริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู บุฟเฟต์ บาร์บีคิวปิ้งย่าง  สไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่  เนื้อวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี  เติมไม่อั้น พร้อมเสิร์ฟด้วยข้าว และเครื่องเคียงกิมจิ ซุปสาหร่าย

ที่พัก CENTRAL PLAZA  HOTEL  หรือเทียบเท่า  
 
วันที่สาม     LOTTE AQUARIUM - LOTTE TOWER (ขึ้นลิฟท์) - COSMETIC - TRICK EYE MUSEUM - ICE MUSEUM - ย่านฮงแด 

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
 นำท่านชม Lotte World Aquarium  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ทั้งหมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ที่โซนนี้เป็นของสัตว์ที่อยู่ในน้ำจืดตามแม่น้ำ ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี โซนที่สอง คือ Tropical River ในโซนนี้ก็จะมีสัตว์ในเขตร้อนเป็นหลัก  โซนที่สามคือ Amazon River  ในโซนนี้ก็จะมีปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด อย่าง Pirarucu และ Arowana ซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำอเมซอน โซนที่ 4 คือ Sea Lion Zone เสน่ห์ที่น่าหลงใหลของโซนนี้คือสิงโตทะเลที่ว่ายน้ำไปมา ส่วนโซนที่ 5 ก็คือ The Ocean คือ เป็นเหมือนหัวใจของอควาเรียมแห่งนี้  โซนต่อไป โซนที่ 6  ซึ่งมีดาราของที่นี่ก็คือ Beluga Whale แหวกว่ายเล่นลูกบอล ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ชอบโซนนี้ โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden โซนนี้จะมีสารพัดสัวต์น้ำตามแนวประการังให้ได้ดูกัน โซนที่ 8 คือ Play Ocean โซนนี้จะได้สัมผัสสัตว์ทะเลอย่างปลาดาว และโซนสุดท้าย คือ Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรู้เกี่ยวกับเพนกวิ้น ท่านจะได้เพลินเพลินกันไปโลกใต้ท้องทะเลอย่างแน่นอน
 นำท่านชมวิว (ขึ้นลิฟท์)  Lotte World Tower  เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน เป็นตึกที่สูงเป็นลำดับที่ 6 ของโลก (556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น ด้านบนทาวเวอร์ประกอบด้วยแกลเลอรี่ คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามตัวเมืองกรุงโซล นำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางยอดนิยม   COSMETIC OUTLET    ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู บลูโกกิ อาหารขึ้นชื่อของเกาหลีเหมือนกัน จะเรียกว่าเป็นสุกี้กึ่งน้ำกึ่งแห้งก็คงได้ครับ ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ  ผักต่าง ๆ เช่น กะหลำปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำ เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ  นำท่านสู่ TRICK  EYE  MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ ต้นฉบับของเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ทั้งคนเกาหลี และนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเก็บรูปภาพ พร้อมโพสต์ท่าเก๋ๆ กับฉาก 3 มิติ ทำให้การเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อ และเข้าใจยากอีกต่อไป นำท่านชม ICE  MUSEUM เมืองน้ำแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ำแข็งกว่า 50 ชิ้น รวมอยู่ในที่เดียว พร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จำลองเป็นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็ง และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น้ำแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย ให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รู้สึกเบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า  โพสท่าคู่กับนกเพนกวินขั้วโลก สำรวจบ้านน้ำแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ำแข็ง  ชมวิวจากบนกำแพงเมือง และลองเข้าพักโรงแรมที่ทุกอย่างทำจากน้ำแข็ง ช้อปปิ้งบนถนนวัยรุ่นสุดชิคที่ ย่านแด  Hongdae  เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น มีทั้งสินค้าแฟชั่น  เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียนต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย    

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบด้วยไก่ชิ้นโต วุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆ ทำจากมันฝรั่งทำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้น และไก่ให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ

ที่พัก BENIKEA H AVENUE  HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 


วันที่สี่     ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร RED PINE - สัมผัสกับประสบการณ์สวมชุดฮันบก (ถ่ายรูป) + พระราชวังเคียงบ๊อก - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง                       
อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ สมุนไพรโสมเกาหลี โสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนโบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง สรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ช่วยลด และป้องกันมะเร็ง จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพร RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมันช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู   เช็ตปลาย่าง  เสิร์ฟข้าวสวยร้อนๆ และซุปสาหร่ายพร้อมเครื่องเคียง
นำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหาร ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม พร้อมให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการ แต่งชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี) เพื่อให้ท่านได้เข้ากับบรรยากาศ อิสระให้ท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำ “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งปลอดภาษีที่ ดิวตรี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, กระเป๋า,เครื่องสำอาง, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่  (หากมีเวลาชม)  คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรือ อีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า

อาหารค่ำบริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร  เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบำรุงสุขภาพ เสิร์ฟในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะสม 
วันที่ห้า    ฮ็อกเกนามู -  โซล ทาวเวอร์ - พลอยอเมทิส - HYUNDAI PREMIUM OUTLET GIMPO หรือ ชมซากุระ (CHERRY BLOSSOM) - ซุปเปอร์มาเก็ต -  กรุงเทพฯ  

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ เมล็ดของพันธุ์ฮ็อกเกนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง จากนั้นนำท่านชมวิวกรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร์ ซึ่งตั้งอยู่บนเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซลและเป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล พร้อมชมทัศนียภาพของกรุงโซล และชานเมืองแบบรอบทิศ หรือท่านอาจจะเลือกคล้องกุญแจคู่รัก ตามความเชื่อก็ได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส เกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ HYUNDAI PREMIUM OUTLET GIMPO  เลือกซื้อสินค้าแบรนด์พรีเมียมชั้นนำมากมาย  
หมายเหตุ **  สำหรับระหว่างวันที่ 7-15 เมษายน 61  นำท่านชม  ดอกซากุระ  เกาะยออิโด  (Cherry Blossom) ฤดูใบไม้ผลิที่ประเทศเกาหลีโดยเฉลี่ยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ย (กลางคืน-กลางวัน) 10-19 องศาเซลเซียส  เสื้อผ้าที่เหมาะจะใส่มาท่องเที่ยวในช่วงใบไม้ผลิ ชั้นแรกควรใส่เสื้อแขนยาวหนาๆสักตัว หรือเสื้อไหมพรมก็ได้ค่ะ ช่วงนี้ไม่ค่อยหนาวมาก ในโซลไม่มีหิมะตกแล้ว ส่วนชั้นนอกก็ใส่เสื้อกันหนาวแบบแจ๊คเกตสักตัวก็พอค่ะ ไม่ถึงกับต้องเป็นเสื้อโคท หากใครขี้หนาวก็อาจจะพันผ้าพันคอบางๆ ด้วยก็ได้ค่ะ บางวันอาจมีฝนตกเล็กน้อยพกร่มไปด้วยก็ดีค่ะ ไฮไลท์ของฤดูใบไม้ผลิเกาหลี ที่ทุกคนไม่ควรพลาดคือการไปชมดอกซากุระ ที่เกาหลีก็งดงามไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นเช่นกันค่ะ โดยเฉลี่ยดอกซากุระจะเริ่มบานตั้งแต่ประมานวันที่ 12 - 18 เมษายน ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์ของไทย และตามเมืองต่างๆจะจัดเทศกาลดอกซากุระ เมืองที่มีวิวทิวทัศน์ดอกซากุระงดงามที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ เช่น เมือง Jinhae ในจังหวัด Busan เป็นเมืองที่มีดอกซากุระบานทั่วทั้งเมือง นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาชมซากุระจึงไม่พลาดต้องมาที่นี่ค่ะ
แต่หลังจากวันที่ 15 เมษายน 2561  เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไป HYUNDAI PREMIUM OUTLET GIMPO แทนเหมือนเดิม
 
อาหารค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี  อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟจากนั้นนำท่านแวะ ซุปเปอร์มาเก็ต ซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสม ในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
 
เดินทาง20.25 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน _________________ เที่ยวบินที่ ___________

สถานที่00.10 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top