ทัวร์เกาหลี KOREA Spring
รหัสทัวร์
     KRATH12_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เกาหลี KOREA Spring
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     เกาหลี
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     25,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) - เกาะนามิ - วันชินฮึงซา – อุทยานซอรัคซาน - กิมจิ+ฮันบก - ฮ็อกเกตนามู – อเมทิส - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ชมซากุระ ณ ถนนยออีโด – ช็อปปิ้งย่านถนนฮงแด - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - พระราชวังชางด็อกกุง - SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)- ศูนย์เครื่องสำอางค์ – DUTYFREE   -  คลองช็องกเยช็อน -  ช้อปปิ้งเมียงดง
กำหนดการ
วันที่ 11 - 15 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ก.พ. 61 

bookmark

วันแรก   กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
สถานที่20.30 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู เคาน์เตอร์ 
สายการบินไทย 
โดยมีเจ้าหน้าที่ อันยองโคเรีย คอยให้การต้อนรับ

สิ่งที่ควรทราบ : สายการบินจะทำการปิดให้บริการ Check-in ก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 60 นาทีและไม่มีประกาศเตือน ขึ้นเครื่อง ดังนั้นทุกท่านจำเป็นต้องพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที
 
เดินทาง23.30 น.ออกเดินทางสู่ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TG 656 
วันที่สอง  เกาะนามิ - วันชินฮึงซา – อุทยานซอรัคซาน
สถานที่06.55 น.เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 
หมายเหตุ: เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี 

นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรือเฟอร์รีข้ามไปยังเกาะ (ใช้เวลา ประมาณ 10 นาที) ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของฤดูแห่งหิมะโปรยปราย ที่ขาวโพลนไปทั่วทั้งเกาะ ให้ท่านได้ย้อนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนำ BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นที่สร้างขึ้นเพื่อไว้เก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื้อเรื่องที่เรียกเสียงสะอื้นและน้ำตาของผู้ชมนอกจออย่างท่วมท้น 
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

พร้อมเสริฟด้วยเมนู ทัคคาลบี้ อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี นำไก่ บาร์บีคิว ผักต่างๆ ผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานโดยห่อกับผักกาดแก้วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่งจะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี้เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทัคคาลบี้โปคีมหรือข้าวผัดทัคคาลบี้ที่ทั้งหอม อร่อย เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง

จากนั้นสู่ วัดชินฮึงซา (Sinheungsa Temple) เป็นวัดพุทธพระใหญ่เก่าแก่ที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน(Seoraksan) สามารถเดินจากประตูทางเข้าอุทยานเพียง 10 นาทีเท่านั้น จึงเป็นวัดที่คนที่มาเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้นิยมมาไหว้สักการะกัน สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีค.ศ. 654 มีพระพุทธรูปทองสำริดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางแจ้งเรียกว่า Jwabul ที่มึความสูงถึง 10 เมตร ที่เป็นหนึ่งในสัญญลักษณ์ของซอรัคซานด้วย และถัดจากพระพุทธรูปจะมีสะพานหินที่สวยงามเรียกว่า Hyeonsugyo จากนั้นจะพบกับกำแพงหินขนาดใหญ่ที่ล้อมบริเวณภายในอาคารต่างๆของวัดอยู่ ซึ่งจะมีหอคอยสูง 3 ชั้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของเกาหลีด้วย
นำท่านสู่ อุทยานซอรัคซาน เป็นภูเขาที่สูงที่สุด ที่อยู่ท่ามกลางเขาแทแบคซาน ในจังหวัดคังวอนโด ที่พรั่งพร้อมไปด้วยภูมิทัศน์ และทัศนียภาพที่สวยงามตลอดทั้งปี ด้วยพื้นที่ทั้งหมด 398,539 ตารางกิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของสันเขาจะเรียกว่า Oeseorak ส่วนทางทิศตะวันตกจะเรียกว่า Naeseorak ซึ่งคำว่า ซอรัคนั้น แปลว่า หิมะ ส่วนคำว่า อัคซาน แปลว่า ภูเขาลูกใหญ่ ที่มาของชื่อนี้ก็เพราะว่าหิมะที่เขานี้จะใช้เวลานานกว่าจะละลาย ทำให้ในช่วงฤดูหนาวที่นี่จึงเต็มไปด้วยหิมะสีขาวโพลน เปรียบเสมือน 'ภูเขาหิมะ' นั่นเอง และทำให้หลายคนเรียกที่นี่ว่า 'สวิตเซอร์แลนด์เกาหลี'

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พร้อมเสริฟเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการนำผักหลาก หลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอน หมู รวมกันในหม้อ และจะเติมด้วยน้ำซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริ่มรับประทาน ก็จะนำอุด้งลงต้มอีกครั้ง จะทานพร้อมกับข้าวสวย หรืออุด้งก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของน้ำซุป ผักต่างๆในหม้อ ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอน้ำจิ้มเกาหลี เติมเพิ่มรสชาติ
วันที่สาม  กิมจิ+ฮันบก - ฮ็อกเกตนามู – อเมทิส - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ชมซากุระ ณ ถนนยออีโด – ช็อปปิ้งย่านถนนฮงแด - ร้านละลายเงินวอน
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
        
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอน กิมจิ  เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิเกาหลีและสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำกิมจิ และให้ท่านพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและให้ท่านได้ใส่ชุดฮันบก ชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้ เพื่อถ่ายรูปในสตูดิโอที่สวย และใหม่ที่สุดในประเทศเกาหลีเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยาจากนั้นนำท่านเลือกซื้อ อเมทิส เป็นหินที่มีพลังในการบำบัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่  ขจัดความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค  สามารถปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ได้ โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงเข้ม มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหูและสร้อย และนิยมใช้ในการแก้ไขฮวงจุ้ยที่ไม่ดีภายในบ้านด้วย 
พาท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ Everland เป็นสวนสนุกกลางแจ้งของประเทศเกาหลีใต้ สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จัดตามตารางประจำวัน ด้วยบัตรเข้าชมแบบ Big 5 ชอบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกและ Outlet 

อาหารเที่ยงอิสระอาหารเที่ยง ณ สวนสนุก 
 
นำท่านชมซากุระ ณ ถนนยออีโด เส้นทางยุนจุงโนเป็นเส้นทางที่อยู่ทางด้านหลังตึก National Assembly building ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะยออิโด เกาะกลางน้ำขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโซลเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ค่ะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเกาหลีใต้เลยทีเดียว ด้วยเป็นถนนสายซากุระที่มีต้นซากุระมากกว่า 1,400 ต้น เรียงรายเป็นทางยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตร และจะเริ่มผลิดอกบานในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี กลายเป็นอุโมงค์ดอกไม้ที่สวยงามดุจดังภาพวาดที่มีชีวิต นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยออิโดยังจะได้พักผ่อนหย่อนใจและสนุกสนานไปกับกีฬากลางแจ้งหลากหลายประเภท ภายในสวนยออีโดริมแม่น้ำฮัน ซึ่งรายล้อมไปด้วยทัศนียภาพอันแสนวิเศษอีกด้วย
จากนั้นพาท่านสู่  HONGDAE SHOPPING STREET  ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ   ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า หลากหลายแบรนด์ดังที่กำลังเป็นที่นิยมในเกาหลี เช่น ETUDY, SKINFOOD, IT’S  SKIN, CLUB CLIO, BANILACO. THE FACE SHOP, NATURE REPUBLIC ฯลฯ มีให้ท่านได้เลือกซื้อ อย่างมากมาย และยังสามารถมอบเป็นของฝากให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วย 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาธิ เช่น ขนมขบเคี้ยว ช็อคโกแล็ค กิมจิ มาม่า รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กระทะ ซอสปรุงรส และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พร้อมเสริฟเมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเป็นการนำเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนำไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนั้นจะย่างเป็นชิ้นพอใกล้สุกแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นพอดีคำ ทานกับเครื่องเคียงจำพวกผัก กระเทียม
วันที่สี่   ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - พระราชวังชางด็อกกุง - SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)- ศูนย์เครื่องสำอางค์ – DUTYFREE   -  คลองช็องกเยช็อน -  ช้อปปิ้งเมียงดง
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกาย หรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี และนำท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung)  เป็นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี ที่เคยมีการปกครองด้วยระบบกษัตริย์ จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก พระราชวังแห่งนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นพระราชวังหลวง สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชชอนหลายพระองค์ จนถึงพระเจ้าชุนจง (Seonjeong) ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ ที่สิ้นพระชนม์ลงในปี ค.ศ.1926 ดังนั้น ทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้อนุรักษ์พระราชวังแห่งนี้เอาไว้อย่างดีที่สุด  
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หอคอยกรุงโซล ซึ่งอยู่บนภูเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติ อัน ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ ประเภทเวชสำอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เครื่องสำอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีก มากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยังมีครีมที่โด่งดัง  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ำแตก , BB Cream , etc

อาหารเที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู Bibibap+Soup
 
จากนั้นนำท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี DUTY  FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ 
นำท่านสู่ คลองชองเกชอน ลำธารชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) เป็นลำธารที่มีความยาว 5.84 กิโลเมตรไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ในปี ค.ศ. 1958 ได้มีการถมเพื่อทำถนนจากเดิมที่เป็นลำธารธรรมชาติ และได้เริ่มมีการปรับปรุงพื้นที่อีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2003 โดยใช้เวลาในการปรับปรุงทั้งสิ้น 2 ปี และ 3 เดือน เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกลางเมือง มีสะพานข้ามคลองทั้งหมด 22 สะพาน ลำธารชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามให้ชื่นชม 
จากนั้นถึงเวลาพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี้โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนมเช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิ้มลองไอศกรีม  2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี้  และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่อย

อาหารค่ำอิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการช็อปปิ้ง
วันที่ห้า  สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม
 
จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน

เดินทาง10:20 น.เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 629

สถานที่15:50 น.ถึงเดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top