ทัวร์เกาหลี SEOUL PRETTY
รหัสทัวร์
     KREJ2_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เกาหลี SEOUL PRETTY
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     เกาหลี
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     24,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - อินชอน - เกาะนามิ - ซูวอน - ป้อมฮวาซอง(หรือ Ski Resot ม.ค-ก.พ.) - ทำกิมจิ - อิสระเอเวอร์แลนด์ - ช็อปปิ้งตลาดทงแดมุน - พระราชวังเคียงบกกุง - เอ้าท์เล็ต - ศูนย์โสม - เมียงดง - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร์ - ตลาด ฮงแด – ซูเปอร์ละลายเงินวอน - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
วันที่ 3 - 6 มีนาคม 2561
วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2561
วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2561
วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2561
วันที่ 6 - 10 เมษายน 2561
วันที่ 13 - 17 เมษายน 2561
วันที่ 20 - 24 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

bookmarkวันแรก     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

สถานที่21.00 น.คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวย ความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
วันที่สอง     อินชอน - เกาะนามิ - ซูวอน - ป้อ มฮวาซอง(หรือ Ski Resot ม.ค-ก.พ.)

สถานที่06.55น.เดินทางถึงสนามบินอินชอน  ประเทศเกาหลีใต้  (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี ) หลังจากนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เกาะนามิ ตั้งอยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ลงเรือเฟอร์รีข้ามไปยังเกาะ(ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ  สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับ คู่รัก ที่มาเยี่ยมเยือนนำทุกท่านย้อนรอยสถานที่ถ่ายทำละครและภาพยนตร์ อาทิ ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย “เพลงรักในสายลมหนาว” (Winter Love Song) ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติกพร้อมถ่ายรูปปั้นดาราแสดงนำ BAE YONG JOON, CHOI JI WOO เพื่อเก็บเป็นภาพความประทับใจ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้สูงสุดในเอเชียเรื่องกวนมึนโฮ และภายในเกาะนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่นปั่นจักรยานชมวิวเหมือนในละคร หรือชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ
 
อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี้(1)

บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress) ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน ทางตอนใต้ของกรุงโซล ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 1794-1796 โดยพระเจ้าจองโจ พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 22 ซึ่งคนไทยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีจากซีรีย์ยอดนิยมเรื่อง ลีซาน เพื่อใช้เป็นที่ประทับ และเป็นที่ฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน (องค์ชายซาโด) นับเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคโจซอน (Joseon) เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ กำแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตู ในแต่ละทิศมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม รวมทั้งศาลาที่ชื่อว่า Hwahongmun ป้อมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐ โดยจะมีรูขนาดที่พอดีสำหรับใช้เป็นจุดยิงปืน หรือธนูได้ เชื่อกันว่าเป็นการสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุคนั้น และที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการสู้รบ และถูกทำลายไปหลายส่วน แต่ก็มีการบรูณะขึ้นใหม่ตามรูปแบบดั้งเดิม ปัจจุบันจะมีการแสดงหลายแบบที่บริเวณนี้ เช่นการเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เป็นต้น(กรณีในช่วงที่ลูกค้าเดินทางช่วง ม.ค.-ก.พ.ยังมีหิมะเราจะนำท่านเดินทางไปลานสกีแทนโปรแกรมป้อมปราการฮวาซอง) หรือ จากนั้นให้ท่านได้สนุกกับการ เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (Night Ski) ประกอบไปด้วยเนินสกีถึง 2 เนินด้วยกัน (**ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตราย ในการเตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันนํ้า หรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ควรขอคำแนะนำและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสำคัญ 

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(2) 

พักที่ SUWON : Amour&Symphomy hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม     ทำกิมจิ - อิสระเอเวอร์แลนด์ - ช็อปปิ้งตลาดทงแดมุน

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(3)

จากนั้นท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ พาท่านไปเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิของชาวเกาหลีใต้ กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ยว และมีกลิ่นฉุน ท่านยังสามารถลองสวมใส่ ชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกนำท่านสนุกสนานกับ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี ซึ่งได้ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาท่านจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นไปกับเครื่องเล่นมากมายหลากหลายชนิด โดยท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง กับบัตร DAY PASS อาทิเช่น รถไฟความเร็วสูง T-Express, รถไฟเหาะ, ท่องไปกับโลกของ สัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่ แรกของโลก, ชมสวนดอกไม้ ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนเมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ)
 
อาหารเที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(4) 

จากนั้นนำท่านอปปิ้งที่ตลาดดัง ตลาดทงแดมุน(Dongdaemun Market)ที่ตลาดนี้ เราสามารถซื้อข้าวของ และต่อราคาได้อย่างสนุกสนานเพราะมีร้านค้า ต่างๆมากมายตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืนสินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้คือเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน รองเท้า เครื่องกีฬา

อาหารค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(5)

พักที่ Biz,Mate,Maru,Coop City (In Seoul) หรือเทียบเท่า
วันที่สี่     พระราชวังเคียงบกกุง - เอ้าท์เล็ต - ศูนย์โสม - เมียงดง

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(6)

จากนั้นเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ย้อนอดีตสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกาหลี แวะถ่ายรูปด้านหน้าทำเนียบ ประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์) ซึ่งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ ด้านหลังด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม 
หลังจากนั้นจะนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบ๊อกพระราชวังโบราณใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี พระราชวังแห่งนี้ มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์สร้างขึ้ นในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็ นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุดจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ อีกมากมาจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ อีกมากมาย

อาหารเที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(7)

จากนั้นนำท่านเดินทางไป ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่้ให้ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑ์ที่ผลิดจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ร้านเครื่องสำอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้ เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทยจากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ (HOKGENAMU/Raisin Tree Shop) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยาจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ย่านเมียงดงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลามท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ Laneige Etude,IIope, Charmzone, Skin food, Face Shopเครื่องประดับ,ซีดีเพลง,วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ฮิตตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูป ดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(8)

พักที่ Biz,Inter City,Prime is Seoul หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า     ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร์ - ตลาด ฮงแด – ซูเปอร์ละลายเงินวอน - กรุงเทพฯ

อาหารเช้ารับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก(9)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น น้ำมันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีนำท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้ามก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง จากนั้นให้ท่านชมเลือกซื้อตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ ในแบบต่างๆ กลับไปเป็นของฝากได้ที่ด้านล่างของโซลทาวเวอร์ได้อีกด้วยจากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(10)  

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นร้านค้าขนาดใหญ่ที่มี 2 ชั้น เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยนิยมแวะซื้อของฝากของขวัญกลับบ้าน โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของแห้งที่สามารถเก็บไว้ได้นานๆ โดยไม่บูดเสีย เช่น บะหมี่เกาหลี ส่าหร่าย ขนม ลูกอม ขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมบรรจุถุงสุญญากาศ ตะเกียบ เป็นต้น

จนถึงเวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ

เดินทาง21.25 น.นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 657 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
สถานที่01.10 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top