ทัวร์อเมริกาตะวันออก East Coast USA
รหัสทัวร์
     USAVT1_Cx/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อเมริกาตะวันออก East Coast USA
สายการบิน
     Cathay Pacific (CX)
ประเทศ
     อเมริกา
ระยะเวลา
     10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     109,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
นิวยอร์ค            อดีตเมืองหลวงเก่าที่เป็นนครแห่งความมั่งคั่ง และทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี
ฟิลาเดลเฟีย         เมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้
วอชิงตัน ดี ซี    เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ เป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญ 
แฮร์ริสเบิร์ก         เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า เป็นที่ตั้งของโรงงานช็อคโกแล็ตแสนอร่อยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
บอสตัน             จุดกำเนิดอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และบ้านเกิดของครอบครัวจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางของการศึกษามีสถาบันมากกว่า 60 แห่ง และที่โด่งดังไปทั่วโลก ได้แก่ Harvard University และ Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ร็อคพอร์ต         เมืองเล็กๆน่ารัก เงียบสงบริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตอนเหนือของรัฐแมสซาชูเซตส์

กำหนดการ
วันที่ 31 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 9 เมษายน 2561
วันที่ 14 - 23 เมษายน 2561
วันที่ 27 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     23 มี.ค. 61 

bookmarkกรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นิวยอร์ค

สถานที่08.30 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แถว M ประตูทางเข้าหมายเลข 6 -7 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 
(กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
 
เดินทาง11.40 น.ออกจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง โดยสายการคาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX750
 
สถานที่15.30 น.เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
 
เดินทาง16.20 น.เดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค โดยสายการคาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX840
      +++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
 
สถานที่19.05 น.เดินทางถึง สนามบินจอห์นเอฟเคนเนดี้ มหานครนิวยอร์ค   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว   

พักที่ Crowne Plaza Newark Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 
นิวยอร์ค- ฟิลาเดลเฟีย-วอชิงตัน ดีซี

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  ชมเมืองฟิลาเดลเฟีย เมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา  ชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell สัญลักษณ์ของการตั้งประเทศ ชมหอแห่งเสรีภาพ Independence Hall สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า“สหรัฐอเมริกา” (United State of America)  
 
อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางโดยรถบัสบ่ายนำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี มลรัฐแมรี่แลนด์และเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ เป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Holiday Inn Chantilly Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 
วอชิงตัน ดีซี-แฮริสเบิร์ก

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
นำท่านชม กรุงวอชิงตันดีซี โดยเริ่มต้นจากทำเนียบขาว ที่พำนักของประธานาธิบดี จุดเด่นที่พลาด ไม่ได้อีกที่คือเสาสูงที่ทำจากหินอ่อนและตั้งตระหง่านอย่างเห็นได้ชัด คือ อนุสาวรีย์วอชิงตัน ซึ่งมี ความสูง 555  ฟุต ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของโดมสีขาวซึ่งสร้างเป็นที่รำลึกถึงประธานาธิบดี เจฟเฟอร์สัน และชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีคนที่ 16   ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือประธานาธิบดีลินคอร์น  จากนั้นชมและถ่ายรูปภายนอกกับทำเนียบขาวหรือ White House บ้านอย่างเป็นทางการและสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1800 ด้วยหินทราย และสีขาวในสไตล์จอร์เจียนยุคหลังและกลายเป็นที่อยู่อาศัยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกคน รวมทั้งชมตึกรัฐสภา ซึ่งเป็นที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร  
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
สถานที่บ่ายนำท่านชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846  โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษสถาบันสมิธโซเนียนยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ ได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13  แห่งไว้ด้วยกัน เช่น National Museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกันโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5  กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16  ของฝรั่งเศส  ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแต่ มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบินอวกาศ  นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลองหินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

พักที่ Radisson Harrisburg Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 
แฮริสเบิร์ก-โรงงานผลิตช็อคโกแลต-วู๊ดบิวรี่พรีเมี่ยมเอ๊าท์เลท-นิวลอนดอน

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านชมโรงงานผลิตช็อคโกแลต ชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแล็ตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแล็ตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากที่ระลึก ณ Hershey’s Chocolate World จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่  วูบิวรี่พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท (Woodbury Outlets) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกา โดยมีร้านค้า มากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ และสินค้าก็มีคุณภาพดี ตั้งแต่ทั่วไปจนถึงแบรนเนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia, Armani และอื่นๆ อีกมากมาย 
                        ***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***

สถานที่บ่ายอิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองนิวลอนดอน New London เมืองเล็กๆในมลรัฐคอนเนคติคัต เขตนิวอิงแลนด์ และอยู่ห่างจากบอสตันประมาณ 130 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hampton Inn หรือระดับเทียบเท่า


นิวลอนดอน- ร็อคพอร์ต-ซาเล็ม - บอสตัน

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองร็อคพอร์ท Rockport เมืองเล็กๆริมทะเล ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของคาบสมุทร Cape Ann ทางตอนเหนือของรัฐแมสซาชูเซตส์ เมืองเล็กๆที่มีประชากรไม่ถึงหมื่นคน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านเดินเล่นบริเวณ Front Beach ชายหาดเล็กๆ ติดมหาสมุทรแอตแลนติก ชมหาดทรายที่มีหินเรียงรายตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใส ให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย  แล้วนำท่านสู่ Bearskin Neck Street เป็นถนนสายเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟ,ร้านแกลอรี่ และร้านขายของที่ระลึก ซึ่งทุุกร้านจะตกแต่งและทาสีสันอย่างสวยงาม ทำให้บ้านและร้านค้าเต็มไปด้วยสีสันน่ารักๆ มากมาย รวมถึง Motif Number 1 ที่เป็นอาคารเล็กๆหลังสีแดงที่ตั้งอยู่ริมทะเล หรือรู้จักกันในนาม Fishing Shack สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วง 1840s และยังปรากฎอยู่ในการ์ตูนเรื่อง Finding Nemo เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกันมาก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองพร้อมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกหรือจะนั่งจิบชา กาแฟตามอัธยาศัย 
 
อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
เดินทางโดยรถบัสบ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองซาเล็ม Salem เป็นเมืองเก่าแก่หลายร้อยปี ติด Top 15 เมืองเก่าของอเมริกา เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแม่มดเซเล็ม ซึ่งใครที่ชอบดูหนังหรือเรื่องราวตำนานแม่มดก็จะรู้ว่าอยู่ที่นี่นั้นเอง โดยโด่งดังขึ้นมาจากคดีล่าแม่มดในซาเล็ม The Salem Witch Trials ในปี ค.ศ. 1692 ที่จุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มเด็กสาวในเมืองเกิดอาการผิดปกติที่ไม่สามารถหาคำอธิบายได้ จนผู้คนเชื่อว่าเป็นฝีมือของแม่มด จนนำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของอเมริกา ปัจจุบันซาเล็มกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการล่าแม่มดไปแล้ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
นำท่านชมเมืองซาเล็ม ที่ตกแต่งบ้านเรือนและแต่งกายตามแม่มดในตำนาน นำท่านแวะถ่ายรูปภายนอกกับพิพิธภัณฑ์แม่มดซาเล็ม Salem Witch Museum พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการแบบทั่วไป แต่เป็นการแสดงหุ่นเล่าเรื่องการล่าแม่มดแห่งซาเล็มในปี 1692 แบบแสงสีเสียงประกอบในห้องแบบโรงละคร พร้อมทั้งสิ่งของที่เกี่ยวข้อง และประวัติของลัทธิเพแกน เวทมนตร์ และการไล่ล่าผู้คิดต่างในกรณีต่าง ๆ ของอเมริกานับตั้งแต่แม่มด  ลัทธิคอมมิวนิสต์จนถึงชุมชนเกย์  ซึ่งในส่วนของร้านค้าส่วนใหญ่มีจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาทิ พวงกุญแจเครื่องประดับที่ทำเป็นรูปหรือสัญลักษณ์ของแม่มดด้วย จากนั้นเดินทางสู่ Salem Maritime Historic Site สถานที่ประวัติศาสตร์อีกแห่งที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองซาเล็มในอดีตที่เป็นเมืองท่าที่สำคัญในช่วงสหรัฐอเมริกายุคแรก  เป็นเมืองท่าสำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับชาวต่างชาติ อาทิ สำลี เหล้า น้ำตาล หรือแม้แต่การค้าทาสและยังเป็นที่ค้าขายและหมู่บ้านของชาวอเมริกันพื้นเมือง ซาเลมแห่งนี้ได้ถูกตั้งถิ่นฐานโดยชาวยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2169 โดยจะเห็นได้จากตึกและอาคาร 9 หลัง ที่อยู่รอบๆบริเวณนี้ ที่มีการก่อสร้างสไตล์โคโลเนียล นอกจากนี้ยังมีเรือ Friendship of Salem ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณท่าเรือและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซาเล็ม  ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสถานที่ประวัติศาตร์ จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองบอสตัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Holiday Inn Boston Peabody หรือระดับเทียบเท่า

 
บอสตัน-เคมบริดจ์-บอสตัน

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตเคมบริดจ์ นำท่านชมและถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Harvard University มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกาและเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับต้นๆของโลก จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช King Bhumibol Adulyadej Square ที่สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯทรงเสด็จร่วมงานพิธีฉลองอย่างเป็นทางการ เมื่อ 14 ส.ค. 2535 เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงพระราชสมภพที่นี่ ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าอานันทมหิดลกำลังทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด Harvard University ที่อยู่บริเวณที่ใกล้เคียงกับจัตุรัสแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชมมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านเทคโนโลยีมากที่สุดของอเมริกา ซึ่งอาคารส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยล้วนเป็นตึกรูปร่างแปลกตาและภายในมหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมไว้ให้ทดสอบความท้าทายทางวิทยาศาสตร์หลากหลายกิจกรรม
 
อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สถานที่บ่ายนำท่านชมเมืองบอสตัน จุดกำเนิดอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และบ้านเกิดของครอบครัวจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางของการศึกษามีสถาบันมากกว่า 60 แห่ง โดยเริ่มจาก Freedom Trail ทางเดินที่ปูด้วยอิฐสีน้ำตาลแดง มีความยาวถึง 2.5 ไมล์ เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น บอสตัน คอมมอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะใจกลางเมืองบอสตัน มีเนื้อที่ 125 ไร่ โดยบริเวณใกล้ ๆ กันนั้นเป็นที่ตั้งของ Old State House  อาคารที่สร้างด้วยอิฐสีแดง สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1713 เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเคยเป็นอาคารที่ประชุมของข้าหลวงที่อังกฤษส่งมาปกครองอาณานิคม ด้านหน้าของอาคารเป็นสถานที่เกิดการสังหารหมู่ที่บอสตัน ในปี ค.ศ. 1770 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทหารอังกฤษยิงใส่กลุ่มชาวอาณานิคมที่ทำการประท้วงอังกฤษหลังจากสงครามประกาศอิสรภาพ อาคารหลังนี้ถูกใช้เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาลประจำรัฐ ก่อนที่จะย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ที่บีคอนฮิลล์ในปัจจุบัน  และไม่ห่างจาก Old State house  เป็นที่ตั้งของ Faneuil Hall และ Quincy Market อันเป็นอาคารตลาดกลางอันเก่าแก่ของบอสตันโดยบริเวณชั้นล่างเป็นตลาดขายของ ส่วนชั้นที่สองเป็น ห้องประชุมขนาดใหญ่มีชื่อว่า “CRADLE OF LIBERTY”  ที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่มีสีสันของเมือง นำท่านแวะถ่ายรูปย่าน Beacon Hill ย่านเล็กๆ แต่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ด้วยการผสมผสานอาคารอิฐสีส้มน้ำตาลที่ดูงามสง่า รวมถึงถนนหินกรวดของยุคเก่าเข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมสมัย และเป็นย่านที่มีคนสำคัญๆพักอาศัย อาทิ สมาชิกรัฐสภาและบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย ก่อนนำท่านสู่ Copley Square จตุรัสกลางเมืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอ่าวแบ็ค เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆทางประวัติศาสตร์มากมายไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ทรินิตี้ โบสถ์ที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของเมืองบอสตัน โดยโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1872-1877 และเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และใกล้กันนั้นเป็นที่ตั้งของโบสถ์โอลด์เซ้าท์ หรือ โบสถ์นิวโอลด์เซ้าท์ โบสถ์เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1874 ถูกสร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค ซึ่งได้รับการออกแบบโดย Charles Amos Cummings และ Willard T. Sears เป็นหนึ่งในชุมชนทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาอีกแห่งหนึ่ง 

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Holiday Inn Boston Peabody หรือระดับเทียบเท่า


 
บอสตัน-นิวยอร์ก – ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ-ตึกเอ็มไพร์สเตท

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก อดีตเมืองหลวงเก่าที่เป็นนครแห่งความมั่งคั่งและทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)

อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางโดยเรือบ่ายนำท่าน ล่องเรือสู่เกาะลิเบอร์ตี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของฝั่งเมืองแมนฮัตตัน ชมเทพีแห่งสันติภาพที่ประชาชนของประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับประชาชนนครนิวยอร์ก ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของแมนฮัตตันของมหานครนิวยอร์ค และนิวเจอร์ซี่ได้จากจุดนี้ จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวบนตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Buildingตั้งอยู่บนเกาะแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นหนึ่งในอาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก  ตัวอาคารสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี มีความสูงทั้งสิ้น 102 ชั้น ตกแต่งด้วยศิลปะอาร์ตเดคโค  มีเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 2,158,000 ตารางฟุต เริ่มสร้างเมื่อ ค.ศ. 1929 แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1931 ชื่อตึกหลังนี้ได้มาจากชื่อเล่นของนครนิวยอร์ก และหลังจากสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1931  ตึกเอ็มไพร์สเตทเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกนานกว่า 40 ปี โดยปัจจุบันมีความสูงเป็นอันดับที่ 14 ของโลก และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื่องนำมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญๆ อาทิ Sleepless in Seattle, King Kong เป็นต้น

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Crowne Plaza Newark Hotel หรือระดับเทียบเท่า                     
นิวยอร์ก-ไทม์สแควร์- Central Park - ช้อปปิ้ง- สนามบิน

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่านชม มหานครนิวยอร์ค  เริ่มตั้งแต่นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานบรู๊คลิน ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและสวยงามมากเป็นที่โด่งดังในการถ่ายละครต่างๆ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ Ground Zero เป็นบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึก World Trade Central ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ ในปี 2001 จากนั้นนำทุกท่านไปย่านไทม์สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจของนิวยอร์ก ให้อิสระทุกท่านในการถ่ายรูปเดินซื้อของกับบรรยากาศที่มีแสง สี เสียงงามเลิศ 
***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***

สถานที่บ่ายนำท่านชมเซ็นทรัลปาร์ค Central Park สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนิวยอร์กและเป็นที่โด่งดังมากในการถ่ายทำหนังเรื่องดังต่างๆ พร้อมกับบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ จากนั้นนำท่านชมร็อคกี้เฟลเลอร์เซนเตอร์ Rocket feller Centerถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) ซึ่งเป็นแหล่งช้อบปปิ้งที่หรูหราที่สุดในนิวยอร์ค และบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางลานไอซ์สเก็ตที่สวยหรู ที่เปิดให้คนเข้าไปเล่นและถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน 
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินจอห์น เอฟ เคเนดี้ 
นิวยอร์ค-ฮ่องกง

เดินทาง00.55 น.เดินทางออกจากมหานครนิวยอร์ค โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX845
****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

สถานที่05.40 น.เดินทางถึงฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 
เดินทาง09.10 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์  เที่ยวบินที่ CX619
(เดินทางเดือน มี.ค.-เม.ย. ไฟล์ทบินจะเป็น CX705 เวลา 08.00-10.05)
 
สถานที่11.20 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....


 

Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top