ทัวร์อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน ซาน ฟรานซิสโก – ลาส เวกัส – แอลเอ
รหัสทัวร์
     USAGOT2_CZ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน ซาน ฟรานซิสโก – ลาส เวกัส – แอลเอ
สายการบิน
     CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
ประเทศ
     อเมริกา
ระยะเวลา
     9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     73,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กวางเจา – ซาน ฟรานซิสโก - เที่ยวซาน ฟรานซิสโก – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ยอดเขาทวินพีค – ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท – เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส - ชมแกรนด์แคนย่อน – เดินบน Skywalk (ยังไม่รวมค่าเข้าชม) - ลาส เวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม - เที่ยวดิสนีย์แลนด์ปาร์ค (ยังไม่รวมค่าเข้าชม)
อนาแฮม – Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล 
กำหนดการ
วันที่ 16 - 24 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

bookmark

วันแรก กรุงเทพฯ – กวางเจา – ซาน ฟรานซิสโก 
12:30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ (CZ) ประตู 9 แถว U พบเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก
15:35 น. ออกจากประเทศไทย สู่กวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 3082
19:20 น. เดินทางถึงกวางเจา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
22:00 น. ออกเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก โดยเที่ยวบินที่ CZ 657
19:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา **เวลาที่ลอสแอนเจลิส จะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 14 ชม** 
  ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
19.10 น. ถึงสนามบินซาน ฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้า นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CROWNE PLAZA UNION CITY หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เที่ยวซาน ฟรานซิสโก – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟยอดเขาทวินพีค – ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท –  เฟรสโน 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซาน ฟรานซิสโก (San Francisco)   นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนิวยอร์ก นำท่านสู่ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์  อันงดงามของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเป็นที่ตั้งของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก จากนั้นนำท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรือจะผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต จากนั้นพาท่านถ่ายรูปและชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย เดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อันดับ 5 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 ชั้น ทำให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON FRESNO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สุด ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren,  Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite
กลางวัน
อิสระอาหารกลางวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ จนเข้าสู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City) โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา เมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเต็มที่บนถนน Strip
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EXCALIBUR หรือเทียบเท่า
ในยามค่ำคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรือเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์หน้าโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุที่สวยงามตระการตา 
   

วันที่สี่ อิสระเต็มวัน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน   
*** กรณีท่านที่ต้องการเข้าชมอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อนและสกายวอล์ค มีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ 2,800 บาท ต่อท่าน 
กรุณาแจ้ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง ***
กลางวัน/ค่ำ
อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EXCALIBUR หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ลาสเวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่นครลอส แอนเจลิส  (Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง โดยระหว่างทางผ่านออนตาริโอ มิลล์ ( Ontario Mills )ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store ระยะทาง 361 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.
กลางวัน
อิสระอาหารกลางวัน
เดินทางสู่เมืองอนาแฮม (Anaheim) เมืองแห่งความสนุกสนานเป็นที่ตั้งของดีสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park ) ระยะทาง 60 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WYNDHAM ANAHEIM หรือเทียบเท่า

วันที่หก อิสระเต็มวัน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน
*** กรณีท่านที่ต้องการตั๋วเข้าสวนสนุกเป็นแบบ ONE DAY 1 PARK TICKET มีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ 2,000 บาท ต่อท่าน  
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง ***
กลางวัน/ค่ำ
อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม WYNDHAM ANAHEIM หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด
นาแฮม – Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล –  สนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนนHollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกชื่อ อาทิเช่น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ ชมด้านหน้าโรงละครไชนีส เธียเตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด   ที่ด้านหน้าจะเต็มไปด้วยรอยประทับมือของดาราชื่อดังต่างๆมากมาย ชมดอลบี เธียเตอร์ (DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ์   จากนั้นนำท่านเข้าชมโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล (Universal Studios) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่  ระยะทาง 53 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันภายในโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล
บ่าย ให้ท่านได้อิสระ ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบฉากอย่างละเอียดที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของ อาทิเช่น ฉากน้ำท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุดตัวในรถไฟใต้ดินหรือชมโชว์การแสดงพาดโผนที่ตื้นเต้นเร้าใจ หรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นทันสมัย อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
หลังอาหารค่ำนำท่านเดินทางสู่สนามบินลอส แอนเจลิส 
23.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินที่ CZ 328  ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

วันที่แปด
***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
  ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

วันที่เก้า กวางเจา – กรุงเทพฯ
05.40 น. ถึงสนามบินกวางเจา แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง
08.45 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ CZ 357
10.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ 

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top