ทัวร์อเมริกาตะวันตก WEST COAST OF USA 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์
     USAVTG09_CX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อเมริกาตะวันตก WEST COAST OF USA 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
     Cathay Pacific (CX)
ประเทศ
     อเมริกา
ระยะเวลา
     9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     90,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวอเมริกาอย่างแตกต่าง…. สัมผัสบรรยากาศเมืองริมทะเล ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของอเมริกา พร้อมชิมไวน์รสเลิศ
ซานฟรานซิสโกโซลแวง - ซานต้าบาร์บาร่า - ลอสแองเจลิส - ลาสเวกัส
ซานฟรานซิสโกชมสวน Japanese Garden Tea - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก
 Fisherman’s Wharf-Pier 39 สะพานโกลเด้นเกท - เที่ยวเมืองของชาวแดนิชแห่งเดียวในอเมริกาที่โซลแวง
ชิมไวน์รสเลิศที่ Santa Ynez Valley เมืองซานต้าบาร์บาร่า - ลอสแองเจลิส
สนุกกับโรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - ลาสเวกัส - ท่องเมืองแห่งแสงสีและคาสิโน - ช้อปปิ้ง
กำหนดการ
วันที่ 18 - 26 มีนาคม 2561
วันที่ 6 - 14 เมษายน 2561
วันที่ 12 - 20 เมษายน 2561
วันที่ 1 - 9 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ก.พ. 61 

bookmark
 
กรุงเทพฯ-ซานฟรานซิสโก-ซีวิคเซนเตอร์-ยอดเขาทวินพีค-สะพานโกลเด้นท์เกท

สถานที่05.00 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แถว M ประตูทางเข้าหมายเลข 6 -7 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 
(กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
 
เดินทาง08.25 น.ออกจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง โดยสายการคาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX700
(เดินทางเดือนเม.ย.-พ.ค.2561 เวลาบินจะเปลี่ยนเป็น 08.15 น.)
 
สถานที่12.10 น.เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
 
เดินทาง13.30 น.เดินทางสู่นครซานฟรานซิสโก โดยสายการคาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX870
(เดินทางเดือนเม.ย.-พ.ค.2561 เวลาบินจะเปลี่ยนเป็น 14.15-11.50 น.)
      +++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
 
สถานที่11.50 น.ถึงนครซานฟรานซิสโก (ในวันเดียวกัน) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซานฟรานซิสโก นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เป็นเมืองสำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นผู้นำทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและวัฒนธรรม ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวซานฟรานซิสโกและชายฝั่งแปซิฟิคถือเป็นเมืองที่น่าไปเยืยนมากที่สุดอีกเมืองหนึ่งของอเมริกา ด้วยธรรมชาติอันงดงาม ทั้งภูมิประเทศแบบหุบเขาและทัศนียภาพริมอ่าว สภาพอากาศที่ไม่ร้อนและหนาวจนเกินไป อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอันถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อย่างสะพานโกลเด้นท์เกทด้วย นำท่านเที่ยวชมเมือง ซานฟรานซิสโก San Francisco นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ นำท่านสู่ ซีวิคเซ็นเตอร์ (Civic Center) ศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆ ก่อนนำท่านขึ้นยอดเขาทวินพีค(Twin Peaks) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองซานฟรานซิสโก  ชมสะพานโกลเด้นท์เกท (Golden Gate Bridge) สัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก สะพานแขวนที่ทาสีแดงสด เพื่อป้องกันไม่ไห้เหล็กซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของสะพานเกิดสนิมเนื่องจากเกลือของลมทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก สะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมของโลกยุคปัจจุบัน ตั้งอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโก เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คือมีระยะทาง 2.7 กิโลเมตร สูง 223.5 เมตร มีโครงสร้างแข็งแรงที่ทอดข้ามอ่าวทางตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Holiday Inn Civic Center Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 
ซานฟรานซิสโก--ล่องเรือชมอ่าว-Fisherman’s Wharf-Pier 39-ถนนลอมบาร์ด - อลาโม่สแควร์- Painted Ladies-ชมสวนญี่ปุ่น Japanese Garden Tea อันโด่งดัง

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) ในสมัยก่อนฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเพียงท่าเรือที่ชาวประมงใช้เป็นที่ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าพวกสัตว์ทะเลที่จับมาได้ในแต่ละวันเท่านั้นเอง แต่ปัจจุบันนี้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ โดยเฉพาะตรงบริเวณท่าเรือ 39 หรือ Pier 39 ท่าเรือสัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก ซึ่งจะเต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านอาหารขึ้นชื่อและมีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงความสนใจให้กับผู้ที่มาเยือนท่าเรือแห่งนี้นอกจากร้านค้าและร้านอาหารจำนวนมากตรงบริเวณท่าเรือ 39 ที่นี่ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือ สิงโตทะเล ที่มานอนอาบแดดกันนับร้อยตัวในช่วงฤดูหนาว นำท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่อดีตเคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาและชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ และให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
สถานที่บ่ายนำท่านชม ถนนลอมบาร์ด Lombard Street หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าถนนลำบาก ตั้งอยู่ในย่าน Russian Hill เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 เพื่อเชื่อมถนนไฮด์กับถนนลิเวนเวิร์ทโดยไต่ลงมาตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างทางคดเคี้ยวนี้ตกแต่งต้นไม้และดอกไม้สวยงามและมีบันไดคนเดินทั้งสองข้างทาง จากนั้นนำท่านสู่อัลลาโม่สแควร์ Alamo Square เพื่อชมและถ่ายรูปภายนอกกับสถาปัตยกรรมแบบโดมโค้งสไตล์วิคตอเรียผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบอเมริกาที่รู้จักกันในนาม Painted Ladies หนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่ฮอลลีวู้ด นิยมมาถ่ายทำภาพยนตร์ และเป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกัน นิยมมาถ่าย Pre Wedding กันมากที่สุด  จากนั้นนำท่านชมสวนญี่ปุ่น Japanese Garden Tea สวนสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นที่มีความงดงามอย่างมาก ถือเป็นสวนญี่ปุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาตั้งอยู่ภายใน  Golden Gate Park  พรั่งพร้อมไปด้วยดอกไม้และต้นไม้และสมุนไพรหลากหลายชนิด รวมทั้งทะเลสาบ,น้ำตกและสายน้ำ ซึ่งภายในสวนยังมีอาคารไม้สไตล์ญี่ปุ่นจัดเป็น  Tea House ซึ่งบริการชาและเครื่องดื่ม รวมถึงของว่างต่างๆ ไว้บริการในราคาไม่แพง ท่านสามารถนั่งพักผ่อนคลายอริยาบถหรือจะลองชิมชาญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นได้ตามอัธยาศัย
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Holiday Inn Civic Center Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 
ซานฟรานซิสโก- Gilroy Premium Outlet-โซลแวง

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ Gilroy Premium Outlet ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น Adidas, Nike, Puma, Aldo, Asics, Banana Republic, Boss, Calvin Klein, Clarks, Coach, Cole Haan, Columbia, Converse, DKNY, Ecco, Gap, Guess, Samsonite ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50% (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าหรืออิสระท่องเที่ยวอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)
 
สถานที่บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองโซลแวง เมืองที่ได้ชื่อว่า Danish Town ที่อยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองเล็กๆ แห่งนี้เป็นที่ตั้งรกรากของชาวเดนมาร์ก-อเมริกัน ที่ย้ายมาปักหลักตั้งแต่ปี 1911 ทำให้ได้รับวัฒนธรรมของชาวแดนิช อาคารบ้านเรือนต่างๆ ตกแต่งด้วยสีสันสดใส มีทั้งร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านไอติม เป็นต้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชมเมืองโซลแวง ชม Old Admission Santa Ines ก่อตั้งโดยนักบุญฟรานซิส เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1804 และเป็น 1 ใน 21 โบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นตามชายฝั่งทะเลแปซิฟิกอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำท่านชมและถ่ายรูปกับจัตุรัสทิโวลีและกังหันลมอันเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นชุมชนของชาวดัชช์ ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศน่ารักของเมืองโซลแวงตามอัธยาศัยหรือจะเดินเล่นช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกน่ารักๆ ฝากคนทางบ้าน
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Holiday Inn Solvang หรือระดับเทียบเท่า

 
โซลแวง-ชิมไวน์รสเลิศ Santa Ynez Valley –ซานต้าบาร์บาร่า-ลอสแองเจลิส

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
จากนั้นนำท่านชิมไวน์รสเลิศที่ Santa Ynez Valley แหล่งปลูกองุ่นซึ่งมีการปลูกองุ่นและผลิตไวน์กันมากแห่งหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย ทำให้ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมามากมายในแต่ละปี ก่อนเดินทางสู่เมืองชายฝั่งทะเลแปซิฟิกที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดเมืองซานต้าบาร์บาร่า เมืองที่ถูกขนานนามว่า “ริเวียร่าแห่งอเมริกา” ด้วยอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ของเมืองนี้มุงหลังคาสีส้มแดงและตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลที่ล้อมรอบด้วยภูเขาอันสวยงามสุดบรรยาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านสู่สะพานท่าเรือ Stearns Wharf สะพานไม้ที่ที่ทอดยาวเข้าไปในทะเล โดยด้านหน้าจะมีรูปปั้นปลาโลมาตั้งตะหง่านเป็นสัญลักษณ์ ล้อมรอบไปด้วยชายหาดสีทองส่องแสงระยิบระยับของทะเลแปซิฟิก ใกล้ๆกันจะเป็นท่าจอดเรือยอร์ช ร้านอาหาร และอควาเรี่ยมเล็กๆ ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศอันมีชีวิตชีวาน่ารักสดใส
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
สถานที่บ่ายนำท่านชม Santa Barbara Courthouse  ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง สร้างเสร็จเมื่อปี 1929 ออกแบบโดยสถาปนิก Charles Willard Moore ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Spanish Colonial Revival  ซึ่งประกอบด้วยอาคารหลักทั้งหมด 4 หลัง ภายในมีส่วนที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ The Mural Room, The Law Library, Sunken Garden ภายในตกแต่งด้วยกระเบื้องและหินสีลวดลายสวยงามตระการตา และในบริเวณเดียวกันนี้ยังมีหอนาฬิกา El Mirador Clock Tower จุดชมวิวประจำเมืองที่มีความสูงถึง 26 เมตร ซึ่งสามารถเห็นวิวมุมสูงของเมืองซานต้าบาร์บาร่าได้ 360 องศา  ก่อนนำท่านสู่ถนน State Street ถนนที่เป็นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งของแบรนด์เนมและห้างชื่อดัง รวมถึงร้านค้าร้านอาหารเก๋ๆ มากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนหรืออิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Courtyard Marriott Baldwin Park Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 
ลอสแองเจลิส-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-บาร์สโตว์-ลาสเวกัส

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
จากนั้นนำท่านเข้าชมและสนุกสนานกับ โรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬารที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู้ดตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย Back to the Future, Jurassic Park, Terminator เป็นต้น (เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)
 
สถานที่บ่ายนำท่านเดินสู่ เมืองบาร์สโตว์ เมืองเล็กๆ แต่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด นำท่านช้อปปิ้งที่ Barstow Factory Outlet ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงานเชิญเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Coach, ลีวายส์, โปโล, ผ้าปูที่นอน, เครื่องนอน, เครื่องครัว, ของเด็กเล่น, รองเท้ากีฬา, รองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์, เนคไท, แว่นตาเรย์แบนด์, กระเป๋า Samsonite ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50% (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)  จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามรัฐจากรัฐแคลิฟอร์เนียไปยังรัฐเนวาด้า สู่เมืองลาสเวกัส  เมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถาณที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนันและโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Excalibur Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 
ลาสเวกัส- อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์แกรนด์แคนยอน

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

แล้วให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ท่านอาจจะเลือก เสี่ยงโชคในสถานคาสิโนหรือช้อปปิ้งในนครลาสเวกัสหรือซื้อทัวร์ไปชมแกรนด์แคนยอน เวสท์ริม (Grand Canyon West Rim) และสกายวอล์ค (Sky Walk) ซึ่งเป็นปฎิมากรรมอันมหึมามหาศาลที่ธรรมชาติสร้างขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม. จุดที่กว้างที่สุด 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก
(กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ต่อบริษัททัวร์ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง เพราะต้องทำการจองล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 5,000 บาท โดยราคานี้ต้องมีผู้ร่วมคณะเดินทางจำนวนไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน ราคาดังกล่าวรวมอาหารกลางวันให้ท่านเรียบร้อยแล้ว)
หรือให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมือง หรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย  และในยามค่ำคืนท่านสามารถ ท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรือ จะเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันต่างๆ ในสถานคาสิโนหรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ คอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่น ชมโชว์โจรสลัด โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุที่สวยงามตระการตา ( ท่านสามารถซื้อรายการ โชว์พิเศษ Jubilee Show กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ )   
(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ)

พักที่ Excalibur Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 
ลาสเวกัส-ออนตาริโอมิลล์-ลอสแองเจลิส-สนามบิน

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 
นำท่านเดินทางออกจากเมืองลาสเวกัส นำท่านเดินทางข้ามรัฐเนวาด้าเข้าสู่รัฐแคลิฟอร์เนีย ไปยัง นครลอสแองเจลีส  โดยผ่าน ออนตาริโอ มิลล์ (Ontario Mills) ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าจากช้อปปิ้งมอลล์ที่มีขนาดใหญ่กว้างขวางอีกแห่งหนึ่งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ลดราคาถูกกว่าเมืองไทย พร้อมพักผ่อนกับร้านค้า ร้านอาหาร เกมส์รูม  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย***
 
เดินทางโดยรถบัสบ่ายนำท่านเดินทางต่อสู่ นครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกัน ผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญย่านไชน่าทาวน์ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัลออสก้านำท่านสู่ ย่านถนนฮอลลีวู้ด ที่เบเวอร์รี่ฮิลล์ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด Hollywood Walk of Fame ให้ท่านได้ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ ณ “ไชนีส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 
เดินทาง23.50 น.เหิรฟ้าจากลอสแองเจลิส สู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการคาเธ่ย์แปซิฟิก  เที่ยวบินที่ CX881
(เดินทางเดือนมี.ค.2561 ไฟล์ทบินเป็น CX883 เวลา 23.55-05.45+2)
ลอสแองเจลิส-ฮ่องกง

****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******
ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

สถานที่07.40 น.เดินทางถึงฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 
เดินทาง10.40 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการคาเธ่ย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX705
(เดินทางช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 2561 ไฟลท์บินเปลี่ยนเป็นไฟล์ท CX713 เวลา 09.00-10.45)
 
สถานที่12.55 น.บินถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....

 


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top