ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน
รหัสทัวร์
     CNSTW1_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     27,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
คุนหมิง  - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ -วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์  -  แชงกรีล่า  -  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน -  เมืองโบราณแชงกรีล่า- หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า )  -  ร้าน ใบชา  -  วัดลามะซงจ้านหลินลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง  - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)  -  IMPRESSION  - อุทยานน้ำหยก  - สระมังกรดำ  - สาหร่ายเกลียวทอง -  ต้าลี่  -  คุนหมิง  -  บัวหิมะ  - วัดหยวนทง -  ร้านหยก -  อิสระช้อปปิ้ง - คุนหมิง  -ร้านผ้าไหม                              
กำหนดการ
วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     15 ธ.ค. 60 

bookmark
=Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top