ทัวร์ CANADA EXPLORER 10 D 7 N
รหัสทัวร์
     CNVTG1_ฺBR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ CANADA EXPLORER 10 D 7 N
สายการบิน
     EVA Air (BR)
ประเทศ
     อเมริกา
ระยะเวลา
     11 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     101,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
 แวนคูเวอร์ - เคโลวน่า-เวอร์นอน - เรเวลสโตค -โกลเด้นท์ - อุทยานแห่งชาติบานฟ์ - ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์- นั่งรถ Snow Coach - บานฟ์ - เลคหลุยส์ - แคมลูปส์ -โรงงามโสม - แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบูชาร์ด - แวนคูเวอร์ - ชมเมือง- สะพานแขวนคาปิลาโน - ช้อปปิ้งแม็คอาเธอร์เกล็นเอ๊าท์เลท
กำหนดการ
วันที่ 13 - 22 เมษายน 2561
วันที่ 27 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ก.พ. 61 

bookmark
กรุงเทพฯ-ไทเป- แวนคูเวอร์

สถานที่12.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8  เคาน์เตอร์สายการบินอี วี เอ แอร์ เคาน์เตอร์ R (กรุณามาให้ตรงเวลาเนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
 
เดินทาง15.10 น.ออกจากกรุงเทพฯ สู่กรุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR076
***เดินทาง 27 เม.ย.-06 พ.ค.2561 ไฟล์ทบินเป็น BR068 BKK-TPE (16.25 - 21.15) ***
 
สถานที่20.00 น.เดินทางถึงสนามบินไทเป ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
 
เดินทาง23.55 น.เดินทางสู่นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนดา โดยสายการบินอีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR010
      +++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
 
สถานที่19.25 น.เดินทางถึง สนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  

 
แวนคูเวอร์-เคโลวน่า-เวอร์นอน

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเคโลวน่า Kelowna   เมืองขนาดเล็กที่มีประชากรราว 165,000 คน เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้านการทำไวน์ มีภูมิอากาศที่กึ่งแห้งและอบอุ่นเหมาะแก่การปลูกองุ่นทำไวน์และสวนผลไม้ เช่น เชอร์รี่ ลูกพีช แอปเปิ้ล เป็นต้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
 
อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
สถานที่บ่ายให้ท่านได้ชิมไวน์และชมไร่องุ่น ที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ยอดนิยมทั้งไวน์แดงและไวน์ขาว พร้อมชมเมืองและค้นหาเรื่องราวตำนานของสัตว์ประหลาดโอโกโปโกะ Ogopogo สัตว์ประหลาดจากทะเลสาบทะเลสาบโอคานาแกน ซึ่งมีบันทึกการพบมากกว่าหนึ่งพันครั้งว่ามีผู้พบเห็นมันในทะเลสาบโอคานาแกน ซึ่งลึกกว่า 1,200 ฟุต ด้วยลักษณะของสัตว์ร่างใหญ่ หัวเล็กคล้ายม้า คอยาว มีโหนกหลายอัน เท้าเป็นพังผืด และหางเป็นเหมือนแส้ยาว จากการตรวจสอบด้วยการจับภาพเคลื่อนไหว และระบบโซนาร์ ได้ข้อพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้นํ้า ลึก ทำให้เชื่อกันว่า โอโกโปโกะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าแต่มันน่าจะมีอยู่จริง จากนั้นนำท่านเดินทางเลาะเลียบทะเลสาบและทิวเขาอันงดงามสู่เมืองเวอร์นอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

พักที่ Vernon Lodge, Vernon หรือระดับเทียบเท่า

 
เวอร์นอน-เรเวลสโตค-โกลเด้นท์

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
จากนั้นนท่านเดินทางสู่เมืองเรเวลสโตค Revelstoke เมืองสกีชื่อดังของแคนาดา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติเม้าท์เรเวลสโตค และอุทยานแห่งชาติกราเซีย นำท่านชมเมืองที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์วิคตอเรียที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามได้อย่างลงตัว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
สถานที่บ่ายนำท่านเดินทางต่อผ่านอุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ ไปตามเส้นทาง Trans-Canada ที่สองข้างทางเป็นป่าสนทึบสีเขียวชอุ่ม มีเทือกเขาสูงตั้งตระหง่านเป็นแนวฉากหลังสู่เมืองโกลเด้นท์ Golden เมืองที่เป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติ Yoho National Park ในเขตเทือกเขาร็อคกี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักที่ Prestige Inn, Golden หรือระดับเทียบเท่า

 
โกลเด้นท์-อุทยานแห่งชาติบานฟ์-ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์- นั่งรถ Snow Coach-บานฟ์

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติบานฟ์ Banff National Park ท่านอาจจะได้พบเห็นสัตว์สงวน อาทิ กวางพันธุ์ใหญ่ Elk ควายไบซัน หมียักษ์กรีซลี่ ฯลฯ พร้อมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาแคนเดี้ยนเขาร็อคกี้ นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีน้ำตกโบว์ที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง จนกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโบว์ อีกทั้งเคยเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์ชื่อก้องในอดีตเรื่อง The River of No Return นำแสดงโดยมาริลีน มอนโรอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารแบบบุฟเฟต์
 
เดินทางโดยรถบัสบ่ายนำท่านเดินทางสู่ โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ Columbia Ice Field ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพของเทือกเขาน้ำแข็งสลับซับซ้อนอันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ทางเขตตอนเหนือ พร้อมด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่แสนงดงามราวกับภาพวาดระหว่างเส้นทางที่จะทำให้ท่าน“หลับไม่ลง” กับหลากหลายทะเลสาบสวยระหว่างทางหลายแห่งที่งดงามจับใจ  จากนั้นนำท่าน นั่ง Snow Coach มุ่งหน้าสู่ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ ที่เป็นธารน้ำแข็ง (Glacier) อายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆกับเมืองหนึ่ง ซึ่งมีความลึกของหิมะที่ทับถมกันอยู่ถึง 100-365 เมตร และมักจะมีหิมะตกทับถมเพิ่มขึ้นอีก 7 เมตร ในทุกๆ ปีในช่วงฤดูหนาว ให้ท่านสนุกกับการนั่งรถสโนว์โคช Snow Coach ล้อโตจะนำท่านตะลุยทุ่งน้ำแข็ง Columbia Ice Field เพื่อชมธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิดพร้อมลงถ่ายรูปและชมความงดงามของธารน้ำแข็งอันขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตานับเป็นไอซ์ฟิลด์ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้และเก่าแก่ที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ (ทัวร์ Snow Coach ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยสวมใส่เสื้อผ้า,รองเท้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายพร้อมแว่นกันแดดเพื่อป้องกันแสงสะท้อนจากธารน้ำแข็ง)
 (ช่วงต้นเมษายน โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ อาจจะยังไม่เปิดให้บริการรถสโนว์โค้ช เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย ทางทัวร์จะจัดกิจกรรมอื่นทดแทน ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า) 
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองบานฟ์ Banff เพชรน้ำเอกแห่งเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเกาหลี

พักที่ Banff Ptarmigan Inn หรือระดับเทียบเท่า

 
บานฟ์-เลคหลุยส์-แคมลูปส์

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านถ่ายรูปบริเวณ Surprise Corner เป็นจุดที่ถ่ายภาพเมืองบานฟ์ ได้สวยที่สุดอีกมุมหนึ่ง โดยมีโรงแรมแฟร์มองท์บานฟ์สปริงเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับน้ำตกโบว์ (Bow Falls) น้ำตกที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง จนกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ  ก่อนนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ Sulphur Mountain Gondola ยอดเขาซึ่งมีความสูง 2,281 เมตรจากระดับน้ำทะเล ให้ท่านชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองบานฟ์และเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ที่โดดเด่นสวยงาม และบนยอดเขายังมีทางเดินไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขา คือ ยอดแซนซัน  (Sanson Peak) สูง 2,337 เมตร ซึ่งบางครั้งท่านอาจจะพบสัตว์พื้นเมืองน่ารักเดินหาอาหารอยู่บนไหล่เขา เช่น แพะภูเขา กระรอกภูเขา นก ฯลฯ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เลคหลุยส์ นำท่านชมความงามของทะเลสาบเลคหลุยส์ Lake Louise  ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,730 เมตร ชมความงดงามของทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสีเขียวมรกต ล้อมรอบด้วยสวนสนและเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี มีผิวน้ำนิ่งที่เรียบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารน้ำแข็งที่อยู่สูงขึ้นไปเป็นภาพที่งดงามสุดพรรณนา ถูกค้นพบโดยชาวผิวขาวที่เข้ามาสำรวจเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 882 โดยการนำของนายทอม วิลสัน ที่ได้มาพบทะเลสาบแห่งนี้และตั้งชื่อว่า ทะเลสาบมรกต และต่อมาได้ตั้งชื่อเป็นทางการว่าทะเลสาบหลุยส์ ตามพระนามของเจ้าฟ้าหญิงหลุยส์ พระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย

อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เดินทางโดยรถบัสบ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองแคมลูปส์ Kamloops ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางรัฐบริติชโคลัมเบีย เมืองที่มีแสงแดดมากกว่า 2000 ชม.ในแต่ละปี ผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทางที่งดงามเกินคำบรรยาย(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

พักที่ Coast Kamloops Hotel หรือระดับเทียบเท่า


แคมลูปส์-โรงงามโสม-แวนคูเวอร์

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่านชมเมืองแคมลูปส์ เมืองที่น่ารักและงดงามตั้งอยู่บริเวณหุบเขาทอมป์สันวัลเล่ย์ เป็นศูนย์รวมของแม่น้ำทอมป์สันเหนือและใต้ และยังมีทะเลสาบแคมลูปส์ที่งดงาม อีกทั้งเมืองนี้ยังเป็นเมืองแห่งการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ทั้ง ขี่มา ตีกอล์ฟรวมถึงสันทนาการต่างๆมากมาย จากนั้นนำท่านชมโรงงานผลิตโสม Ginseng Factory ที่ดีที่สุดในแคนาดา ให้ท่านได้เลือกซื้อและชมสินค้าเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกฝากคนทางบ้าน
 
อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
เดินทางโดยรถบัสบ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ Vancouver  เมืองท่าชายฝั่งที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้
ของรัฐบริติชโคลัมเบีย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ และใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศแคนาดา  
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

พักที่ Sheraton Vancouver Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 
แวนคูเวอร์-วิคตอเรีย-สวนบูชาร์ด-แวนคูเวอร์

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือซอร์วาสเซน Tsaw Wassen เพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่ “เกาะแวนคูเวอร์ เกาะใหญ่ที่สุดของแคนาดา หรือที่รู้จักและเรียกขานกันในนาม “เกาะวิคตอเรีย” เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ในบริเวณอ่าว นำท่านชมเมืองวิกตอเรีย Victoria ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" City of Gardens อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย  โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1893 -1896 จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ 

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
สถานที่บ่ายนำท่านเข้าชมสวนบูชาร์ด Butchart Gardens สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุมากว่า 100 ปี จากการชอบตกแต่งสวนของครอบครัว บูชาร์ด นำท่านชมสวนดอกไม้และเดินชมบริเวณสวนที่ถูกจัดแต่งในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ มีทั้งการจัดสวนแบบชังเค่น, สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ปุ่น ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ของตกแต่งบ้านและสวน ภาพเขียน พันธุ์ไม้ต่างๆ ภายในร้านขายของที่ระลึกสวนบูชาร์ดตามอัธยาศัยอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่แวนคูเวอร์
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารญี่ปุ่น

พักที่ Sheraton Vancouver Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 
แวนคูเวอร์-ชมเมือง- สะพานแขวนคาปิลาโน-ช้อปปิ้งแม็คอาเธอร์เกล็นเอ๊าท์เลท

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
นำท่านชมย่านแกสทาวน์ Gas Town ชุมชนแห่งแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์ในปัจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาเยี่ยมชมแหล่งกำเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ สำหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรียนที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี จุดที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นของแกสซี แจ็คที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง  และชมนาฬิกาไอน้ำ เรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ำ โดยนาฬิกาไอน้ำจะตีเสียงดังบอกเวลาทุกๆ 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน้ำพวยพุ่งออกมาทุกๆ 1 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะสแตนลีย์ปาร์ค Stanley Park ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับ 100 ปี ลอร์ด สแตนลีย์ ผู้ว่าการเขตปกครองแคนาดา เป็นผู้ริเริ่มให้สร้างสวนแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 เป็นสถานที่ที่ชาวแคนาดาทุกเพศทุกวัยได้มาใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และออกกำลังกาย จุดเด่นของสวนสาธารณะที่นักท่องเที่ยวเข้าชมกันมากที่สุด คือ กลุ่มเสาโทเทม (Totem) เสาสัญลักษณ์ที่ตั้งไว้เพื่อระลึกว่าบริเวณนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียแดงมาก่อน ซึ่งในสมัยก่อนชนพื้นเมืองใช้เสาโทเทม เล่าเรื่องราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นที่เก็บอัฐิของคนตาย หรือสถานที่ประจานศัตรู กลุ่มเสาแห่งนี้ได้ถูกนำมาจากที่ต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ที่ชาวพื้นเมืองในท้องถิ่นทำขึ้น  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะพานแขวนคาปิลาโน Capilano Bridge ซึ่งเป็นสะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดในประเทศแคนาดา ที่ยาวถึง 230 ฟุต ทอดข้ามเหวลึกและสามารถชมคาปิลาโนแคนยอนที่อยู่ลึกลงไปเบื้องล่าง

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

สถานที่บ่ายอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ท (McArthur Glen Designer Outlet)   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย 

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์ 

 
แวนคูเวอร์

เดินทาง02.00 น.เดินทางออกจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยสายการบินอีวีเอแอร์  เที่ยวบินที่ BR009
****** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ******


ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

สถานที่05.20 น.เดินทางถึงกรุงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 
เดินทาง08.25 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอีวีเอแอร์  เที่ยวบินที่ BR211
 
สถานที่11.10 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top