ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL OSAKA - TOKYO 6D4N BY THAI AIR ASIA X
รหัสทัวร์
     JPVTG2_XJ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL OSAKA - TOKYO 6D4N BY THAI AIR ASIA X
สายการบิน
     AirAsia X (XJ)
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     35,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
โอซาก้า          
อิสระท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า อาทิเช่นช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ฯ
เกียวโต         
วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึ่งติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมแนวเสาโทริอิหรือซุ้มประตูสีแดงที่มีเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ชิสึโอกะ          
ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลชื่อดัง และอิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้ากว่า 165 แบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
ยามานาชิ        
ชมความงดงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ณ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
โตเกียว         
ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยง ณ ใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ, เข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิมและถ่ายรูปคู่กับประตูสายฟ้าที่วัดอาซากุสะ
กำหนดการ
วันที่ 22 - 27 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     22 พ.ย. 60 

bookmark
Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top