ทัวร์ยุโรป Scandinavian Shock price
รหัสทัวร์
     EUZE01_QR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป Scandinavian Shock price
สายการบิน
     Qatar Airways (QR)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     53,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
 
โดฮา-สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด
คาร์ลสตัด – ออสโล (นอร์เวย์)  – ออสโล – พิพิทธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสำราญ DFDS 
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือกน้อย 
อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น – สวนสนุกทิโวลี - สนามบินเดนมาร์ก
 
กำหนดการ
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2561
วันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 6 เมษายน 2561
วันที่ 10 - 17 เมษายน 2561
วันที่ 13 - 20 เมษายน 2561
วันที่ 27 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 มี.ค. 61 

bookmark
วันแรก         กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

สถานที่16.30 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

เดินทาง19.30 น.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

สถานที่23.05 น.เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
วันที่สอง       โดฮา-สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ 

เดินทาง01.35 น.ออกเดินทางสู่เมืองสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ด้วยเที่ยวบินที่ QR169 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

สถานที่06.10 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงสต๊อคโฮล์ม  ประเทศสวีเดน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  นำท่านเดินทางสู่ กรุงสต๊อคโฮล์ม (Stockholm) นครหลวงของประเทศสวีเดนที่มีความ สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนได้รับการขนานนามว่าความงามบนผิวน้ำBeauty On Water  หรือราชินีแห่งทะเลบอลติคกรุงสต็อกโฮล์มเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13  ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบายและทันสมัยของบ้านเมืองตึก รามบ้านช่องรวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงตํ่าทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่ สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนำท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขาถนนFJALLGATAN เพื่อบันทึกภาพของ  กรุงสต็อคโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุดชมเมืองที่ได้รับสมญานามว่าเวนิสแห่งยุโรปเหนือและยัง     ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนครหลวงแห่งวัฒนธรรมของ  ยุโรปเช่นเดียวกับเอเธนส์ปารีสและอัมสเตอร์ดัมชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสาบ   มาลาร์และทะเลบอลติคผ่านชมสถานที่สำคัญอาทิโอเปร่าเฮ้าส์, ที่ทำการรัฐบาลแห่งพระราชวังหลวงบนเกาะเมืองเก่ากมลาสตันซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์กุสสตาฟอดอลฟที่ 2 ในช่วงปี 1626 และถือว่าเป็นเรือรบที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในยุคนั้นกับระวางขับน้ำ  1,300 ตันปืนใหญ่ 64 กระบอกเพื่อแย่งชิงความเป็นเจ้าแห่งทะเลบอลติก ซึ่งก็ต้องผิดหวัง  อย่างร้ายแรงเพราะจมลงใต้ทะเลเพียงลงสัมผัสน้ำทะเลเพียงไม่กี่นาทีและได้รับการกู้ขึ้นมา  หลังจากจมอยู่ใต้น้ำถึง 333 ปีชมความยิ่งใหญ่ในอดีตที่ได้รับการซ่อมแซมปะติดปะต่อ  ชิ้นส่วนจากเศษผุพังนับแสนชิ้นที่จมและกระจายไปทั่วท้องน้ำ

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านชมด้านนอก ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในทุกๆสาขา ภายในมีห้อง GOLDEN HALL ที่ประดับประดาด้วยโมเสคทองคำกว่า 18 ล้านชิ้นจากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเดินเล่นชมเมืองเลือกซื้อสินค้าบนถนนช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้า)

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก SCANDIC HOTEL , STOCKHOLM หรือเทียบเท่า

วันที่สาม       สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านผ่านชม กรุงสต๊อคโฮล์ม (Stockholm) ซึ่งอยู่บนหมู่เกาะใหญ่น้อยที่โอบล้อมด้วย ทะเลสาบมาลาร์ผ่านชมโรงละครทำเนียบรัฐบาลนำท่านขึ้นชมวิวบนเนินสูงริมทะเลสาบ ท่านจะเห็นทัศนียภาพแสนงดงามของท่าเรือสต๊อคโฮล์มเกาะเมืองโบราณสแกนเช็นและเมืองเก่าโอลด์ซิตี้ Old Town   นำท่านชมเมืองที่จุดชมวิวแล้วผ่านไปชม แกมล่าสแตน เมือง เก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาดปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง Royal Palace เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระ ราชวงศ์สวีเดนและเป็นหนึ่งในพระราชวังที่งดงาม    มากที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้งหมดของ ยุโรปลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1754 ภายใน   มีห้องต่างๆ รวมกัน608 ห้องซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีในบรรดาห้องต่างๆส่วนที่เป็น จุดเด่นได้แก่   ห้องพระคลังวิหารหลวงห้องโถงว่าการของรัฐHall of State ห้องพักของขุนนาง ลำดับต่างๆและพิพิธภัณฑ์โบราณสถานกุสตาฟที่3 นอกจากนี้ความน่าสนใจอีกอย่างของ การเที่ยวชมพระราชวังหลวงคือการผลัดเปลี่ยนเวรยามประจำวันของกองทหารรักษา  พระองค์ซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลาก่อนเที่ยงของทุกวันสำหรับย่านเมืองเก่า Gamla Stan ซึ่งเป็น    สถานที่ตั้งของ     พระราชวังหลวงมีกลิ่นอายของศตวรรษที่17 ทั้งบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่มี ความสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวีเดนเช่นเดียวกับเสน่ห์ของตรอกซอกซอย ต่างๆที่เรียงรายไปด้วยร้านกาแฟและร้านหนังสือต่างๆ

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคาร์ลสตัด (Karlstad) (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลา เดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแวนเนิร์น 227 ก.ม. ชมความ เป็นชนบทดั้งเดิมที่ชาวเมืองนอร์ดิกอาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปีผ่านเมือง Orebro เมืองใหญ่ในเขตทะเลสาบ Hjalmaren ระหว่างทางร่มรื่นไปด้วยภูเขาและทะเลสาบอีกทั้งยังเป็นแหล่งตากอากาศพักผ่อนหย่อนใจหรือเล่นกีฬาทางน้ำตกปลาแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวทะเลสาบทุกแห่งจะกลายเป็นน้ำแข็ง  

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก SCANDIC WINN HOTEL , KARLSTAD หรือเทียบเท่า

วันที่สี่           คาร์ลสตัด – ออสโล (นอร์เวย์)  

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทางออกเดินทางสู่เมืองออสโล ประเทศนอเวย์ เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์  (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)ได้ถูกสถาปนาเมื่อประมาณ 60 ปีมานี้เองครั้งสมัยที่ประเทศนอร์เวย์อยู่ในอารักขาของเดนมาร์คนั้นนอร์เวย์เคยย้ายเมือง หลวงถึง2 ครั้งจากกรุงทรอนไฮม์เป็นกรุงเบอร์เก้นจนกระทั่งย้ายมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบัน  เมื่อประมาณ 900 กว่าปีก่อนออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิ้งโบราณซึ่งอยู่   ใต้การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แแฮร์

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเข้าสู่ใจกลางเมืองชมกรุงออสโล (OSLO) ผ่านชมโบสถ์โดมคาทีดราล ตึกรัฐสภาอุทยานแห่งชาติแล้วนำท่านชมภายใน อุทยานฟรอกเนอร์ Vigeland Sculpture Park ท่านจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ ชื่อ กุสตาฟวิกเกแลนด์ที่ใช้เวลาถึง 40 ปีในการแกะสลักหินแกรนิตและทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวัฏจักรในหนึ่งชั่วชีวิตของมนุษย์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชื่อโมโนลิทสูง 17 เมตรแกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ลานกระโดดสกี Holmenkollen สถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปกติในช่วงเดือนมีนาคมจะใช้เป็นสถานที่ชุมนุมแข่งขันของนักเล่นสกีทั้งโลกที่นี่สามารถจุคนได้เกือบหนึ่งแสนคนอีกทั้งพาท่านผ่านชมโรงแรมที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับในสมัยที่เสด็จประพาสยุโรป นำท่านช้อปปิ้งบริเวณย่าน ถนน คาร์ลโยฮันน์ ที่มากไปด้วยร้านค้าชั้นนำและใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์องค์ปัจจุบันและอาคารรัฐสภาเป็นต้น

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก PARK INN BY RADISSON HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า         ออสโล – พิพิทธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสำราญ DFDS 

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (The Viking Ship Museum) พาหนะสำคัญของเหล่า  นักรบไวกิ้งเมื่อครั้งที่เคยรุ่งเรืองในอดีตจัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุค คริสต์ศตวรรษ ที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับ  เครื่องมือในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นตำนานของชาวไวกิ้งเรือถือเป็น สิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบทำการค้าและออกสำรวจหา ดินแดนใหม่ๆ จนมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สุด

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลง เรือสำราญDFDS Scandinavian Seaway ที่พรั่งพร้อมไป ด้วยร้านขายของร้านค้าปลอด ภาษี, ร้านอาหาร, ห้องSauna, Spa ฯลฯกรุณาเตรียมกระเป๋า สำหรับค้างคืนบนเรือ1คืนเพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ผ่านน่านน้ำของเดนมาร์กและสวีเดนเพลิดเพลินกับ กิจกรรมต่างๆในเรืออาทิห้องอบซาวน่าโรงภาพยนตร์ร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกของท่าน)

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ เรือDFDS อาหารเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ SCANDINEVIAN
เข้าสู่ที่พัก เรือ DFDS  หรือเทียบเท่า ห้องพักแบบ INSIDE CABIN
(ต้องการห้อง SEA VIEW CABIN เพิ่ม 4,000 บาทต่อท่าน)
วันที่หก        โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือกน้อย 

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ DFDS
นำท่านเดินทางชมเมือง โคเปนเฮเก้น (Copenhagen) มหานครหลวงแห่งประเทศเดนมาร์ก เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปก่อตั้งมาราวศตวรรษที่ 10 และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวียได้รับฉายาว่าเป็นสวรรค์แห่งเมืองท่าแลดินแดนแห่งเทพนิยายรักอมตะ  เมืองนี้เป็นแรงบัลดาลใจและหล่อหลอมกวีระดับโลกฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์สันผู้สร้างสรรค์นิยายอันลือชื่ออย่างเจ้าหญิงเงือกน้อยหนูน้อยผู้ขายไม้ขีดไฟลูกเป็ดขี้เหร่ที่ผู้คนทั่วโลกต่างรู้จัก  เชิญเที่ยวชมเมืองสวยงามเต็มไปด้วยธรรมชาติซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจ     จากนั้นนำท่านชมพระราชวังฤดูหนาว  Amalienborg Palace ของราชวงศ์เดนมาร์กปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ยัง  เป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก  พระราชวังอมาเลียนบอร์ก มี สถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโคนอกจากจะได้ชมสถาปัตยกรรมอัน  งดงามแล้วด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน จากนั้นนำท่านชม น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน (Geifion Fountain) อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่ง  ตำนานในการสร้างประเทศโดยมีตำนานเล่าขานว่าเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติโดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้ รูปปั้นหญิงคนหนึ่งซึ่งกำลัง ถือแส้ไล่วัวทั้ง 4 ตัวตัวอยู่คือพระราชินีนั่นเอง ถ่ายรูปกับ เงือกน้อย (Little Mermaid) ตัวเอกจากเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันแสนเศร้าของฮันส์  คริสเตียนแอนเดอร์เซน  นักเขียนชาวเดนมาร์กผู้โด่งดังรูปปั้นลิตเติลเมอร์เมดโดยประติมากร     ชาวเดนมาร์กเอ็ดวาร์ด  อีริคเซนถูกนำมาตั้งไว้ที่อ่าวโคเปนเฮเก้น  เมื่อ 97 ปีมาแล้ว

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีทหรือ ถนนสตรอยก์Stroget  ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่KongensNytorvที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังอาทิหลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส, พอร์ซเลน เป็นต้น

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก FIRST HOTEL COPENHAGEN หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด        อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น – สวนสนุกทิโวลี - สนามบินเดนมาร์ก   

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระเต็มอิ่มกับเมืองโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของเดนมาร์ก   

กลางวันอิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นำท่านไปสวนสนุกเก่าแก่ติดอันดับโลก ที่ยังคงความน่ารักดั่งหลุดเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการ สวนสนุกทิโวลี (Tivoly) สวนสนุกแห่งนี้มีมาคู่มหานครแห่งนักประพันธ์นิทานยอดนิยมแห่งโลกมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 ที่คนเดนมาร์กถือว่าไม่ควรพลาดเข้าชมในการมาเยือนโคเปนเฮเกน (ไม่รวมค่าเข้าและค่าเล่นเครื่องเล่น)
**ในกรณีที่ไม่เข้าสวนสนุกทิโวลี จะพาทุกท่านไปช๊อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้าบริเวณนั้นแทน**

สถานที่19.00 น.      นำคณะเดินทางสู่สนามบินเดนมาร์ก เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

เดินทาง21.55 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR164
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
วันที่แปด      โดฮา – กรุงเทพฯ  

สถานที่06.50 น.เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน

เดินทาง08.20 น.ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 832
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

สถานที่19.05 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
 


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top