เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 9 เดือน 1 วัน

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี โซล ชุนชอน ซกโช ยงอิน

WRTE200567 ทัวร์เกาหลี โซล ชุนชอน ซกโช ยงอิน
ทัวร์เกาหลี โซล ชุนชอน ซกโช ยงอิน
 • เช็คอินซอรัคซาน, เช็คอินศาลาริมน้ำยองกึมจอง, ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง, ชิมแอปเปิ้ลสดๆจากต้น, ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์, สวมชุดฮันบก , ทำคิมบับ
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, เกาะนามิ, เอ็นโซลทาวเวอร์, ตลาดเมียงดง, นัมซานทาวเวอร์, วัดชินฮึงซา, พระราชวังชองด็อกกุง, คาเฟ่ แฮรี่พอร์ตเตอร์, ป้อมปราการฮวาซอง
 • ทัคคาบิหรือไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี, แฮมุลทัง, จิมดัก
 • 3 ดาว
6 วัน 3 คืน / เริ่ม 13,777 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE200567
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  30 ต.ค. 63 - 4 พ.ย. 63 13,777 19,267 แสดง - 0
  13 พ.ย. 63 - 18 พ.ย. 63 13,777 19,267 แสดง - 0
  20 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63 13,777 19,267 แสดง - 0
  27 พ.ย. 63 - 2 ธ.ค. 63 14,777 20,267 แสดง - 0

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

   

  เช้า

    

  กลางวัน

    

  22.00

   22.00น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  วันที่2สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ – ล่องเรือเกาะนามิ – ศาลาริมน้ำยองกึมจอง – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินอึนซา

   

  08.45

   08.45น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.)หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านสู่เกาะนามิ 

  เที่ยง

  เที่ยงบริการอาหาร เมนูทัคคาบิหรือไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี

  ชมศาลาริมน้ำยองกึมจอง (Yeonggeumjeong Pavilion)ศาลาตั้งอยู่เนินริมทะเลบริเวณท่าเรือทงมย็องฮัง เป็นอีกหนึ่งจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลตะวันออก

  ชมบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามของ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (Seoraksan National Park)เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติเขาซอรัค ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดูและสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี

   

  ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ เมนูแฮมุลทัง 

  ที่พัก

  พักที่ SEORAK : HYUNDAI  SOO  RESORT หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 

  วันที่ 3 ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง – ฟาร์มผลไม้แอปเปิ้ล+สาลี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์เวชสำอางค์เกาหลี - ช้อปปิ้งฮงแด - คาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์

   

  เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  เดินทางสู่ เมืองซูวอน เมืองแห่งมรดกโลก เยี่ยมชม ป้อมปราการฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO

  ชิมแอปเปิ้ลสดๆจากต้นและอิสระให้เดินชมพร้อมเก็บบรรยากาศที่ Boss Apple Farm

  ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ สวนสนุกขนาดใหญ่และดีที่สุดของเกาหลีใต้ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา

   

  เที่ยง

  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ จากนั้นเดินทางไปที่ศูนย์เวชสำอางค์

  เดินช้อปปิ้งกันที่ ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน พิเศษ!!!สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่'943 King’s Cross เอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์ถึงย่านฮงแดเลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งนี้ มีทั้งหมด 4 ชั้นเลย แถมยังมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุมหรือผ้าพันคอของทั้ง 4 บ้านพร้อมไม้กายสิทธิ์

   

  ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ย่านดงแฮ 

  ที่พัก

  Seoul : GALAXY HOTEL 

  วันที่ 4  หมู่บ้านโบราณบุกชอน + ถนนซังชอนดง - ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนรู้การทำคิมบับ + สวมชุดฮันบก - โซลทาวเวอร์ + คล้องกุญแจคู่รัก -ช้อปปิ้งเมียงดง

   

  เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) อันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลังและเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซ็อนที่มีอายุกว่า 600 ปี

  ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung Palace) ได้ชื่อว่า “พระราชวังอันเป็นที่รักแห่งราชวงศ์โชซอน” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1405 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1412 พระราชวังนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในฐานะของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งกรุงโซล และได้ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติมาหลายศตวรรษ

  เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทำสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่าย ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติ  ให้ท่านได้ เรียนการทำคิมบับ พร้อมทั้ง สวมชุดฮันบก เป็นชุดประจำชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

  เดินทางสู่หอคอย N’SEOUL TOWER

  อิสระช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี

   

  เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน เมนูชาบู ชาบู 

  ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ย่านเมียงดง 

  ที่พัก

  Seoul : GALAXY HOTEL 

  วันที่ 5 ชมสวนดอกไม้กรุงโซล - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ศูนย์สุขภาพน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู - เมืองจำลองหิมะ – ดิวตี้ฟรี - สนามบินอินชอน

   

  เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านชมสวนดอกไม้กรุงโซล สวนสาธารณะโอลิมปิก (Olympic Park) มีพื้นที่ใหญ่กว่า 1.45 ล้านตารางเมตร เป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบระหว่างครอบครัวเพื่อมาสังสรรค์ ปิกนิก พักผ่อนหย่อนใจกับใบไม้เขียวขจี มีทั้งสเตเดียมขนาดใหญ่ (Olympic Gymnastics Arena) ที่เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อปี 1988 และปัจจุบันก็ใช้เป็นสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตระดับประเทศของศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวสมุนไพร

  เดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี

   

  เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน เมนูจิมดัก (Jimdak)

  เดินทางสู่ เมืองหิมะจำลอง (One Mount) โลกแห่งลานน้ำแข็ง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงโซลมากนัก ที่นี่ได้เนรมิตให้กลายเป็นธีมพาร์คที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสุดสนุกมากมาย สวนสนุกแห่งนี้เป็นสวนสนุกฤดูหนาวในร่มที่อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส ที่มีกิจกรรมบันเทิงที่หลากหลายและเหมาะสำหรับทุกวัย

  อิสระช้อปปิ้งที่ ดิวตี้ฟรี แหล่งช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิชอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน

   

  20.05

  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน (TW) เที่ยวบินที่ TW102 

  วันที่ 6  สนามบินสุวรรณภูมิ

   

  00.25

  00.25 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

  กลางวัน

    

  เย็น

    

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

   • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
    – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
    – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
    **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
    กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
   • เงื่อนไขการให้บริการ
    การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
    – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
    – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
   • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
    – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
    – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
    – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
    – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
    – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
    – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
    – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
   • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
    – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
    – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
    – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
   • เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะบริษัทวอเรนเทค เอดดูเคชั่น จำกัด กรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
    – การยกเลิก
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

   ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

     แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

     ทัวร์เกาหลี โซล ชุนชอน ซกโช ยงอิน
     ทัวร์เกาหลี โซล ชุนชอน ซกโช ยงอิน
     ราคาเริ่มต้น 13,777
     ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน