เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน 9 วัน

ทัวร์

เด็ดแน่นอน … สุราษฎร์ ภูเก็ต

ทัวร์ถูกกว่าหมื่น WRTE200541 เด็ดแน่นอน … สุราษฎร์ ภูเก็ต
เด็ดแน่นอน … สุราษฎร์ ภูเก็ต
 • สัมผัสธรรมชาติงดงาม ฉายากุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนเชี่ยวหลาน ดำน้ำ4เกาะ เกาะพีพี เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย อ่าวลิง
 • 3 ดาว
4 วัน 2 คืน / เริ่ม 4,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE200541
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 4,999 6,499 แสดง - 0
  12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 4,999 6,499 แสดง - 0
  1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 4,999 6,499 แสดง - 0

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  กรุงเทพฯ - ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดง

   

  19.00 น.

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย หน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าเดินทางและสัมภาระอื่นๆ 

  20.00 น.

  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรถโค้ชปรับอากาศVIP 2ชั้น บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ 

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี - เขื่อนรัชชประภา (เชี่ยวหลาน) - จังหวัดภูเก็ต

   

  เช้า

  เดินทางถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมแวะรับประทานอาหาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน ซึ่งมีความโดดเด่นเลื่องชื่อในเรื่องของบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบกว้างใหญ่ ผืนป่าอันเขียวขจี

  10.00 น. ถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน ออกเดินทางโดยเรือหางยาวระหว่างทางนำท่านชมความงดงามของวิว ทิวทัศน์ ธรรมชาติของผืนน้ำสีเขียวมรกตสลับภูเขาหินปูนในเขื่อนเชี่ยวหลาน (กุ้ยหลินเมืองไทย)

  11.00 น. เดินทางถึง แพภูผาวารี

   

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน (แบบเซ็ต) หลังจากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนหรือทำกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย

  14.30 น. ออกเดินทางกลับด้วยเรือหางยาว ระหว่างแวะ ชมกุ้ยหลินน้อย จากนั้นเดินทางต่อถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต

   

  เย็น

  รับประทานอาหารค่ำ หลังทานอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก 

  ที่พัก

  ECOLOFT HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

  เกาะพีพีเล - เกาะพีพีดอน - อ่าวลิง - เกาะไข่นุ้ย -  เกาะไข่นอก - ตลาดนัด ถนนคนเดิน

   

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางถึงท่าเรือ มีบริการ ชา กาแฟ น้ำผลไม้ และ ขนมปัง

  10.00 น. เดินทางสู่ เกาะพีพีเล เกาะใหญ่อันดับสองของหมู่เกาะพีพี มีความสวยงามทางธรรมชาติมาก จะไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เพราะเป็นพื้นที่ของอุธยานแห่งชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนที่มีหน้า ผาสูงชันล้อมเกือบรอบเกาะ

  จากนั้นเดินทางสู่ เกาะพีพีดอน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดใน 6 เกาะ ของหมู่เกาะพีพี เป็นเกาะใหญ่ศูนย์กลาง มีทั้งที่พัก ร้านอาหาร และร้านค้ามากมาย มักจะเป็นจุดพักทานอาหาร ภาพวิวที่คุ้นตาเป็นภาพของเกาะที่มีเวิ้งอ่าวใหญ่ 2 อ่าว

   

   

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะพีพีดอน

  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางเยี่ยมชมอ่าวลิง monkey Beach สามารถเล่นน้ำ ถ่ายภาพ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

  จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะไข่นุ้ย เพลิดเพลินกับการว่ายน้ำชมปลาและปะการัง พักผ่อนและถ่ายรูปเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย เดินทางต่อไปยัง เกาะไข่นอก สนุกกับกิจกรรมดำน้ำดูปลา ชมปะการัง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

   

  เย็น

  อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดนัดถนนคนเดิน  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

   

  ที่พัก

  ECOLOFT HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

  ย่านเมืองเก่า สตรีทอาร์ตชิโนโปรตุกีส - วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) - พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี - กรุงเทพฯ

   

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตระเวนชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ แบบชิโนโปรตุกีสที่ ย่านเมืองเก่า ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนสวยๆ

  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต นมัสการหลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง

  จากนั้นเดินทางสู่ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ต

   

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

   

  22.30 น.

  เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  เด็ดแน่นอน … สุราษฎร์ ภูเก็ต
  เด็ดแน่นอน … สุราษฎร์ ภูเก็ต
  ราคาเริ่มต้น 4,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน