เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน 9 วัน

ทัวร์

หลงเสน่ห์..แดนปักษ์ใต้ ภูเก็ต - พังงา - เกาะพีพี

ทัวร์ถูกกว่าหมื่น WRTE200489 หลงเสน่ห์..แดนปักษ์ใต้ ภูเก็ต - พังงา - เกาะพีพี
หลงเสน่ห์..แดนปักษ์ใต้ ภูเก็ต - พังงา - เกาะพีพี
 • ล่องอ่าวพังงา, เขาพิงกัน, เกาะปันหยี, หมู่เกาะพีพี, เล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง, แหลมพรหมเทพ, วัดฉลอง, ชมเมืองภูเก็ต, เขารัง, พระธาตุไชยา, เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ, พัก โรงแรม ภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ต 2 คืน, เดินทางทุกวันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 3 ดาว
4 วัน 2 คืน / เริ่ม 9,499 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE200489
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 9,700 11,700 แสดง - 0
  11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 9,700 11,700 แสดง - 0
  12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 9,700 11,700 แสดง - 0
  16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 9,499 11,199 แสดง - 0
  23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 9,499 11,199 แสดง - 0
  30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 9,700 11,700 แสดง - 0
  7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 9,499 11,199 แสดง - 0
  14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 9,499 11,199 แสดง - 0
  21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 9,499 11,199 แสดง - 0
  28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 9,499 11,199 แสดง - 0

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  กรุงเทพฯ - พังงา

   

  18.30 น.

  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท. (ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก 

  19.00 น.

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดพังงา โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง (1) ขนมปังน้ำผลไม้ พร้อมเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

  พังงา - ล่องอ่าวพังงา - ถ้ำลอด - เขาพิงกัน - เขาตาปู - เกาะปันหยี - พระผุด - ภูเก็ต

   

  06.00 น.

  รุ่งอรุณที่ จังหวัดพังงา ให้ท่านทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

  08.00 น.

  นำท่านสู่ท่าเรือ สุระกุล ลงเรือหางยาว ล่องอ่าวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ และประกอบไปด้วยทิวทัศน์ของเขาหินปูน รูปร่างแปลกตา ชมถ้ำลอด สัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมหินงอหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำ ที่เรือสามารถลอดผ่านไปได้ ผ่านชม เกาะนมสาว (เกาะอกนางเมรี) ที่เป็นที่มาของนิทานพื้นบ้าน “พระรถ เมรี”

  นำท่านขึ้น เขาพิงกัน ชมความมหัศจรรย์ของเขาพิงกัน และ เขาตาปู ที่อยู่ไม่ไกลกันนัก 

   

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน (3) ที่ร้านอาหาร บนเกาะปันหยี หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าทะเลตากแห้งเป็นของฝาก 

  14.00 น.

  เดินทางกลับสู่ ท่าเรือ แวะให้ท่านชมภาพเขียนสีสมัยโบราณ ที่ เขาเขียน 

  15.00 น.

  ถึงท่าเรือ นำท่านเดินทางข้ามสู่เกาะภูเก็ต 

  16.00 น.

  นำท่านเข้าสู่ วัดพระทอง ให้ท่านได้สักการะ “พระผุด” เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญของภูเก็ต ถือว่าเป็น 1 ใน Unseen Thailand ที่องค์พระจะโผล่จากพื้นดินแค่ครึ่งองค์เท่านั้น 

  17.00 น.

  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา หรือเทียบเท่า 

  เย็น

  บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร แล้วเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน 

  ที่พัก

  โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา หรือเทียบเท่า 

  ภูเก็ต - หมู่เกาะพีพี - ชมความงามรอบเกาะ - เล่นน้ำ - ดำน้ำชมปะการัง - แหลมพรหมเทพ

   

  เช้า

  รุ่งอรุณยามเช้า บริการอาหารเช้า (5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ 

  08.00 น.

  เดินทางถึง ท่าเทียบเรือ ขึ้นเรือท่องเที่ยว Sea Angle เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เดินทางสู่ เกาะพีพี 

  10.30 น.

  ถึง เกาะพีพีเล นำท่านชมความงามรอบเกาะ ชมอ่าวต่างๆที่มีความสวยงาม น้ำทะเลใสราวมรกต อาทิ อ่าวมาหยา ที่มีชื่อเสียง อ่าวโล๊ะซามะ, อ่าวปิเละ (ทะเลใน) จากนั้นให้ท่านได้ ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ที่บริเวณอ่าวต้นไทร ชมฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามมากมาย 

  กลางวัน

  นำท่านเข้าสู่ เกาะพีพีดอน บริการอาหารกลางวัน (6) แบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะพีพี หลังอาหารมีเวลาให้ท่าน ได้เล่นน้ำทะเล หรือเลือกพักผ่อนบริเวณชายหาดอันแสนบริสุทธิ์ เดินเล่นเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกภายในตลาดบนเกาะพีพีดอน 

  15.00 น.

  นำท่านลงเรือท่องเที่ยวลำเดิม เดินทางกลับสู่ เกาะภูเก็ต 

  17.00 น.

  ถึงท่าเรือเกาะภูเก็ต เดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ให้ท่านชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ตก จุดที่สวยที่สุดของประเทศ แล้วชม ประภาคารกาญจนาภิเษก ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

  เย็น

  บริการอาหารค่ำ (7) ที่ร้านอาหาร แล้วกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน 

  ที่พัก

  โรงแรม ภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา หรือเทียบเท่า 

  ภูเก็ต - วัดฉลอง - กรุงเทพฯ

   

  เช้า

  บริการอาหารเช้า (8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

  08.00 น.

  เดินทางสู่ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ให้ท่านได้สักการะ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชาวภูเก็ตและเป็นที่นับถือของนักท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งชาวต่างชาติ ชมกุฏิจำลอง ของหลวงพ่อแช่ม กราบนมัสการรูปปั้นเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง และให้ท่านได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ใน พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ    

  09.00 น.

  นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ แวะให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝาก อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส้อ และสินค้าทะเลแปรรูปต่างๆ ที่ร้านพรทิพย์ 

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน (9) ที่ร้านอาหาร 

  เย็น

  บริการอาหารค่ำ (10) ที่ร้านอาหาร จ.ชุมพร 

  19.30 น.

  นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

  23.00 น.

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ 
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

   ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

     แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

     หลงเสน่ห์..แดนปักษ์ใต้ ภูเก็ต - พังงา - เกาะพีพี
     หลงเสน่ห์..แดนปักษ์ใต้ ภูเก็ต - พังงา - เกาะพีพี
     ราคาเริ่มต้น 9,499
     ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน