เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 9 เดือน 23 วัน

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ - TAIWAN - TAIPEI 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ - TAIWAN - TAIPEI 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ - TAIWAN - TAIPEI 5 วัน 3 คืน
 • ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ผู่หลี่ ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา ● ไถจง ● มิฮายาร่าไอศกรีม ● หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ● ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
5 วัน 4 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE191110
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 19,900 24,900 แสดง - 0
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 18,900 23,900 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 19,900 24,900 แสดง - 0
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 20,900 25,900 แสดง - 0
Sold Out
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 20,900 25,900 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 20,900 25,900 แสดง - 0
Sold Out

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • Coming soon!!!!!
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ - TAIWAN - TAIPEI 5 วัน 3 คืน
  ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ - TAIWAN - TAIPEI 5 วัน 3 คืน
  ราคาเริ่มต้น 18,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
  เสาร์ 8.30-14.00น.

  @Wtravel

  @Wtravel