เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 7 เดือน 25 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO 4 วัน 2 คืน
 • เมืองอาซาฮิคาวา - โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ทานุกิโคจิ - DUTY FREE
4 วัน 3 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190779
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 19,876 27,776 แสดง - 0
Sold Out
3 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 18,876 26,776 แสดง - 0
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 19,876 27,776 แสดง - 0
Sold Out
10 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 18,876 26,776 แสดง - 0
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 19,876 27,776 แสดง - 0
Sold Out
17 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 18,876 26,776 แสดง - 0
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 19,876 27,776 แสดง - 0
Sold Out
24 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 18,876 26,776 แสดง - 0
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 21,876 29,776 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.ค. 62 - 4 ก.ค. 62 20,876 28,776 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 21,876 29,776 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 21,876 29,776 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 21,876 29,776 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 21,876 29,776 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 21,876 29,776 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 21,876 29,776 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 23,876 31,776 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 22,876 30,776 แสดง - 0
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 22,876 30,776 แสดง - 0
Sold Out
5 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 21,876 29,776 แสดง - 0
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 23,876 31,776 แสดง - 0
Sold Out
12 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 22,876 30,776 แสดง - 0
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 22,876 30,776 แสดง - 0
Sold Out
19 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 21,876 29,776 แสดง - 0
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 22,876 30,776 แสดง - 0
Sold Out
26 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 21,876 29,776 แสดง - 0
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 22,876 30,776 แสดง - 0
Sold Out

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • Coming soon!!!!!
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO 4 วัน 2 คืน
  ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY HOKKAIDO 4 วัน 2 คืน
  ราคาเริ่มต้น 18,876
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
  เสาร์ 8.30-14.00น.

  @Wtravel

  @Wtravel