เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 3 เดือน 25 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น

> OSAKA KYOTO FREE DAY 5 วัน 2 คืน

OSAKA KYOTO FREE DAY 5 วัน 2 คืน
OSAKA KYOTO FREE DAY 5 วัน 2 คืน
 • วัดคิโยมิสึ , ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ , ปราสาทโอซาก้า , ชินไชบาชิ
 • ตลาดคุโรมง , อิออน มอลล์ , ริงกุเอ้าท์เล็ท
 • พิเศษ!! บุฟเฟต์นาเบะ อิ่มไม่อั้น
 • 3 ดาว
5 วัน 4 คืน / เริ่ม 16,989 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190729
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 16,989 20,489 แสดง - 0
  7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 18,989 22,489 แสดง - 0
  12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 18,989 22,489 แสดง - 0
  14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 18,989 22,489 แสดง - 0
  19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 18,989 22,489 แสดง - 0
  21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 18,989 22,489 แสดง - 0
  26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 18,989 22,489 แสดง - 0
  28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 18,989 22,489 แสดง - 0
  5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 19,989 23,489 แสดง - 0
  12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 20,989 24,489 แสดง - 0
  13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 21,989 25,489 แสดง - 0
  14 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 21,989 25,489 แสดง - 0
  15 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 20,989 24,489 แสดง - 0
  19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 19,989 23,489 แสดง - 0
  25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 22,989 26,489 แสดง - 0
  26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 22,989 26,489 แสดง - 0
  8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 22,989 26,489 แสดง - 0
  9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 22,989 26,489 แสดง - 0
  23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 20,989 24,489 แสดง - 0
  30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 20,989 24,489 แสดง - 0
  4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 0
  6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 0
  11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 0
  13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 0
  18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 0
  20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 0
  25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 19,989 23,489 แสดง - 0
  27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 19,989 23,489 แสดง - 0
  2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 23,989 27,489 แสดง - 0
  3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 23,989 27,489 แสดง - 0
  4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 23,989 27,489 แสดง - 0
  5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 23,989 27,489 แสดง - 0
  9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 25,989 29,489 แสดง - 0
  10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 25,989 29,489 แสดง - 0
  11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 25,989 29,489 แสดง - 0
  11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 23,989 27,489 แสดง - 0
  16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 23,989 27,489 แสดง - 0
  17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 24,989 28,489 แสดง - 0
  18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 24,989 28,489 แสดง - 0
  19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 24,989 28,489 แสดง - 0
  20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 24,989 28,489 แสดง - 0
  21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 24,989 28,489 แสดง - 0
  22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 24,989 28,489 แสดง - 0
  23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 24,989 28,489 แสดง - 0
  24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 24,989 28,489 แสดง - 0
  25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 24,989 28,489 แสดง - 0

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • Coming soon!!!!!

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  OSAKA KYOTO FREE DAY 5 วัน 2 คืน
  OSAKA KYOTO FREE DAY 5 วัน 2 คืน
  ราคาเริ่มต้น 16,989
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน

  จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
  เสาร์ 8.30-14.00น.

  @Wtravel

  @Wtravel