เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 2 เดือน 21 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น

> ทัวร์ญี่ปุ่น / TOKYO FUJI ซุปตาร์ ม่วงชมพูววว

ทัวร์ญี่ปุ่น / TOKYO FUJI ซุปตาร์ ม่วงชมพูววว
ทัวร์ญี่ปุ่น / TOKYO FUJI ซุปตาร์ ม่วงชมพูววว
 • วัดอาซากุสะ ,ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี ,ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ,ออนเช็นธรรมชาติ ,ภูเขาไฟฟูจิ ,พิธีชงชาญี่ปุ่น ,ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ,โตเกียว
 • ช้อปปิ้งชินจูกุ ,ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้,อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • 3 ดาว
5วัน 3คืน / เริ่ม 19,888 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190515
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  7 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0 จอง
  8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0 จอง
  9 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0 จอง
  10 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0 จอง
  11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0 จอง
  12 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0 จอง
  13 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0 จอง
  14 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0 จอง
  16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0 จอง
  17 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0 จอง
  18 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0 จอง
  20 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0 จอง
  21 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0 จอง
  22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0 จอง
  23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0 จอง
  24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0 จอง
  25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 0 จอง
  26 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 0 จอง
  27 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 0 จอง
  28 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 0 จอง
  29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 21,888 29,788 แสดง - 0 จอง
  30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 21,888 29,788 แสดง - 0 จอง
  31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 21,888 29,788 แสดง - 0 จอง

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  ทัวร์ญี่ปุ่น / TOKYO FUJI ซุปตาร์ ม่วงชมพูววว
  ทัวร์ญี่ปุ่น / TOKYO FUJI ซุปตาร์ ม่วงชมพูววว
  ราคาเริ่มต้น 19,888
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน