เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 3 เดือน 23 วัน

ทัวร์อเมริกา

> ทัวร์อเมริกาตะวันตก Say Hi Big Apple And Toronto City

ทัวร์อเมริกาตะวันตก Say Hi Big Apple And Toronto City
ทัวร์อเมริกาตะวันตก Say Hi Big Apple And Toronto City
 • พักนิวยอร์ก 3 คืน ชมทิวทัศน์มหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าแห่งใหม่ของนครนิวยอร์ ตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ (One World Trade Center) ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกาท่านละ 7,600 บาท ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดาท่านละประมาณ 6,000 บาท
 • ช้อปปิ้ง Woodbury Outlet เต็มวัน
 • 3 ดาว
11 วัน 7 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190264
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  6 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 82,900 98,800 แสดง - 0
  Sold Out
  20 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 82,900 98,800 แสดง - 0
  Sold Out
  3 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62 85,900 101,800 แสดง - 0
  Sold Out
  17 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62 82,900 98,800 แสดง - 0
  Sold Out
  8 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 83,900 99,800 แสดง - 0
  Sold Out
  22 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 83,900 99,800 แสดง - 0
  Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • Coming soon!!!!!

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  ทัวร์อเมริกาตะวันตก Say Hi Big Apple And Toronto City
  ทัวร์อเมริกาตะวันตก Say Hi Big Apple And Toronto City
  ราคาเริ่มต้น 82,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน

  จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
  เสาร์ 8.30-14.00น.

  @Wtravel

  @Wtravel