เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 2 เดือน 25 วัน

ทัวร์จีน

> ทัวร์จีน KUNMING SLICK&COOL

ทัวร์จีน KUNMING SLICK&COOL
ทัวร์จีน KUNMING SLICK&COOL
 • คุณหมิง ตงซวน ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ เยือนดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดหยวนทง
 • พิเศษ!! ขนมจีนข้ามสะพาน สุกี้เห็ดสมุนไพร
 • 3 ดาว
4วัน 3คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190211
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  19 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  21 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  22 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  23 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  24 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 8,999 11,499 แสดง - 0 Sold Out
  25 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 8,999 11,499 แสดง - 0 Sold Out
  27 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0 Sold Out
  2 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  3 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  6 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0 Sold Out
  10 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  11 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0 Sold Out
  13 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  17 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  18 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0 Sold Out
  19 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0 Sold Out
  20 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  23 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  24 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  26 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0 Sold Out
  27 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 0 Sold Out
  30 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  1 เม.ย. 62 - 4 เม.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  2 เม.ย. 62 - 5 เม.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  3 เม.ย. 62 - 6 เม.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  4 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 0 Sold Out
  5 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 0 Sold Out
  6 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62 12,999 15,999 แสดง - 0 Sold Out
  7 เม.ย. 62 - 10 เม.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 0 Sold Out
  8 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 0 Sold Out
  9 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 0 Sold Out
  10 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 0 Sold Out
  11 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 14,999 18,499 แสดง - 0 Sold Out
  12 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 15,999 19,499 แสดง - 0 Sold Out
  13 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 15,999 19,499 แสดง - 0 Sold Out
  14 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 15,999 19,499 แสดง - 0 Sold Out
  15 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 14,999 18,499 แสดง - 0 Sold Out
  16 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 0 Sold Out
  17 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  18 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out
  19 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 0 Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  ทัวร์จีน KUNMING SLICK&COOL
  ทัวร์จีน KUNMING SLICK&COOL
  ราคาเริ่มต้น 8,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน