เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 6 เดือน 20 วัน

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน ลี่เจียง รถไฟความเร็วสูง ภูเขาหิมะมังกรหยก

ทัวร์จีน ลี่เจียง รถไฟความเร็วสูง ภูเขาหิมะมังกรหยก
ทัวร์จีน ลี่เจียง รถไฟความเร็วสูง ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี “มณฑลยูนนาน” นั่งรถไฟสัมผัสความเร็วสูง คุนหมิง ลี่เจียง คุนหมิง ที่นั่งสะดวก สบาย ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เผชิญความสูงที่ 4,506 เมตร ชมทะเลสาบจิ่วไจ้โกวน้อย “ ไป๋สุ่ยเหอ ” เที่ยวชม “ เมืองโบราณลี่เจียง
 • 3 ดาว
4 วัน 3 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190207
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  1 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62 13,331 16,831 แสดง - 0
  Sold Out
  2 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 13,331 16,831 แสดง - 0
  Sold Out
  3 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 12,221 15,721 แสดง - 0
  Sold Out
  4 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62 11,911 15,411 แสดง - 0
  Sold Out
  5 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 11,911 15,411 แสดง - 0
  Sold Out
  6 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 12,221 15,721 แสดง - 0
  Sold Out
  7 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 13,331 16,831 แสดง - 0
  Sold Out
  8 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 13,331 16,831 แสดง - 0
  Sold Out
  9 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 13,331 16,831 แสดง - 0
  Sold Out
  10 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 12,221 15,721 แสดง - 0
  Sold Out
  11 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 11,911 15,411 แสดง - 0
  Sold Out
  12 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62 11,911 15,411 แสดง - 0
  Sold Out
  13 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 12,221 15,721 แสดง - 0
  Sold Out
  14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 13,331 16,831 แสดง - 0
  Sold Out
  15 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 13,331 16,831 แสดง - 0
  Sold Out
  16 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 13,331 16,831 แสดง - 0
  Sold Out
  17 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 12,221 15,721 แสดง - 0
  Sold Out
  18 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62 11,911 15,411 แสดง - 0
  Sold Out
  19 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62 11,911 15,411 แสดง - 0
  Sold Out
  20 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 12,221 15,721 แสดง - 0
  Sold Out
  21 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 13,331 16,831 แสดง - 0
  Sold Out
  22 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 13,331 16,831 แสดง - 0
  Sold Out
  23 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 13,331 16,831 แสดง - 0
  Sold Out
  24 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 12,221 15,721 แสดง - 0
  Sold Out
  25 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 11,911 15,411 แสดง - 0
  Sold Out
  26 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 11,911 15,411 แสดง - 0
  Sold Out
  27 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 12,221 15,721 แสดง - 0
  Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

   • Coming soon!!!!!
   {{priceAdult | numFormat}}
   {{priceChild | numFormat}}
   รวม
   {{priceTotal | numFormat}}

   แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

   ทัวร์จีน ลี่เจียง รถไฟความเร็วสูง ภูเขาหิมะมังกรหยก
   ทัวร์จีน ลี่เจียง รถไฟความเร็วสูง ภูเขาหิมะมังกรหยก
   ราคาเริ่มต้น 11,911
   ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

   จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
   เสาร์ 8.30-14.00น.

   @Wtravel

   @Wtravel