เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 6 เดือน 20 วัน

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเล

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเล
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเล
 • อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้ง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง
 • 3 ดาว
5 วัน 4 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190105
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  18 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 16,888 22,388 แสดง - 0
  Sold Out
  20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 16,888 22,388 แสดง - 0
  Sold Out
  25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62 16,888 22,388 แสดง - 0
  Sold Out
  27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 17,888 23,388 แสดง - 0
  Sold Out
  2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 16,888 22,388 แสดง - 0
  Sold Out
  6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 16,888 22,388 แสดง - 0
  Sold Out
  9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 16,888 22,388 แสดง - 0
  Sold Out
  11 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62 16,888 22,388 แสดง - 0
  Sold Out
  18 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62 16,888 22,388 แสดง - 0
  Sold Out
  23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 16,888 22,388 แสดง - 0
  Sold Out
  25 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 16,888 22,388 แสดง - 0
  Sold Out
  30 มี.ค. 62 - 3 เม.ย. 62 16,888 22,388 แสดง - 0
  Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

   • Coming soon!!!!!
   {{priceAdult | numFormat}}
   {{priceChild | numFormat}}
   รวม
   {{priceTotal | numFormat}}

   แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

   ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเล
   ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเล
   ราคาเริ่มต้น 16,888
   ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

   จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
   เสาร์ 8.30-14.00น.

   @Wtravel

   @Wtravel