เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 6 เดือน 20 วัน

ทัวร์ไต้หวัน

TAIPEI TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT

TAIPEI TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT
TAIPEI TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT
 • หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทร - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโปราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเเห่งชาติเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM - ปะการังเเดง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งปิ้งซีเหมินติง
 • 3 ดาว
5 วัน 3 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE181123
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 20,900 26,900 แสดง - 0
  Sold Out
  29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 20,900 26,900 แสดง - 0
  Sold Out
  30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 20,900 26,900 แสดง - 0
  Sold Out
  4 ม.ค. 62 - 8 ม.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  5 ม.ค. 62 - 9 ม.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  6 ม.ค. 62 - 10 ม.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 0
  Sold Out
  11 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  12 ม.ค. 62 - 16 ม.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  13 ม.ค. 62 - 17 ม.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 0
  Sold Out
  18 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  19 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 0
  Sold Out
  20 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  26 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  27 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  1 ก.พ. 62 - 5 ก.พ. 62 20,900 26,900 แสดง - 0
  Sold Out
  2 ก.พ. 62 - 6 ก.พ. 62 20,900 26,900 แสดง - 0
  Sold Out
  3 ก.พ. 62 - 7 ก.พ. 62 20,900 26,900 แสดง - 0
  Sold Out
  8 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62 20,900 26,900 แสดง - 0
  Sold Out
  9 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 20,900 26,900 แสดง - 0
  Sold Out
  10 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 17,900 23,900 แสดง - 0
  Sold Out
  15 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 16,900 20,900 แสดง - 0
  Sold Out
  16 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 16,900 20,900 แสดง - 0
  Sold Out
  17 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 16,900 20,900 แสดง - 0
  Sold Out
  22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  10 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  16 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  17 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out
  23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0
  Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

   • Coming soon!!!!!
   {{priceAdult | numFormat}}
   {{priceChild | numFormat}}
   รวม
   {{priceTotal | numFormat}}

   แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

   TAIPEI TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT
   TAIPEI TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT
   ราคาเริ่มต้น 14,900
   ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

   จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
   เสาร์ 8.30-14.00น.

   @Wtravel

   @Wtravel