เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 0 เดือน 24 วัน

ทัวร์ไต้หวัน

> TAIPEI TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT

TAIPEI TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT
TAIPEI TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT
 • หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทร - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโปราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเเห่งชาติเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM - ปะการังเเดง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งปิ้งซีเหมินติง
 • 3 ดาว
5วัน 3คืน / เริ่ม 15,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE181123
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 15,900 19,900 แสดง - 0 จอง
  23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 15,900 19,900 แสดง - 0 จอง
  24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 15,900 19,900 แสดง - 0 จอง
  1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0 จอง
  2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0 จอง
  3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0 จอง
  8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0 จอง
  9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0 จอง
  10 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0 จอง
  15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0 จอง
  16 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0 จอง
  17 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0 จอง
  22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0 จอง
  23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 0 จอง

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  TAIPEI TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT
  TAIPEI TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT
  ราคาเริ่มต้น 15,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน
  ฟรี ค่าธรรมเนียม ชำระผ่านบัตรไม่ชาร์จเพิ่ม