เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 0 เดือน 24 วัน

ทัวร์ไต้หวัน

> TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT

TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT
TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT
 • แชนํ้าแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก - เชาเมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสียงกง - วัดเหวิ่นหวู่ - TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION - ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชมชาอู่หลง - เมืองเถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาเก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสบปะรด ั- Cosmetic shop - เมืองจีหลง - หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - สอเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม) - ศูนย์GERMANIUM - Duty Free - ซเหมินติง
 • 3 ดาว
5วัน 3คืน / เริ่ม 12,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE181113
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 12,999 15,499 แสดง - 0 จอง
  6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 0 จอง
  7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 0 จอง
  9 มี.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 0 จอง
  13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 0 จอง
  14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 0 จอง
  20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 0 จอง
  21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 0 จอง
  27 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 0 จอง
  27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 0 จอง
  28 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 13,999 16,499 แสดง - 0 จอง
  3 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 13,999 16,499 แสดง - 0 จอง
  4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62 13,999 16,499 แสดง - 0 จอง
  10 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 13,999 16,499 แสดง - 0 จอง
  11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 16,999 19,999 แสดง - 0 จอง
  12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 16,999 19,999 แสดง - 0 จอง
  13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 16,999 19,999 แสดง - 0 จอง
  18 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 13,999 16,499 แสดง - 0 จอง
  24 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 13,999 16,499 แสดง - 0 จอง

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

  TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT
  TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT
  ราคาเริ่มต้น 12,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน
  ฟรี ค่าธรรมเนียม ชำระผ่านบัตรไม่ชาร์จเพิ่ม