เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 6 เดือน 20 วัน

ทัวร์ไต้หวัน

TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT

TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT
TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT
 • แชนํ้าแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก - เชาเมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสียงกง - วัดเหวิ่นหวู่ - TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION - ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ชมชาอู่หลง - เมืองเถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาเก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสบปะรด ั- Cosmetic shop - เมืองจีหลง - หมู่บ้านจิ่วเฟ้น - สอเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม) - ศูนย์GERMANIUM - Duty Free - ซเหมินติง
 • 3 ดาว
5 วัน 3 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE181113
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  26 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 12,999 15,499 แสดง - 0
  Sold Out
  27 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 12,999 15,499 แสดง - 0
  Sold Out
  28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 0
  Sold Out
  29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 0
  Sold Out
  16 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 0
  Sold Out
  23 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 0
  Sold Out
  13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 12,999 15,499 แสดง - 0
  Sold Out
  14 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 12,999 15,499 แสดง - 0
  Sold Out
  15 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 12,999 15,499 แสดง - 0
  Sold Out
  20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 12,999 15,499 แสดง - 0
  Sold Out
  21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 12,999 15,499 แสดง - 0
  Sold Out
  22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 12,999 15,499 แสดง - 0
  Sold Out
  6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 0
  Sold Out
  7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 0
  Sold Out
  9 มี.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 0
  Sold Out
  13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 0
  Sold Out
  14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 0
  Sold Out
  20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 0
  Sold Out
  21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 0
  Sold Out
  27 มี.ค. 62 - 3 มี.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 0
  Sold Out
  27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 13,999 16,499 แสดง - 0
  Sold Out
  28 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 13,999 16,499 แสดง - 0
  Sold Out
  3 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 13,999 16,499 แสดง - 0
  Sold Out
  4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62 13,999 16,499 แสดง - 0
  Sold Out
  10 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 13,999 16,499 แสดง - 0
  Sold Out
  11 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 16,999 19,999 แสดง - 0
  Sold Out
  12 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 16,999 19,999 แสดง - 0
  Sold Out
  13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 16,999 19,999 แสดง - 0
  Sold Out
  18 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 13,999 16,499 แสดง - 0
  Sold Out
  24 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 13,999 16,499 แสดง - 0
  Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

   • Coming soon!!!!!
   {{priceAdult | numFormat}}
   {{priceChild | numFormat}}
   รวม
   {{priceTotal | numFormat}}

   แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

   TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT
   TAIWAN 5 DAY 3 NIGHT
   ราคาเริ่มต้น 12,999
   ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

   จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
   เสาร์ 8.30-14.00น.

   @Wtravel

   @Wtravel