เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 2 เดือน 25 วัน

ทัวร์พม่า

> ทัวร์พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน

ทัวร์พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน
ทัวร์พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน
  • เจดีย์ชเวดากอง, พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน), เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ), พระงาทัตยี, ตลาดสก๊อต, วัดพระหินอ่อน
1วัน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE181081
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 ม.ค. 62 - 16 ม.ค. 62 4,998 4,998 แสดง - 0 Sold Out
17 ม.ค. 62 - 17 ม.ค. 62 4,998 4,998 แสดง - 0 Sold Out
23 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 4,998 4,998 แสดง - 0 Sold Out
24 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62 4,998 4,998 แสดง - 0 Sold Out
30 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 4,998 4,998 แสดง - 0 Sold Out
31 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 4,998 4,998 แสดง - 0 Sold Out
2 ก.พ. 62 - 2 ก.พ. 62 4,998 4,998 แสดง - 0 Sold Out
9 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62 4,998 4,998 แสดง - 0 Sold Out
10 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 4,998 4,998 แสดง - 0 Sold Out
14 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 4,998 4,998 แสดง - 0 Sold Out
23 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 4,998 4,998 แสดง - 0 Sold Out
28 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 4,998 4,998 แสดง - 0 Sold Out

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน
ทัวร์พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน
ราคาเริ่มต้น 4,998
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน