เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 6 เดือน 20 วัน

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน

ทัวร์ถูกกว่าหมื่น ทัวร์พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน
ทัวร์พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน
 • เจดีย์ชเวดากอง, พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน), เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ), พระงาทัตยี, ตลาดสก๊อต, วัดพระหินอ่อน
1 วัน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE181081
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
16 ม.ค. 62 - 16 ม.ค. 62 4,998 4,998 แสดง - 0
Sold Out
17 ม.ค. 62 - 17 ม.ค. 62 4,998 4,998 แสดง - 0
Sold Out
23 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 4,998 4,998 แสดง - 0
Sold Out
24 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62 4,998 4,998 แสดง - 0
Sold Out
30 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 4,998 4,998 แสดง - 0
Sold Out
31 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 4,998 4,998 แสดง - 0
Sold Out
2 ก.พ. 62 - 2 ก.พ. 62 4,998 4,998 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62 4,998 4,998 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 4,998 4,998 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 4,998 4,998 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 4,998 4,998 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 4,998 4,998 แสดง - 0
Sold Out

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • Coming soon!!!!!
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ทัวร์พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน
  ทัวร์พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน
  ราคาเริ่มต้น 4,998
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
  เสาร์ 8.30-14.00น.

  @Wtravel

  @Wtravel