เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 6 เดือน 22 วัน

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
 • 3 ดาว
5 วัน 3 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE181053
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  8 ม.ค. 62 - 12 ม.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
  Sold Out
  9 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
  Sold Out
  10 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
  Sold Out
  11 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 0
  Sold Out
  12 ม.ค. 62 - 16 ม.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
  Sold Out
  13 ม.ค. 62 - 17 ม.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
  Sold Out
  16 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
  Sold Out
  17 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
  Sold Out
  18 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 0
  Sold Out
  19 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
  Sold Out
  20 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
  Sold Out
  22 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
  Sold Out
  23 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
  Sold Out
  24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
  Sold Out
  25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 0
  Sold Out
  26 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
  Sold Out
  27 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
  Sold Out
  29 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
  Sold Out
  10 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 14,999 19,499 แสดง - 0
  Sold Out
  12 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62 14,999 19,499 แสดง - 0
  Sold Out
  13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 14,999 19,499 แสดง - 0
  Sold Out
  14 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 14,999 19,499 แสดง - 0
  Sold Out
  1 มี.ค. 62 - 15 ก.พ. 62 14,999 19,499 แสดง - 0
  Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

   • Coming soon!!!!!
   {{priceAdult | numFormat}}
   {{priceChild | numFormat}}
   รวม
   {{priceTotal | numFormat}}

   แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

   ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
   ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
   ราคาเริ่มต้น 13,999
   ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

   จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
   เสาร์ 8.30-14.00น.

   @Wtravel

   @Wtravel